Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireDestinyExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
ZOLTON Dark Lord 76 6 840 Bonuses
Sampler Lord Emperor 148 10 600 Bonuses
Roll Blade Knight 41 3 1,020 Bonuses
Serov Soul Master 72 3 12 Bonuses
Twist3r Blade Master 108 6 240 Bonuses
ENGINE Blade Master 234 8 1,200 Bonuses
Deathmatch Duel Master 204 8 324 Bonuses
CrazyNoob Grand Master 278 10 2,400 Bonuses
Cowboy Duel Master 278 11 9,600 Bonuses
SkoS High Elf 214 10 1,920 Bonuses
AngelDemon Blade Knight 52 1 36 Bonuses
Fairies Muse Elf 16 2 60 Bonuses
BLESSMU Muse Elf 47 1 36 Bonuses
Castiel Grand Master 201 7 3,600 Bonuses
Apple Blade Knight 30 1 840 Bonuses
Zhulik Dark Lord 76 6 100 Bonuses
KuBu- Grand Master 268 10 540 Bonuses