Thông tin

Nhân vật PoGolove


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
PoGolove
Chủng tộc
Dark Lord
Cấp độ
339
Resets
5
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (22 x 141)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
7
Cấp đồ bùa lợi
7
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
75
RQuest stats
0
Cấp độ ET
1
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản