Thông tin

Nhân vật CondorMF


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
CondorMF
Chủng tộc
Dark Knight
Cấp độ
1
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (209 x 240)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
53
Cấp đồ bùa lợi
53
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Vegas-Sub2
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản