Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
LasVeGaS Grand Master 290 23 550 WBonuses
LatinazA Muse Elf 179 18 1,265 Bonuses
G0KU Blade Knight 79 6 58 Bonuses
zSuperManz Duel Master 130 16 575 Bonuses
Kaido Blade Master 132 19 1,150 Bonuses
Yawnk Blade Knight 80 10 98 Bonuses
Kimochiii Soul Master 103 8 173 Bonuses
DMRocket Dark Lord 47 10 144 Bonuses
MekusMekus Grand Master 187 21 690 Bonuses
Synd Duel Master 139 20 690 Bonuses
chan Muse Elf 2 12 196 Bonuses
Goom Magic Gladiator 183 18 345 Bonuses
humo Muse Elf 2 11 173 Bonuses
Flaca High Elf 210 21 1,380 Bonuses
Motive Grand Master 130 5 236 Bonuses
ggwp Grand Master 380 30 5,750 Bonuses
Been Soul Master 101 13 288 Bonuses
Animal Muse Elf 83 12 201 Bonuses
NightMoon Magic Gladiator 48 5 76 Bonuses
Shade Dark Lord 83 10 265 Bonuses
Indis High Elf 244 25 2,185 Bonuses
Archel Soul Master 181 20 1,265 Bonuses
ApXaHgeJI Lord Emperor 166 20 863 Bonuses
eSHOP Muse Elf 140 19 610 Bonuses
Save High Elf 171 19 575 Bonuses
Pall Dark Lord 1 8 92 Bonuses
ou74 Grand Master 212 18 575 Bonuses
Helga Muse Elf 44 10 173 Bonuses
Ragnon Blade Master 249 25 2,200 WBonuses
GruZ Dark Lord 42 5 63 Bonuses
MACARENA Blade Master 327 28 6,900 Bonuses
TIKKKK Magic Gladiator 114 11 173 Bonuses
NOBITA Grand Master 100 19 1,150 Bonuses