Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Bronze Helm 20 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 20 Bon.
Pants Exc. Ashcrow Pants 6 Bon.
Items Exc. Pendant of Ice 2.32 kkk Zen.
Items Exc. Pendant of Ability 2.32 kkk Zen.
Items Exc. Pendant of Ability 2.32 kkk Zen.
Items Exc. Pendant of Ability 2.32 kkk Zen.
Helms Exc. Spirit Helm 174 kk Zen.
Shields Exc. Skull Shield 232 kk Zen.
Pants Exc. Ashcrow Pants 174 kk Zen.
Helms Exc. Legendary Helm 232 kk Zen.
Staffs Exc. Kundun Staff 174 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 6 Bon.
Swords Exc. Sword of Archangel +9 12 Bon.
Staffs Exc. Staff of Destruction 6 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor 2.9 kkk Zen.
Boots Exc. Scale Boots +13 2.9 kkk Zen.
Helms Exc. Eclipse Helm 928 kk Zen.
Shields Exc. Frost Barrier Shield 232 kk Zen.
Shields Exc. Legendary Shield 12 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 348 kk Zen.
Staffs Exc. Grand Soul Staff 290 kk Zen.
Items Exc. Ring of Ice 116 Bon.
Gloves Exc. Brass Gloves 7 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 7 Bon.
Pants Exc. Bone Pants 12 Bon.
Helms Enis Legendary Helm 14 Bon.
Boots Exc. Vine Boots 12 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer +12 371 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer +12 336 Bon.
Boots Exc. Bone Boots 14 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 21 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 21 Bon.
Gloves Exc. Brass Gloves 14 Bon.
Armors Exc. Brass Armor 17 Bon.
Swords Exc. Hero's Greatsword 12 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer +9 51 Bon.
Bows Exc. Chaos Nature Bow 145.96 kk Zen.
Shields Exc. Serpent Shield +12 93 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 174 Bon.
Wings Jewel of Life x30 14 Bon.
Staffs Exc. Skeleton Staff 8 Bon.
Gloves Exc. Dragon Gloves 9 Bon.
Pants Exc. Valiant Pants 118.78 kk Zen.
Armors Exc. Bone Armor +9 6 Bon.
Gloves Exc. Volcano Gloves +9 14 Bon.
Boots Exc. Iris Boots +9 45 Bon.
Gloves Exc. Eclipse Gloves +9 46 Bon.
Boots Exc. Red Spirit Boots 870 kk Zen.
Boots Exc. Hades Boots +9 1.39 kkk Zen.
Master King Empire Extreme