Chợ

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Titan Helm +11 116 Bon.
Armors Exc. Dark Scale Armor +11 128 Bon.
Armors Exc. Titan Armor +15 464 Bon.
Wings Blue Ribbon Box 23 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 46 Bon.
Items Exc. Pendant of Wind 46 Bon.
Helms Exc. Guardian Helm 12 Bon.
Gloves Exc. Dragon Knight Gloves 232 kk Zen.
Pants Exc. Adamantine Pants 178.18 kk Zen.
Pants Exc. Spirit Pants 34.8 kk Zen.
Boots Emp Spirit Boots 29 kk Zen.
Armors Exc. Spirit Armor 34.8 kk Zen.
Gloves Argo Spirit Gloves 29 kk Zen.
Gloves Gywen Guardian Gloves 34.8 kk Zen.
Swords Exc. Storm Breaker 58 Bon.
Items Anubis Ring of Fire +12 35 Bon.
Other 18 Bonuses 1 kkk Zen.
Wings Jewel of Chaos x20 19 Bon.
Armors Exc. Bone Armor 58 Bon.
Maces Exc. Absolute Scepter +9 35 Bon.
Gloves Exc. Divine Gloves 580 kk Zen.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 232 kk Zen.
Wings Green Ribbon Box 7 Bon.
Helms Exc. Divine Helm 116 Bon.
Gloves Exc. Dark Phoenix Gloves 232 kk Zen.
Pants Exc. Eclipse Pants 17 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield 15 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 116 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor 348 kk Zen.
Boots Exc. Red Spirit Boots 232 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Ability 64 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Other Pink Mistery Box 58 Bon.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 58 kk Zen.
Boots Kantata Plate Boots 29 kk Zen.
Other 1 kkk Zen 24 Bon.
Shields Exc. PvP Guardian Shield +13 3,596 Bon.
Helms Exc. Scale Helm +13 162 Bon.
Gloves Exc. Scale Gloves +11 162 Bon.
Boots Exc. Scale Boots +13 162 Bon.
Pants Exc. Scale Pants +13 162 Bon.
Armors Exc. Scale Armor +11 162 Bon.
Master Origin Empire Deus Extreme