Chợ

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Loki Valiant Pants +7 cat4Iife 352 Bon 28.02.2024 19:00
Exc. Grand Soul Staff +12 Qelacien 100 Bon 28.02.2024 21:00
Exc. Basilisk Sword +11 -K-A-T- 500 Bon 28.02.2024 22:00
Exc. Sword Bracker lunat1c 100 Bon 29.02.2024 19:00
Akki Eclipse Armor +9 Rava 400 Bon 01.03.2024 00:00
Thêm


Các vật phẩm tìm thấy: 3854
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Gloves Exc. Red Spirit Gloves 7 Bon
Items Exc. Ring of Magic 85 Bon
Staffs Exc. Staff of Resurrection 28.75 kk Zen
Wings Jewel of Chaos x10 8 Bon
Pants Exc. Glorious Pants 15 Bon
Wings Jewel of Bless x30 23 Bon
Wings Jewel of Bless x30 23 Bon
Items Exc. Ring of Magic +1 75 Bon
Wings Jewel of Goldsmith x10 32 Bon
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 6 Bon
Wings Scroll of Fire Scream 6 Bon
Boots Exc. Adamantine Boots 6 Bon
Gloves Exc. Bone Gloves 5 Bon
Wings Jewel of Life x30 20 Bon
Wings Jewel of Life x30 20 Bon
Wings Jewel of Soul x30 20 Bon
Other 1 kkk Zen 30 Bon
Other 1 kkk Zen 30 Bon
Helms Exc. Eclipse Helm +11 1,331 Wbon
Armors Exc. Eclipse Armor +13 1,331 Wbon
Gloves Exc. Eclipse Gloves +11 1,331 Wbon
Pants Exc. Eclipse Pants +13 1,331 Wbon
Boots Exc. Eclipse Boots +13 1,331 Wbon
Wings Wings of Dragon 46 Bon
Other Jewel of Guardian 51.52 kk Zen
Swords Exc. Sword of Betrayal 96.47 kk Zen
Boots Exc. Dragon Boots 24.12 kk Zen
Swords Exc. Crystal Dagger 48.23 kk Zen
Items Exc. Pendant of Ability 300 Bon
Swords Exc. Cursed Dagger +12 178 Bon
Boots Exc. Brave Boots 23 Bon
Wings Jewel of Harmony x10 25 Bon
Items Cape of Lord 58 Bon
Shields Exc. Royal Protector +13 115 Bon
Maces Exc. Shining Scepter +13 81 Bon
Boots Exc. Light Plate Boots +11 35 Bon
Armors Exc. Light Plate Armor +11 35 Bon
Pants Exc. Light Plate Pants +13 35 Bon
Boots Shaned Dark Steel Boots 40 Bon
Bows Exc. Great Reign Crossbow +12 150 Bon
Pants Muren Storm Crow Pants +9 26 Bon
Bows Exc. Bolt 169 Bon
Maces Exc. Lord Scepter +12 150 Bon
Armors Anubis Legendary Armor +9 29 Bon
Staffs Exc. Dwemer Staff +11 368 Bon
Helms Enis Legendary Helm +9 29 Bon
Armors Enis Legendary Armor +9 29 Bon
Other Green Mistery Box 150 Bon
Wings Jewel of Bless x10 8 Bon
Wings Jewel of Life x10 5 Bon
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme