Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Exc. Valiant Boots +9 232 Bon.
Boots Exc. Brass Boots 10 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves +9 348 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Bronze Gloves 17 Bon.
Pants Exc. Scale Pants +13 290 Bon.
Items Claw of Beast 464 Bon.
Armors Exc. Leather Armor 6 Bon.
Wings Wings of Spirit +7 93 Bon.
Armors Exc. Pad Armor 6 Bon.
Staffs Exc. Staff of Resurrection 6 Bon.
Staffs Exc. Skull Staff 6 Bon.
Helms Exc. Vine Helm 6 Bon.
Pants Exc. Vine Pants 6 Bon.
Gloves Exc. Brass Gloves 58 Bon.
Pants Exc. Scale Pants 20 Bon.
Armors Exc. Guardian Armor +11 300 Bon.
Helms Exc. Legendary Helm 20 Bon.
Helms Exc. Guardian Helm +11 230 Bon.
Armors Mist Bronze Armor 46 Bon.
Gloves Exc. Guardian Gloves +11 70 Bon.
Boots Aruan Guardian Boots 23 Bon.
Helms Exc. Bronze Helm 165 Bon.
Armors Gywen Guardian Armor 46 Bon.
Gloves Exc. Adamantine Gloves 23 Bon.
Helms Vicious Dragon Helm 12 Bon.
Maces Exc. Glorious Scepter +13 2,088 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 580 Bon.
Helms Emp Spirit Helm 23.2 kk Zen.
Boots Ceto Vine Boots 8 Bon.
Shields Exc. Bronze Shield 16.63 kk Zen.
Staffs Exc. Gorgon Staff 14.25 kk Zen.
Pants Rave Plate Pants 7 Bon.
Other 100 kk Zen 10 Bon.
Other 100 kk Zen 10 Bon.
Other 100 kk Zen 10 Bon.
Other 100 kk Zen 10 Bon.
Other 100 kk Zen 10 Bon.
Armors Exc. Pad Armor 58 kk Zen.
Boots Exc. Bronze Boots 58 kk Zen.
Boots Warrior Leather Boots 29 kk Zen.
Gloves Exc. Adamantine Gloves +13 290 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots +13 290 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm +13 220 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor +13 186 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants +13 186 Bon.
Items Piece of Horn 58 Bon.
Items Piece of Horn 58 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants 116 kk Zen.
Helms Exc. Vine Helm 81.2 kk Zen.
Master Origin King Empire Extreme