Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Deus

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
MuJlaTka Muse Elf 145 95 81 Bonuses
Cecil Lord Emperor 162 96 115 Bonuses
HuFHuF Dark Lord 2 95 115 Bonuses
xPanda Duel Master 105 100 144 Bonuses
ChuBen Duel Master 334 101 288 Bonuses
MoCbKa Grand Master 380 101 1,783 Bonuses
QuanAnhSaN Duel Master 114 101 185 Bonuses
QuaiVat Lord Emperor 170 101 185 Bonuses
-Po- Grand Master 380 101 1,035 Bonuses
Toob High Elf 380 101 799 Bonuses
-TAHK- Blade Master 308 101 920 Bonuses
JohDepp Duel Master 380 101 989 Bonuses
Snake4 Muse Elf 101 95 115 Bonuses
Another Grand Master 93 32 115 Bonuses
-mElya Grand Master 380 101 20,125 Bonuses
-Laco- Blade Master 209 101 575 Bonuses
Snake1 Magic Gladiator 127 95 58 Bonuses