Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeAvalonMegaVegasExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
BUFbI4 High Elf 187 21 345 Bonuses
Leon Grand Master 179 20 150 Bonuses
Greek Blade Master 109 17 201 Bonuses
Trust Blade Knight 88 16 104 Bonuses
-Arthas- Lord Emperor 223 25 500 Bonuses
EnvyMee Lord Emperor 379 28 920 Bonuses
MajinBoo Grand Master 208 21 690 Bonuses
Kael Dark Lord 98 21 345 Bonuses
Sage Grand Master 181 26 575 Bonuses
Su1c1de Grand Master 255 24 518 Bonuses
ExcellenTR High Elf 268 23 460 Bonuses
lunat1c Blade Master 215 23 575 Bonuses
DMRocket Dark Lord 95 15 127 Bonuses
name Grand Master 380 30 9,200 Bonuses
CERBERO Grand Master 184 23 345 Bonuses
Rocknrolla Muse Elf 99 10 46 Bonuses
Deadra Dark Lord 95 13 69 Bonuses
-NoSense- Duel Master 331 27 920 Bonuses
KIBORG Blade Knight 127 20 518 Bonuses
PiuPIuuu Magic Gladiator 181 20 288 Bonuses
SorryBaby Magic Gladiator 174 15 381 Bonuses