Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
No0b3 Dark Lord 60 5 95 Bonuses
Garo Soul Master 158 10 1,450 Bonuses
Anomaly Magic Gladiator 77 4 35 Bonuses
AgNeS High Elf 270 11 4,600 Bonuses
DARKOS Blade Knight 1 6 1,035 Bonuses
BienxTrm Lord Emperor 183 8 288 Bonuses
janxxl Blade Knight 59 5 98 Bonuses
escobarJR Magic Gladiator 12 7 115 Bonuses
Deveejs Grand Master 212 7 12 Bonuses
KaMaRiK High Elf 278 11 771 Bonuses
Liesma High Elf 303 11 2,875 Bonuses
DeathBone Soul Master 115 5 978 Bonuses
-npo6ka- High Elf 281 11 748 Bonuses
maxsteel Lord Emperor 288 11 633 Bonuses
471MG Magic Gladiator 1 5 12 Bonuses
-Abaddon- Lord Emperor 281 11 5,000 Bonuses
FOiX Magic Gladiator 61 5 58 Bonuses
ABCi Muse Elf 83 5 58 Bonuses
gryz Blade Knight 73 5 58 Bonuses
BBCi Magic Gladiator 79 5 58 Bonuses
Mesa00 Muse Elf 3 5 12 Bonuses