Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
auc6eppu Dark Wizard 4 0 300 Bonuses
RaZeR Lord Emperor 233 100 1,080 Bonuses
PK10F9 Blade Knight 108 77 150 Bonuses
HyenaFire Grand Master 114 93 420 Bonuses
SleepGirls Muse Elf 41 15 12 Bonuses
SAIGONPHO Blade Master 106 81 360 Bonuses
Suuklis Blade Master 271 101 4,800 Bonuses
Odyssey Blade Knight 88 40 72 Bonuses
Sale High Elf 182 84 960 Bonuses
SMset Dark Wizard 1 0 250 Bonuses
Geniss Blade Master 263 100 1,200 Bonuses
McOne Magic Gladiator 83 48 300 Bonuses
SetASHCROW Dark Knight 1 0 456 Bonuses
Cogiemsin High Elf 217 97 600 Bonuses
-Monster- Blade Master 172 100 360 Bonuses
SliverFang Soul Master 174 80 240 Bonuses
Carlisle Grand Master 165 100 420 Bonuses
StasDL Lord Emperor 275 101 2,400 Bonuses