Thông tin

Nhân vật lmperator


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
12,048
Nhân vật
lmperator
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
123
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devil Square (143 x 175)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
169
Cấp đồ bùa lợi
169
Equipment
2231
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
16
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản