Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
C1ouD Blade Master 280 10 3,600 Bonuses
eXorcist Blade Master 278 11 1,200 Bonuses
NASEKOMOE Grand Master 329 11 840 Bonuses
PabloNarco Blade Knight 21 7 84 Bonuses
-MoToRiST- Duel Master 277 11 799 Bonuses
-Superior- Lord Emperor 278 11 480 Bonuses
Diskavery Soul Master 76 5 400 Bonuses
-Kitty- Duel Master 235 10 1,080 Bonuses
KoPaCb Magic Gladiator 61 8 240 Bonuses
Obi-Wan Lord Emperor 367 11 2,040 Bonuses
AgNeS High Elf 270 11 1,000 Bonuses
STALIN1945 Soul Master 52 5 60 Bonuses
Mrta Muse Elf 76 2 100 Bonuses
Mesa00 Muse Elf 3 5 54 Bonuses
AWEWWW Magic Gladiator 96 10 420 Bonuses
-Lacrimosa Blade Master 281 11 10,800 Bonuses