Thông tin

Nhân vật Charizard


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Charizard
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
19
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (212 x 53)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
199
Cấp đồ bùa lợi
299
Equipment
1556
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
1358
Cấp độ ET
14
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản