Thông tin

Nhân vật tropa


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
tropa
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
0
Resets
50
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (19 x 237)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
47
Cấp đồ bùa lợi
47
Equipment
1076
Nhiệm vụ đã hoàn thành
166
RQuest stats
226
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản