Chợ

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Dark Scale Helm +13 -Trojan- 500 Bon 15.07.2024 11:00
Exc. Great Dragon Helm +13 SHANK 2500 Bon 15.07.2024 14:00


Các vật phẩm tìm thấy: 4913
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Swords Hyon Healical Sword 81 Bon
Swords Hyon Healical Sword 81 Bon
Swords Hyon Healical Sword 81 Bon
Swords Hyon Healical Sword 81 Bon
Swords Hyon Healical Sword 81 Bon
Helms Exc. Dark Soul Helm 12 Bon
Helms Exc. Venom Mist Helm 1.38 kkk Zen
Helms Exc. Venom Mist Helm 1.38 kkk Zen
Items Feather of Condor 345 Bon
Items Pet Rudolf 8 Bon
Shields Exc. Golden Shield 1.15 kkk Zen
Bows Exc. Demon Hunter's Crossbow 3.45 kkk Zen
Shields Exc. Azure Dragon Shield +11 3.45 kkk Zen
Boots Exc. Spirit Boots 575 kk Zen
Helms Exc. Spirit Helm 575 kk Zen
Boots Exc. Volcano Boots 8 Bon
Pants Exc. Volcano Pants 8 Bon
Helms Exc. Ashcrow Helm 8 Bon
Wings Wings of Dragon 345 kk Zen
Pants Crusted Ashcrow Pants 805 kk Zen
Pants Exc. Light Plate Pants 230 kk Zen
Armors Exc. Storm Crow Armor 230 kk Zen
Gloves Exc. Pad Gloves 345 kk Zen
Helms Exc. Legendary Helm 23 Bon
Helms Exc. Divine Helm 17 Bon
Shields Exc. Duelist's Shield 35 Bon
Gloves Exc. Bone Gloves +11 575 kk Zen
Pants Exc. Hades Pants 1,150 Bon
Swords Exc. Minotaur's Blade 690 kk Zen
Pants Exc. Black Dragon Pants 35 Bon
Armors Exc. Volcano Armor 1.15 kkk Zen
Gloves Exc. Glorious Gloves 1.15 kkk Zen
Armors Exc. Valiant Armor 17 Bon
Staffs Exc. Dwemer Staff +13 920 Bon
Items Exc. Ring of Wind +9 46 Bon
Armors Exc. Wind Armor 31.47 kk Zen
Gloves Exc. Wind Gloves 31.47 kk Zen
Gloves Exc. Light Plate Gloves 264.96 kk Zen
Wings Wings of Spirit 88.32 kk Zen
Boots Broy Light Plate Boots 57.5 kk Zen
Items Wild Ring of Magic 52 Bon
Pants Exc. Guardian Pants 6 Bon
Staffs Wild Staff of Destruction 52 Bon
Armors Agnis Light Plate Armor 115 kk Zen
Swords Exc. Sword Bracker 12 Bon
Boots Exc. Dragon Boots 12 Bon
Pants Exc. Vine Pants 57.5 kk Zen
Shields Exc. Plate Shield 34.5 kk Zen
Armors Exc. Storm Crow Armor 232 kk Zen
Staffs Exc. Azure Staff 230 kk Zen
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme