Chợ

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Wings of Dragon LamLee 151 07.10.2022 04:00
Exc. Hero's Greatsword +12 MrBeen 22 07.10.2022 15:00
Wings of Spirit YoYo 250 07.10.2022 17:00
Exc. Ring of Magic HearD 6 08.10.2022 00:00
Wings of Darkness +13 ZzeRoCoL 500 12.10.2022 13:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Gaion Storm Crow Boots 41 Bon.
Boots Exc. Spirit Boots 20 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots +11 49 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots +13 99 Bon.
Other Jewel of Luck 232 Bon.
Swords Exc. Hero's Greatsword 23 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +12 348 Bon.
Staffs Exc. Staff of Resurrection 7 Bon.
Pants Exc. Spirit Pants 23 Bon.
Shields Exc. Buckler 35 Bon.
Swords Exc. Healical Sword 29 Bon.
Wings Jewel of Bless x10 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x10 17 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 550 Bon.
Items Dark horse Spirit 348 kk Zen.
Swords Exc. Basilisk Sword 93 Bon.
Helms Cloud Brass Helm 29 kk Zen.
Items Dark Raven 162.4 kk Zen.
Wings Gemstone x30 174 Bon.
Wings Wings of Darkness +9 197 Bon.
Armors Exc. Silk Armor 232 kk Zen.
Other 100 kk Zen 13 Bon.
Wings Higher Refining Stone x10 27 Bon.
Items Rave Pendant of Fire 65 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 58 kk Zen.
Gloves Muren Storm Crow Gloves +7 41 Bon.
Shields Exc. Elven Shield 41 Bon.
Wings Jewel of Chaos x10 9 Bon.
Wings Wings of Satan 29 kk Zen.
Staffs Exc. Legendary Staff 12 Bon.
Wings Jewel of Bless x10 20 Bon.
Other 200 kk Zen 28 Bon.
Boots Exc. Spirit Boots 6 Bon.
Staffs Exc. Chaos Lighting Staff +11 103 Bon.
Gloves Exc. Iris Gloves 35 Bon.
Other Violet Mistery Box 10 Bon.
Other 400 kk Zen 56 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 30 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 232 kk Zen.
Armors Muren Storm Crow Armor 348 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots 6 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor +11 348 Bon.
Boots Exc. Storm Crow Boots +11 348 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves +11 348 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants +11 348 Bon.
Items Evis Pendant of Wind 12 Bon.
Helms Rave Plate Helm 12 Bon.
Boots Exc. Sphinx Boots 6 Bon.
Helms Exc. Pad Helm 9 Bon.
Armors Exc. Bone Armor 6 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme