Thông tin

Nhân vật Stingerr


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
9,786
Nhân vật
Stingerr
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
355
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
VIP Arena (130 x 93)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
157
Cấp đồ bùa lợi
157
Equipment
1564
Nhiệm vụ đã hoàn thành
371
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
3
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản