Thông tin

Thông tin đã bị ẩn


Nhân vật KTyJIxy


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,935
Nhân vật
KTyJIxy
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
377
Tributes
11
Resets
31
Cập độ Sát Nhân
Vị trí
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
Điểm thành tích
Cấp đồ bùa lợi
Equipment
Nhiệm vụ đã hoàn thành
RQuest stats
Cấp độ ET
Máy chủ
Trạng thái