Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
1sirka Blade Knight 76 5 301 Bonuses
Dalaran Soul Master 79 4 25 Bonuses
rowind Soul Master 94 5 30 Bonuses
DarkStorm Duel Master 116 10 805 Bonuses
PbICb Muse Elf 99 9 403 Bonuses
DARKOS Blade Knight 44 6 345 Bonuses
MACOH Magic Gladiator 139 9 805 Bonuses
SLender Lord Emperor 226 9 920 Bonuses
NeSS Duel Master 379 11 5,750 Bonuses
-tam-tam- Dark Lord 116 7 650 Bonuses
Trockoj Duel Master 166 9 253 Bonuses