Chợ

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 1680
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Exc. Dark Master Armor 12 Bon
Boots Ceto Vine Boots 12 Bon
Gloves Apollo Pad Gloves 12 Bon
Boots Exc. Sylphid Ray Boots 29 Bon
Boots Exc. Antique Soul Boots 7 Bon
Wings Jewel of Life x30 22 Bon
Items Exc. Pendant of Ice 46 Bon
Swords Exc. Explosion Blade 345 kk Zen
Items Flame of Condor 265 Bon
Wings Jewel of Anc Harmony x10 92 Bon
Gloves Exc. Glorious Gloves +11 173 Bon
Swords Exc. Sword of Betrayal 12 Bon
Maces Exc. Great Lord Scepter 6 Bon
Swords Exc. Hero's Greatsword +9 24 Bon
Swords Exc. Daikatana +9 24 Bon
Items Loch's Feather 575 kk Zen
Wings Jewel of Life x30 23 Bon
Wings Jewel of Life x30 23 Bon
Gloves Exc. Iris Gloves 69 kk Zen
Boots Exc. Glorious Boots 115 kk Zen
Bows Exc. Saint Crossbow 172.5 kk Zen
Gloves Exc. Valiant Gloves 80.5 kk Zen
Staffs Wild Staff of Destruction 23 Bon
Items Wild Ring of Magic 23 Bon
Staffs Greatstaff of Magicka +13 230 kk Zen
Bows Exc. Dark Stinger Bow 23 Bon
Items Red Fenrir 345 Bon
Pants Exc. Black Dragon Pants 575 kk Zen
Spears Exc. Bill of Balrog 57.5 kk Zen
Bows Exc. Celestial Bow 57.5 kk Zen
Bows Exc. Great Reign Crossbow 57.5 kk Zen
Swords Exc. Rune Blade 57.5 kk Zen
Bows Exc. Celestial Bow 57.5 kk Zen
Gloves Exc. Divine Gloves +11 805 Bon
Boots Exc. Divine Boots +11 805 Bon
Helms Exc. Divine Helm +11 805 Bon
Armors Exc. Divine Armor +11 805 Bon
Pants Exc. Divine Pants +11 805 Bon
Swords Exc. Thunder Blade 32.03 kk Zen
Armors Exc. Great Dragon Armor 188.42 kk Zen
Helms Exc. Great Dragon Helm 188.42 kk Zen
Wings Jewel of Chaos x30 23 Bon
Wings Jewel of Bless x30 26 Bon
Wings Jewel of Bless x30 26 Bon
Staffs Exc. Emerald Staff 8 Bon
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka 8 Bon
Spears Exc. Beuroba +9 8 Bon
Armors Exc. Silk Armor +11 14 Bon
Shields Exc. Azure Dragon Shield 8 Bon
Shields Exc. Void Shield 14 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme