Thông tin

Nhân vật Groom


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Groom
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
305
Resets
10
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (44 x 213)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
31
Cấp đồ bùa lợi
31
Equipment
1398
Nhiệm vụ đã hoàn thành
262
RQuest stats
0
Cấp độ ET
5
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản