Chợ

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Asylum Ashcrow Armor 575 kk Zen.
Helms Asylum Ashcrow Helm 575 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Water 16 Bon.
Helms Agnis Light Plate Helm 103.5 kk Zen.
Wings Jewel of Guardian x30 58 Bon.
Wings Wings of Spirit 25 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 12 Bon.
Wings Jewel of Life x30 13 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Harmony x30 29 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Armors Exc. Hurricane Armor 1.84 kkk Zen.
Items Blue Fenrir 920 Bon.
Items Exc. Ring of Poison +12 460 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 12 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 14 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 13 Bon.
Staffs Exc. Kundun Staff 115 kk Zen.
Boots Exc. Bone Boots 115 kk Zen.
Pants Exc. Dragon Pants 115 kk Zen.
Items Feather of Condor 320 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants 115 kk Zen.
Pants Exc. Great Dragon Pants 35 Bon.
Items Exc. Ring of Magic +1 29 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots +13 58 Bon.
Maces Sleepwalker +15 58 Bon.
Bows Exc. Bolt +12 1,150 Bon.
Bows Exc. Nightbringer +13 1,150 Bon.
Gloves Exc. Divine Gloves +11 575 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves +11 17 Bon.
Items Barnake Pendant of Lightning 58 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots +9 805 kk Zen.
Other Jewel of Luck 69 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x20 1.38 kkk Zen.
Pants Exc. Valiant Pants +13 2.88 kkk Zen.
Other Jewel of Luck 67 Bon.
Bows Exc. Arrows +13 518 Bon.
Items Exc. Pendant of Fire 109 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 23 Bon.
Helms Exc. Faith Helm 460 kk Zen.
Bows Exc. Demon Hunter's Crossbow 58 Bon.
Helms Exc. Paewang Helm 9 Bon.
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme