Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Avalon

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Jery Blade Master 213 50 230 Bonuses
LanhLung Blade Master 380 51 1,320 WBonuses
magicGllad Magic Gladiator 84 50 115 Bonuses
LolMu Grand Master 198 46 115 Bonuses
Zealot Lord Emperor 314 51 23,000 Bonuses
Goku Grand Master 204 48 150 Bonuses
JOOO High Elf 308 51 460 Bonuses
KaDuy Grand Master 343 51 805 Bonuses
-LasVegaS- Blade Master 380 51 1,150 Bonuses
WarBomba High Elf 315 51 575 Bonuses
NoL3v Lord Emperor 345 51 2,300 Bonuses
McQueen Grand Master 380 51 1,150 Bonuses
XaCuTaoRa Grand Master 380 51 345 Bonuses