Thông tin

Nhân vật Phoen4754


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Phoen4754
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
303
Tributes
64
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (141 x 168)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
110
Cấp đồ bùa lợi
110
Equipment
1728
Nhiệm vụ đã hoàn thành
270
RQuest stats
988
Cấp độ ET
4
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản