Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Destiny

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Crystal of Recovery 185.6 kk Zen.
Spears Exc. Beuroba 37 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 278.4 kk Zen.
Shields Exc. Buckler 278.4 kk Zen.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield 649.6 kk Zen.
Armors Exc. Leather Armor 278.4 kk Zen.
Gloves Exc. Iris Gloves 278.4 kk Zen.
Boots Exc. Hades Boots +9 278.4 kk Zen.
Gloves Exc. Great Dragon Gloves +13 67 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor +9 7 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 23 Bon.
Boots Exc. Dark Steel Boots 6 Bon.
Wings Jewel of Guardian x10 7 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 17 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 20 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 20 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 17 Bon.
Gloves Seir Adamantine Gloves 580 kk Zen.
Shields Exc. PvP Duelist's Shield +13 4,640 Bon.
Armors Exc. Paewang Armor 6 Bon.
Armors Exc. Valiant Armor 17 Bon.
Boots Exc. Iris Boots 6 Bon.
Boots Exc. Divine Boots 15 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 20 Bon.
Pants Exc. Red Spirit Pants 20 Bon.
Gloves Exc. Dark Master Gloves 7 Bon.
Helms Exc. Black Dragon Helm 6 Bon.
Other 2.4 kkk Zen 17 Bon.
Items Exc. Pendant of Water 6 Bon.
Pants Exc. Iris Pants 48.65 kk Zen.
Shields Exc. Tower Shield 48.65 kk Zen.
Items Wild Ring of Magic 23 Bon.
Wings Wings of Illusion +9 986 Bon.
Pants Exc. Seraphim Pants 17 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 29 Bon.
Armors Exc. Ashcrow Armor 12 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff 100 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 70 Bon.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 45 Bon.
Boots Exc. Sphinx Boots 232 kk Zen.
Items Exc. Ring of Earth 129 Bon.
Wings Wings of Illusion +9 1,160 Bon.
Pants Exc. Wind Pants 6 Bon.
Other Jewel of Luck 60 Bon.
Wings Jewel of Harmony x10 23 Bon.
Armors Berserker Scale Armor +13 77 Bon.
Wings Wings of Hurricane 464 Bon.
Helms Berserker Scale Helm 8 Bon.
Boots Hera Sphinx Boots 8 Bon.
Master King Empire Destiny Extreme