Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
STRILEC High Elf 256 10 840 Bonuses
-MoToRiST- Duel Master 275 10 1,140 Bonuses
PiXiL Grand Master 212 10 2,500 Bonuses
BeaTVenoM Duel Master 163 10 1,200 Bonuses
-gans Soul Master 166 5 100 Bonuses
MrTony Blade Knight 107 7 1,920 Bonuses
eskimo Magic Gladiator 11 8 12 Bonuses
Uragan Soul Master 25 6 216 Bonuses
-Valkyrie- Muse Elf 155 9 360 Bonuses
EnisLegSet Soul Master 79 5 50 Bonuses
Minister Soul Master 1 5 12 Bonuses
BYAKA Muse Elf 89 3 72 Bonuses
SurgeoN Grand Master 281 10 4,800 Bonuses
MegaEE Muse Elf 118 5 36 Bonuses
Sparks Dark Lord 58 1 600 Bonuses
Forrst Muse Elf 109 5 180 Bonuses
4ika Muse Elf 124 8 360 Bonuses
Dragonfly Blade Master 167 10 480 Bonuses
-Lipton- High Elf 281 10 1,440 Bonuses
Covid-19 High Elf 275 10 5,400 Bonuses
AGApito Dark Lord 76 10 1,440 Bonuses
KNIGHTers Blade Knight 22 10 3,600 Bonuses
xKURDAPYAx Muse Elf 59 10 840 Bonuses
MuBless4 Blade Knight 2 6 1,200 Bonuses
CurseD Blade Master 211 10 360 Bonuses
-SM- Grand Master 275 10 1,100 Bonuses
XuTMAN Duel Master 217 10 1,200 Bonuses
Pushinka02 Grand Master 163 6 179 Bonuses
Mpa3b High Elf 251 10 672 Bonuses
KAMHEPE3 Dark Lord 76 8 120 Bonuses
HepBHbIu Duel Master 263 11 2,400 Bonuses
xSTFUx Duel Master 222 10 600 Bonuses
Skytech Lord Emperor 218 10 600 Bonuses
Guye Magic Gladiator 104 6 192 Bonuses
Essenton Blade Knight 43 2 24 Bonuses
Unique Magic Gladiator 47 1 12 Bonuses
LeMoH Soul Master 81 3 42 Bonuses
WAMAHKA Muse Elf 2 8 360 Bonuses
partymaker Grand Master 212 9 300 Bonuses
Nidavellir Magic Gladiator 109 8 600 Bonuses
-B-e-S- Duel Master 156 10 6,000 Bonuses
auc6eppu Blade Knight 169 9 960 Bonuses
KARI Soul Master 77 5 12 Bonuses
NikLauS Magic Gladiator 92 6 420 Bonuses
BlackHawk Dark Lord 91 6 100 Bonuses
Mr-B-Wolf Blade Master 232 10 540 Bonuses
bOmjetto Grand Master 217 10 1,680 Bonuses
Mysterio Lord Emperor 235 10 780 Bonuses
CMOTAHMCN Grand Master 111 10 1,080 Bonuses
-Mihvod- Grand Master 268 10 2,400 Bonuses