Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
KOOTEEK Blade Master 272 11 480 Bonuses
-ANTIHYPE- Blade Master 270 11 1,560 Bonuses
--Sylver-- Duel Master 281 10 1,560 Bonuses
-HellFire- Duel Master 246 10 360 Bonuses
diablo1 Dark Lord 53 1 2,280 Bonuses
Android18 Muse Elf 56 5 156 Bonuses
Srekcins Blade Knight 14 5 30 Bonuses
OneLoveMF Dark Lord 108 9 140 Bonuses
PereDoZz Dark Lord 76 5 290 Bonuses
Anastacia Magic Gladiator 92 7 96 Bonuses
-Smile- Grand Master 219 10 3,000 Bonuses
HABATOP Soul Master 1 3 18 Bonuses
Luck1 Soul Master 1 3 24 Bonuses
Luck4 Magic Gladiator 1 3 24 Bonuses
Kerzakov Soul Master 1 3 24 Bonuses
LuckySM Soul Master 1 3 24 Bonuses
LuckyBK Blade Knight 1 3 24 Bonuses
WeeDoX Blade Master 252 11 3,000 Bonuses
-Mihvod- Grand Master 268 10 2,280 Bonuses
Abdula Grand Master 224 10 696 Bonuses
SetBronz Dark Knight 1 0 48 Bonuses
Avilove High Elf 166 10 480 Bonuses
AbramDW Grand Master 220 10 576 Bonuses
Hoffsteder Soul Master 2 0 138 Bonuses
Casey Soul Master 4 8 210 Bonuses
equlibrium High Elf 234 10 576 Bonuses
set014 Elf 1 0 480 Bonuses
Set007 Muse Elf 1 0 576 Bonuses
Set011 Dark Knight 1 0 144 Bonuses
Set004 Muse Elf 1 0 84 Bonuses
DLPWNZ Dark Lord 77 9 480 Bonuses
SurgeoN Grand Master 281 10 2,400 Bonuses
MurderKill Soul Master 2 5 30 Bonuses
L0bsTeR Dark Lord 41 5 60 Bonuses
FaNtAsY002 Blade Knight 78 5 60 Bonuses
-B-e-S- Duel Master 156 10 4,800 Bonuses
Nidavellir Magic Gladiator 109 8 420 Bonuses
Mario Blade Knight 108 5 80 Bonuses
Aiko Dark Lord 65 0 12 Bonuses
-IGWT- Duel Master 115 6 240 Bonuses
KURATONG Magic Gladiator 6 2 96 Bonuses
Avenger Lord Emperor 263 11 1,560 Bonuses