Chợ

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Staff of Atlantis +13 Kaioz 1101 Bon 16.04.2024 09:00


Các vật phẩm tìm thấy: 4536
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Destroy Pants 58 Bon
Armors Exc. Hurricane Armor 6 Bon
Helms Exc. Light Plate Helm 18 Bon
Helms Exc. Glorious Helm 9 Bon
Shields Exc. Bronze Shield 9 Bon
Staffs Exc. Eternal Staff +13 1,323 Bon
Armors Exc. Scale Armor +13 5.75 kkk Zen
Pants Exc. Scale Pants +11 5.75 kkk Zen
Pants Exc. Sunlight Pants 23 Bon
Helms Exc. Antique Soul Helm 12 Bon
Staffs Exc. Staff of Destruction 6 Bon
Boots Exc. Iris Boots 6 Bon
Helms Exc. Iris Helm 6 Bon
Armors Exc. Iris Armor 6 Bon
Helms Exc. Iris Helm 6 Bon
Armors Exc. Red Spirit Armor 12 Bon
Items Wild Ring of Magic 12 Bon
Pants Exc. Guardian Pants +13 35 Bon
Items Violet Fenrir 2,013 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Wings Jewel of Life x30 150 Bon
Gloves Exc. Great Dragon Gloves +11 40 Bon
Swords Exc. Sword of Destruction +11 35 Bon
Bows Exc. Demon Hunter's Crossbow +13 230 Bon
Swords Exc. Basilisk Sword +15 575 Bon
Swords Exc. Bone Blade +13 196 Bon
Staffs Exc. Dwemer Staff +13 690 Bon
Wings Wings of Storm +13 2,070 Bon
Other Pink Mistery Box 117.76 kk Zen
Items Exc. Ring of Magic 58 Bon
Shields Exc. Royal Protector +13 46 Bon
Other 2 kkk Zen 33 Bon
Wings Jewel of Life x30 17 Bon
Armors Exc. Valiant Armor 12 Bon
Maces Exc. Stryker Scepter +13 81 Bon
Pants Exc. Hades Pants +13 127 Bon
Helms Exc. Grand Soul Helm 40 Bon
Items Exc. Pendant of Ice 30 Bon
Gloves Exc. Iris Gloves 48 Bon
Items Exc. Ring of Magic +12 86 Bon
Swords Exc. Basilisk Sword +13 587 Bon
Shields Exc. PvP Infernal Steel Shield +13 518 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme