Thông tin

Nhân vật FireDragon


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
FireDragon
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
351
Tributes
0
Resets
95
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (73 x 107)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
48
Cấp đồ bùa lợi
48
Equipment
1025
Nhiệm vụ đã hoàn thành
296
RQuest stats
1125
Cấp độ ET
1
Máy chủ
Mega-Test
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản