Thông tin

Nhân vật xxxKINGxxx


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
xxxKINGxxx
Chủng tộc
Soul Master
Cấp độ
325
Tributes
0
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (149 x 129)
Sức mạnh
330
Nhanh nhẹn
32,700
Thể lực
1,426
Năng lượng
28,000
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
74
Cấp đồ bùa lợi
74
Equipment
1024
Nhiệm vụ đã hoàn thành
211
Cấp độ ET
1
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản