Thông tin

Nhân vật Unemployed


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Unemployed
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
210
Tributes
23
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (240 x 55)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
143
Cấp đồ bùa lợi
143
Equipment
2220
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
26
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản