Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Carlisle Grand Master 165 100 420 Bonuses
IDontCare High Elf 220 96 300 Bonuses
Tribunal Lord Emperor 237 101 1,140 Bonuses
danunah2 Dark Wizard 1 0 420 Bonuses
TEH6 Dark Lord 102 70 144 Bonuses
Dragonfly High Elf 265 100 600 Bonuses
thunder13 Magic Gladiator 1 0 960 Bonuses
MRSSSSS Muse Elf 45 1 12 Bonuses
MinLuxury High Elf 218 100 250 Bonuses
Sukkon Blade Knight 141 91 162 Bonuses
iDav Soul Master 104 75 240 Bonuses
Cospri High Elf 221 90 250 Bonuses
PK10F9 Blade Knight 116 79 144 Bonuses
MGred Magic Gladiator 193 85 120 Bonuses
wano001SM Soul Master 17 10 14 Bonuses
DynastySM Soul Master 21 6 12 Bonuses