Chợ

Vegas

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Ring of Magic DeGea 345 Bon 27.05.2024 17:00
Exc. Azure Dragon Greatsword +11 ParaMoN 400 Bon 27.05.2024 19:00
Exc. Chaos Great Staff +11 pro100ELF 230 Bon 27.05.2024 23:00
Exc. Dark Legendary Staff +11 -SM- 400 Bon 28.05.2024 06:00
Exc. Bone Armor +12 Stifler 25 Bon 28.05.2024 13:00


Các vật phẩm tìm thấy: 4192
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Satan 56.35 kk Zen
Armors Vicious Dragon Armor 28.75 kk Zen
Pants Exc. Spirit Pants 6 Bon
Pants Exc. Dark Soul Pants 17 Bon
Swords Exc. Lighting Sword 57.5 kk Zen
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 34.5 kk Zen
Pants Exc. Titan Pants +11 201 Bon
Helms Exc. Red Spirit Helm 98 Bon
Other Golden Coin 12 Zen
Other Golden Coin 12 Zen
Wings Jewel of Bless x30 20 Bon
Wings Wings of Dragon +13 184 Bon
Boots Exc. Apollo Pad Boots +9 173 Bon
Armors Exc. Apollo Pad Armor +9 173 Bon
Helms Exc. Apollo Pad Helm +9 173 Bon
Items Apollo Ring of Wind 173 Bon
Gloves Exc. Apollo Pad Gloves +9 173 Bon
Pants Exc. Apollo Pad Pants +9 173 Bon
Boots Exc. Valiant Boots 52 Bon
Swords Exc. Wyvern's Bonespike 52 Bon
Wings Wings of Spirit 58 Bon
Boots Gaion Storm Crow Boots 58 Bon
Bows Abyss Bluewing Crossbow 58 Bon
Boots Exc. Red Spirit Boots 6 Bon
Items Red Fenrir 750 Bon
Armors Exc. Bronze Armor +11 58 Bon
Armors Exc. Grand Soul Armor 28.75 kk Zen
Pants Exc. Wind Pants 11.78 kk Zen
Boots Exc. Dark Soul Boots 460 kk Zen
Helms Exc. Glorious Helm 178 Bon
Wings Wings of Soul +11 92 Bon
Staffs Exc. Azure Staff +11 69 Bon
Swords Exc. Basilisk Sword +15 1,001 Bon
Other Pink Chocolate Box 114 Bon
Other Pink Chocolate Box 114 Bon
Gloves Exc. Leather Gloves 35 Bon
Helms Exc. Legendary Helm 28.75 kk Zen
Pants Exc. Spirit Pants 172.5 kk Zen
Armors Exc. Bronze Armor 92 kk Zen
Staffs Exc. Legendary Staff +10 460 kk Zen
Helms Exc. Grand Soul Helm 12 Bon
Armors Loki Valiant Armor 173 Bon
Other Jewel of Ancient Harmony 40 Bon
Other 200 kk Zen 9 Bon
Pants Exc. Hades Pants 1.04 kkk Zen
Other 200 kk Zen 9 Bon
Other 200 kk Zen 9 Bon
Other 200 kk Zen 9 Bon
Other 200 kk Zen 9 Bon
Maces Exc. Spellbinder +7 575 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme