Thông tin

Nhân vật groit


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
groit
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
334
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (212 x 53)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
192
Cấp đồ bùa lợi
192
Equipment
2386
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
9
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản