Thông tin

Nhân vật Titan


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Titan
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
199
Tributes
8
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (146 x 109)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
121
Cấp đồ bùa lợi
121
Equipment
1546
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
1164
Cấp độ ET
14
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản