Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
SuperMG Magic Gladiator 8 3 100 Bonuses
AgNeS High Elf 270 11 5,500 Bonuses
Torn- Lord Emperor 281 11 1,680 Bonuses
Skif Blade Master 241 11 1,560 Bonuses
Ferguson High Elf 247 10 2,280 Bonuses
EviLBK Blade Knight 92 6 360 Bonuses
Hailie Muse Elf 94 5 480 Bonuses
NhatVienDa Magic Gladiator 2 5 36 Bonuses
Kinam Blade Knight 1 5 36 Bonuses
Taulom Muse Elf 1 5 24 Bonuses
Nidavellir Magic Gladiator 109 8 480 Bonuses
-B-e-S- Duel Master 156 10 3,600 Bonuses
Deomitra High Elf 281 11 6,666 Bonuses
bufalka Muse Elf 1 7 250 Bonuses
Yaris Dark Lord 2 7 250 Bonuses
3aKoHDL Dark Lord 211 10 2,400 Bonuses
PiXiL Grand Master 329 11 5,400 Bonuses
-Lacrimosa Blade Master 281 11 30,000 Bonuses
Art11 Muse Elf 1 5 24 Bonuses
-Mihvod- Grand Master 268 10 1,896 Bonuses
set014 Elf 1 0 300 Bonuses
KaMaRiK High Elf 276 11 1,152 Bonuses
-chebur- Lord Emperor 189 10 400 Bonuses