Chợ

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 2792
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Spirit 23 Bon.
Boots Exc. Great Dragon Boots 6 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 6 Bon.
Swords Exc. Azure Dragon Greatsword +11 58 Bon.
Wings Jewel of Life x30 10 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots 25 Bon.
Bows Exc. Dark Stinger Bow 12 Bon.
Wings Wings of Soul 17 Bon.
Bows Exc. Great Reign Crossbow +12 173 Bon.
Items Pendant of Lightning +9 287.5 kk Zen.
Items Pendant of Lightning +9 230 kk Zen.
Helms Exc. Black Dragon Helm 172.5 kk Zen.
Staffs Exc. Staff of Darkness 35 Bon.
Boots Exc. Black Dragon Boots 35 Bon.
Pants Exc. Black Dragon Pants 35 Bon.
Swords Exc. Dark Reign Blade +10 46 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 46 Bon.
Helms Habit Grand Soul Helm 115 Bon.
Pants Habit Grand Soul Pants 115 Bon.
Armors Habit Grand Soul Armor 115 Bon.
Staffs Exc. Staff of Atlantis 81 Bon.
Boots Exc. Dragon Boots 1.96 kkk Zen.
Helms Exc. Red Spirit Helm 1.96 kkk Zen.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 2.07 kkk Zen.
Boots Exc. Light Plate Boots 2.07 kkk Zen.
Pants Exc. Ashcrow Pants 40 Bon.
Boots Exc. Titan Boots 32 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 920 kk Zen.
Boots Spyro Thunder Hawk Boots 46 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor 35 Bon.
Pants Exc. Great Dragon Pants 35 Bon.
Armors Exc. Bronze Armor +9 230 kk Zen.
Gloves Exc. Scale Gloves +9 402.5 kk Zen.
Bows Exc. Great Reign Crossbow +13 150 Bon.
Shields Exc. Large Round Shield +13 29 Bon.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 54 Bon.
Boots Exc. Divine Boots 49 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm 345 kk Zen.
Shields Exc. Dragon Shield +9 23 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm 116 kk Zen.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 116 kk Zen.
Staffs Exc. Deadly Staff 1.15 kkk Zen.
Gloves Spyro Thunder Hawk Gloves 40 Bon.
Boots Exc. Dark Master Boots 230 kk Zen.
Pants Exc. Great Dragon Pants 29 Bon.
Armors Exc. Destroy Armor 23 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 57.5 kk Zen.
Armors Exc. Bronze Armor 57.5 kk Zen.
Boots Exc. Plate Boots 14 Bon.
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme