Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
BaoAnhVN Lord Emperor 173 91 500 Bonuses
zSecurity Lord Emperor 220 94 360 Bonuses
Shumisz Grand Master 200 96 384 Bonuses
Erange Dark Lord 38 2 12 Bonuses
McDonalds Duel Master 270 101 1,320 Bonuses
RaZeR Lord Emperor 233 100 1,320 Bonuses
-GiancO- Duel Master 263 101 1,800 Bonuses
skany Grand Master 118 85 222 Bonuses
SeafareR Grand Master 193 101 420 Bonuses
TryHard1 Dark Lord 59 6 12 Bonuses
FulHeraSet Dark Wizard 1 1 12 Bonuses
Meiact46 Soul Master 6 85 240 Bonuses
Verzat45 Muse Elf 1 85 240 Bonuses
HCD25 Magic Gladiator 1 85 240 Bonuses
tuongvy Grand Master 207 94 540 Bonuses
auc6eppu Dark Wizard 4 0 540 Bonuses
Valdomen Grand Master 217 100 500 Bonuses
mortref2 Muse Elf 41 10 12 Bonuses
11aas Dark Lord 41 1 540 Bonuses
petapchoi High Elf 196 90 1,440 Bonuses
SetZenDK12 Dark Knight 2 0 12 Bonuses
SleepGirls Muse Elf 41 15 24 Bonuses
MapleSyrup Blade Knight 41 10 12 Bonuses
MiyagiWife High Elf 240 101 2,400 Bonuses