Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Betty High Elf 214 10 600 Bonuses
-Mihvod- Grand Master 268 10 1,608 Bonuses
set014 Elf 1 0 468 Bonuses
Set004 Muse Elf 1 0 42 Bonuses
Novus11425 Blade Knight 62 0 348 Bonuses
Jellie Grand Master 258 10 720 Bonuses
-MoToRiST- Duel Master 277 11 2,760 Bonuses
-Mercenary Lord Emperor 281 11 1,800 Bonuses
Macri High Elf 246 11 990 Bonuses
PAEW13DDHP Dark Lord 1 0 3,000 Bonuses
SexyElf High Elf 236 11 996 Bonuses
RagnarDK Blade Knight 114 10 300 Bonuses
AdifekSM Grand Master 213 8 1,333 Bonuses
-X-A-M- Blade Master 252 10 3,960 Bonuses
Severide Soul Master 155 9 360 Bonuses
GoldenSET Dark Lord 1 1 720 Bonuses
Glorios Dark Lord 77 2 1,200 Bonuses
DiaMonD High Elf 204 9 1,200 Bonuses
-IceQueen- High Elf 281 11 1,200 Bonuses
MnegiNN Blade Master 281 11 4,800 Bonuses
Valkiria High Elf 145 10 1,920 Bonuses
MACOH Magic Gladiator 124 8 720 Bonuses
Cowboy Duel Master 278 11 6,600 Bonuses
CrunkJuice Grand Master 263 11 2,370 Bonuses
MoaS Blade Master 242 11 2,160 Bonuses
MasterIoko Lord Emperor 126 9 360 Bonuses
Mario Blade Knight 108 5 240 Bonuses
Pyporez Blade Knight 76 1 480 Bonuses
Set007 Muse Elf 1 0 240 Bonuses
Guye Magic Gladiator 104 6 240 Bonuses
Jora2 Magic Gladiator 64 8 180 Bonuses
PiXiL Grand Master 212 10 3,000 Bonuses
Shoygu Dark Lord 1 5 600 Bonuses
Dokko Blade Knight 6 5 960 Bonuses
xKURDAPYAx Muse Elf 59 10 240 Bonuses
gnida High Elf 114 10 480 Bonuses
5bon Soul Master 21 3 600 Bonuses
Pinocio Dark Lord 107 6 1,000 Bonuses
WeeDoX Blade Master 252 11 1,800 Bonuses
Zvezdo4ka Muse Elf 30 3 23 Bonuses
Kerzakov Soul Master 23 3 22 Bonuses