Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Deus

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
xerox Duel Master 85 50 240 Bonuses
Diego Soul Master 118 54 426 Bonuses
HunterMU Soul Master 78 22 47 Bonuses
o0oHYo0o Blade Knight 108 64 600 Bonuses
chebur Lord Emperor 107 37 360 Bonuses
SHADOWRAZE Blade Master 109 55 420 Bonuses
LuZiNa Muse Elf 79 17 30 Bonuses
NaPodsose Blade Knight 67 18 120 Bonuses
kowMarik Dark Lord 95 30 108 Bonuses
Fraiks Magic Gladiator 98 41 240 Bonuses
Everest Magic Gladiator 114 50 250 Bonuses
BongBong Magic Gladiator 66 20 552 Bonuses
RAGE Grand Master 117 92 840 Bonuses
BangBang Muse Elf 52 15 192 Bonuses
Zouker Duel Master 163 96 1,200 Bonuses
SoiCa Grand Master 131 71 840 Bonuses
Elf2 Muse Elf 97 22 120 Bonuses
dinhthanh Magic Gladiator 83 30 210 Bonuses
GAGARIN Dark Lord 97 35 216 Bonuses
nybuff Muse Elf 79 18 60 Bonuses
ElaSorry Muse Elf 147 70 480 Bonuses
QUANTO Muse Elf 69 2 12 Bonuses
ALEXXXX Elf 66 0 12 Bonuses
XinhGaii Muse Elf 56 10 30 Bonuses
DarkDevil Soul Master 89 23 144 Bonuses