Thông tin

Nhân vật HellsinG


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
7,211
Nhân vật
HellsinG
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
356
Tributes
39
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (125 x 150)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
192
Cấp đồ bùa lợi
192
Equipment
2381
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
29
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản