Thông tin

Nhân vật CHemp1k


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
6,698
Nhân vật
CHemp1k
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
379
Tributes
19
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
VIP Arena (148 x 151)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
101
Cấp đồ bùa lợi
201
Equipment
1481
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
1851
Cấp độ ET
14
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản