Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-Tracker- Lord Emperor 363 11 2,300 Bonuses
LifeNo Grand Master 103 10 231 Bonuses
MGDublikat Duel Master 380 11 2,358 Bonuses
Rose High Elf 271 11 1,150 Bonuses
BoBaH4uK Dark Lord 76 4 288 Bonuses
Dalaran Soul Master 79 4 29 Bonuses
rowind Soul Master 94 5 35 Bonuses
Anybody Lord Emperor 257 11 748 Bonuses
Mypo4ka Muse Elf 2 7 115 Bonuses
IPKI Magic Gladiator 4 2 12 Bonuses