Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Avalon

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeAvalonMegaVegasExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
onehit1 Blade Master 187 49 1,150 Bonuses
MG1997 Duel Master 257 48 460 Bonuses
Medvedef Blade Master 262 50 805 Bonuses
-Tywin- Grand Master 280 50 1,150 Bonuses
Kenner Dark Lord 82 45 230 Bonuses
Scale13DDR Dark Knight 4 1 437 Bonuses
Juno High Elf 315 51 920 Bonuses
Esthetique Soul Master 88 45 89 Bonuses
BleakHearT Muse Elf 109 49 173 Bonuses
TpyTeHb Dark Lord 47 21 81 Bonuses
5t04ka Muse Elf 82 31 81 Bonuses
kabanu4 Soul Master 128 45 173 Bonuses
jogurts Soul Master 1 45 99 Bonuses
Micro Soul Master 2 35 69 Bonuses
Neurostam Magic Gladiator 1 35 69 Bonuses