Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Cherub Dark Lord 181 95 138 Bonuses
CASIO Lord Emperor 70 101 162 Bonuses
-ShocK- Grand Master 212 101 180 Bonuses
KingPK Duel Master 299 101 300 Bonuses
Phone Magic Gladiator 183 95 66 Bonuses
Graves Soul Master 129 95 96 Bonuses
iBUYPWR Lord Emperor 290 101 840 Bonuses
NosferMage Grand Master 296 101 600 Bonuses
Jisqex Magic Gladiator 183 99 144 Bonuses
D-Law Duel Master 367 101 696 Bonuses
MegaMage Soul Master 1 33 300 Bonuses
PrisoneR Blade Master 261 101 1,740 Bonuses
Geek Magic Gladiator 102 95 60 Bonuses