Thông tin

Nhân vật Candy91


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Candy91
Chủng tộc
Magic Gladiator
Cấp độ
1
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (208 x 238)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
1200
Điểm thành tích
0
Cấp đồ bùa lợi
0
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản