Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Tobacco Duel Master 261 216 230 Bonuses
-Damien- Grand Master 282 216 690 Bonuses
Choncc Lord Emperor 299 216 633 Bonuses
Ane4kin Dark Lord 59 55 12 Bonuses
Feik Blade Knight 41 185 138 Bonuses
Ylija Muse Elf 41 48 127 Bonuses
DARKSID Dark Lord 116 201 230 Bonuses
DARKSAID Dark Lord 117 200 230 Bonuses
Tima Lord Emperor 140 215 403 Bonuses
AnTa Lord Emperor 223 174 1,001 Bonuses
APantheR Grand Master 369 216 700 Bonuses
13paewang Dark Lord 1 0 1,001 Bonuses
Paewang11 Dark Lord 1 0 518 Bonuses
SEDAH Dark Wizard 2 0 863 Bonuses
ANC13 Blade Knight 1 0 863 Bonuses
Sedan11 Dark Wizard 1 0 500 Bonuses
-Jaguar-BM Blade Master 249 74 173 Bonuses
PR0PAN Soul Master 4 200 100 Bonuses
PLATINA Soul Master 8 56 46 Bonuses
Funnyfel Magic Gladiator 35 204 345 Bonuses
MalinqELF High Elf 118 216 805 Bonuses
JunioRrr Soul Master 72 0 69 Bonuses
Topyc Lord Emperor 119 216 288 Bonuses
--MacTeP-- Grand Master 267 215 403 Bonuses
CraiGgggGg Soul Master 2 206 115 Bonuses
T1-Zeus Blade Master 380 216 1,500 Bonuses
JIuca High Elf 320 216 1,840 Bonuses
GieQ High Elf 299 216 690 Bonuses
Sanders Blade Master 243 176 2,875 Bonuses
Culfo Lord Emperor 256 216 1,150 Bonuses
GodBlessU Grand Master 339 216 5,175 Bonuses
-Nalla- Lord Emperor 380 216 1,380 Bonuses