Thông tin

Nhân vật Moorwen


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
2,210
Nhân vật
Moorwen
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
195
Tributes
15
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Chaos Castle (32 x 87)
Sức mạnh
20,673
Nhanh nhẹn
15,000
Thể lực
26,000
Năng lượng
10,000
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
125
Cấp đồ bùa lợi
125
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
Cấp độ ET
10
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản