Thông tin

Thông tin đã bị ẩn


Nhân vật HDS11


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
HDS11
Chủng tộc
Soul Master
Cấp độ
311
Tributes
0
Grands
0
Resets
20
Cập độ Sát Nhân
Vị trí
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
Điểm thành tích
Cấp đồ bùa lợi
Equipment
Nhiệm vụ đã hoàn thành
RQuest stats
Cấp độ ET
Máy chủ
Trạng thái