Thông tin

Nhân vật feritas


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
feritas
Chủng tộc
Soul Master
Cấp độ
1
Resets
3
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (172 x 99)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
1400
Điểm thành tích
11
Cấp đồ bùa lợi
11
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
87
RQuest stats
19
Cấp độ ET
1
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản