Thông tin

Nhân vật DAIDROP


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
DAIDROP
Chủng tộc
Elf
Cấp độ
1
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (211 x 240)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
3
Cấp đồ bùa lợi
3
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Jade-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản