Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Wind Pants +11 30 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword 7 Bon.
Bows Exc. Great Reign Crossbow 7 Bon.
Items Exc. Ring of Ice +12 522 Bon.
Wings Jewel of Life x10 6 Bon.
Other Pink Chocolate Box 35 Bon.
Other Pink Chocolate Box 35 Bon.
Wings Jewel of Chaos x10 6 Bon.
Wings Jewel of Chaos x10 6 Bon.
Wings Jewel of Chaos x10 6 Bon.
Boots Exc. Bronze Boots 7 Bon.
Gloves Exc. Scale Gloves 6 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 6 Bon.
Pants Exc. Brass Pants 6 Bon.
Helms Berserker Scale Helm 116 kk Zen.
Helms Berserker Scale Helm 116 kk Zen.
Gloves Warrior Leather Gloves 92.8 kk Zen.
Gloves Piercing Leather Gloves 58 kk Zen.
Gloves Exc. Pad Gloves 58 kk Zen.
Gloves Sheol Bone Gloves 116 kk Zen.
Helms Exc. Wind Helm 12 Bon.
Gloves Exc. Spirit Gloves 12 Bon.
Pants Exc. Plate Pants 127.6 kk Zen.
Helms Exc. Spirit Helm 127.6 kk Zen.
Helms Exc. Wind Helm 110.2 kk Zen.
Items Fase Pendant of Wind 116 kk Zen.
Boots Fase Silk Boots 116 kk Zen.
Helms Aruan Guardian Helm 232 kk Zen.
Items Barnake Pendant of Lightning 116 kk Zen.
Pants Hera Sphinx Pants 116 kk Zen.
Shields Exc. Skull Shield 116 kk Zen.
Wings Higher Refining Stone x30 15 Bon.
Other 1 kkk Zen 17 Bon.
Other 1 kkk Zen 17 Bon.
Other 1 kkk Zen 17 Bon.
Items Pet Rudolf 6 Bon.
Wings Wings of Darkness +13 157 Bon.
Wings Wings of Dragon +15 197 Bon.
Boots Exc. Iris Boots 16 Bon.
Wings Jewel of Guardian x10 7 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 6 Bon.
Armors Apollo Pad Armor 6 Bon.
Helms Gaia Silk Helm 6 Bon.
Shields Exc. Kite Shield 6 Bon.
Wings Wings of Darkness 35 Bon.
Boots Akki Eclipse Boots 70 Bon.
Pants Emp Spirit Pants 17 Bon.
Armors Kantata Plate Armor 17 Bon.
Pants Exc. Thunder Hawk Pants 6 Bon.
Wings Wings of Darkness 6 Bon.
Master King Empire Destiny Extreme