Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-SpectraL- Blade Master 380 101 2,760 Bonuses
oiiyughjgf Dark Lord 3 95 58 Bonuses
-KOKC- Muse Elf 77 15 46 Bonuses
-bama- Grand Master 380 101 575 Bonuses
ghjgjuftd Soul Master 14 95 58 Bonuses
930chaos Dark Lord 1 0 1,725 Bonuses
ElfQuest High Elf 109 101 81 Bonuses
Player77 Lord Emperor 243 101 288 Bonuses
lGeminil Muse Elf 1 95 58 Bonuses
OGeminiO Magic Gladiator 1 95 58 Bonuses
Display Grand Master 187 100 12 Bonuses
SkyHot35 High Elf 301 101 230 Bonuses
-GaladrieL High Elf 380 101 1,150 Bonuses