Thông tin

Nhân vật pyps


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
pyps
Chủng tộc
Muse Elf
Cấp độ
400
Tributes
0
Resets
80
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (209 x 69)
Sức mạnh
322
Nhanh nhẹn
32,025
Thể lực
9,020
Năng lượng
3,015
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
9
Cấp đồ bùa lợi
9
Equipment
688
Nhiệm vụ đã hoàn thành
190
Cấp độ ET
0
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản