Thông tin

Nhân vật MocanTaxi


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
MocanTaxi
Chủng tộc
Dark Knight
Cấp độ
1
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (208 x 237)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
210
Cấp đồ bùa lợi
210
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản