Thông tin

Nhân vật I7empoBu4


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
1,968
Nhân vật
I7empoBu4
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
307
Tributes
25
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu (125 x 83)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
70
Cấp đồ bùa lợi
70
Equipment
1068
Nhiệm vụ đã hoàn thành
371
RQuest stats
540
Cấp độ ET
6
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản