Thông tin

Thông tin đã bị ẩn


Nhân vật Kristy


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
6,627
Nhân vật
Kristy
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
190
Tributes
37
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Vị trí
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
Điểm thành tích
Cấp đồ bùa lợi
Equipment
Nhiệm vụ đã hoàn thành
RQuest stats
Cấp độ ET
Máy chủ
Trạng thái