Thông tin

Nhân vật Sekiro


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Sekiro
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
361
Tributes
0
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (234 x 53)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
76
Cấp đồ bùa lợi
76
Equipment
1482
Nhiệm vụ đã hoàn thành
329
RQuest stats
818
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản