Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireDestinyExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
MinhDK Blade Master 119 91 1,200 Bonuses
CyJlTaH Blade Master 182 96 14 Bonuses
Zuben Lord Emperor 166 93 360 Bonuses
Cinderella High Elf 209 101 840 Bonuses
EdStaffor Duel Master 152 85 300 Bonuses
-Star- Blade Master 200 96 600 Bonuses
Veter Elf 1 1 1,320 Bonuses
HeraSet Dark Wizard 1 1 12 Bonuses
MiBR Blade Master 144 92 1,380 Bonuses
MGBeLen3 Magic Gladiator 168 98 840 Bonuses
RvSekk Dark Lord 51 53 240 Bonuses
6Jlondin Dark Lord 68 12 540 Bonuses
zGinK Blade Master 207 100 1,140 Bonuses
NSNDPHUONG Blade Knight 137 83 12 Bonuses
Kilerx23 Blade Master 206 101 960 Bonuses
Mol4 Duel Master 245 100 6,600 Bonuses
bambolejlo Blade Master 200 99 1,850 Bonuses
MiniMK Blade Knight 30 85 12 Bonuses
-DeviL- Blade Master 216 101 3,600 Bonuses
EndGame Dark Lord 118 75 300 Bonuses
Achi5 Dark Lord 88 57 120 Bonuses
Kotovod Blade Knight 152 90 540 Bonuses
SeafareR Grand Master 193 101 1,000 Bonuses
auc6eppu Dark Wizard 4 0 840 Bonuses
RaZeR Lord Emperor 233 100 1,800 Bonuses
-0dyvan4ik Lord Emperor 233 101 7,800 Bonuses
HeroBK Blade Master 155 94 960 Bonuses
DooM Blade Knight 73 21 25 Bonuses
-OFF- Lord Emperor 200 94 276 Bonuses
WeedDL Lord Emperor 166 82 180 Bonuses
Faiter Blade Knight 137 98 960 Bonuses
GROM Duel Master 212 101 2,000 Bonuses
Finkel Grand Master 200 91 210 Bonuses
DanChoi9xx Blade Master 145 90 600 Bonuses
GoDLoVe Grand Master 196 98 600 Bonuses