Thông tin

Nhân vật MexHo


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
6,320
Nhân vật
MexHo
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
355
Tributes
23
Grands
1
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (148 x 151)
Sức mạnh
10,565
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
32,767
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
122
Cấp đồ bùa lợi
122
Equipment
2084
Nhiệm vụ đã hoàn thành
285
Cấp độ ET
5
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản