Thông tin

Nhân vật Nigan1


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
9,188
Nhân vật
Nigan1
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
361
Tributes
22
Grands
1
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Balgass Barracks (44 x 119)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
97
Cấp đồ bùa lợi
97
Equipment
2395
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
8
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản