Thông tin

Nhân vật ThuKy-O-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
8,013
Nhân vật
ThuKy-O-
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
393
Tributes
6
Resets
31
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (221 x 73)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
153
Cấp đồ bùa lợi
153
Equipment
2071
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
22
Máy chủ
Jade-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản