Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
ReLax Duel Master 169 14 1,955 Bonuses
Ozil Soul Master 28 5 230 Bonuses
GodBK Blade Master 112 16 2,530 Bonuses
NoName Grand Master 295 21 3,910 Bonuses
SaTanDeVil Blade Knight 87 3 115 Bonuses
DWchieu Soul Master 1 6 311 Bonuses
lyov18 Magic Gladiator 47 0 49 Bonuses
Bazinga Magic Gladiator 88 5 575 Bonuses
Marakyua Blade Knight 99 9 748 Bonuses
Necro Soul Master 120 6 575 Bonuses
Phobos Dark Lord 1 7 345 Bonuses
Djozafff Blade Knight 12 10 633 Bonuses
WaKong Dark Knight 2 1 58 Bonuses
elfvo Muse Elf 1 7 288 Bonuses
Nina Muse Elf 92 10 805 Bonuses
Ar4eL Dark Lord 92 10 700 Bonuses
ConSuTu Dark Lord 6 5 299 Bonuses
MrMiyagi Blade Master 179 17 4,025 Bonuses
KapJlcoH Blade Knight 1 5 207 Bonuses
DKBaTi Blade Knight 3 5 230 Bonuses