Thông tin

Nhân vật ViLL


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
2,435
Nhân vật
ViLL
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
330
Tributes
0
Resets
22
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (217 x 52)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
81
Cấp đồ bùa lợi
81
Equipment
1231
Nhiệm vụ đã hoàn thành
334
RQuest stats
239
Cấp độ ET
8
Máy chủ
Jade-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản