Thông tin

Nhân vật ToxaToxoB


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
ToxaToxoB
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
379
Tributes
61
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (226 x 49)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
195
Cấp đồ bùa lợi
195
Equipment
1729
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
4
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản