Thông tin

Nhân vật DONALD


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,980
Nhân vật
DONALD
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
351
Tributes
15
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Blood Castle (15 x 64)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
143
Cấp đồ bùa lợi
143
Equipment
2555
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
13
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản