Thông tin

Nhân vật TheKing


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
7,543
Nhân vật
TheKing
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
358
Tributes
229
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
VIP Arena (166 x 36)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
195
Cấp đồ bùa lợi
195
Equipment
1782
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
30
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản