Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Deus

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginAvalonMegaDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
LuckyBoy High Elf 211 101 345 Bonuses
lllIlll Lord Emperor 225 101 345 Bonuses
MUZHIKOV Duel Master 380 101 1,035 Bonuses
wizL Grand Master 194 101 345 Bonuses
DeMANACA Duel Master 216 101 345 Bonuses
Mammon Grand Master 244 101 230 Bonuses
SouVN22 Grand Master 345 101 288 Bonuses
n0waday Lord Emperor 200 101 575 Bonuses
GeeTay Lord Emperor 380 101 700 Bonuses
Ulfang Lord Emperor 380 101 1,150 Bonuses
TIGI Blade Master 380 101 1,725 Bonuses
Bigaboys High Elf 308 101 5,750 Bonuses
6oCoTa Blade Master 303 101 920 Bonuses
SieuBox Duel Master 315 101 138 Bonuses