Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
TaxiUber Dark Lord 1 0 84 Bonuses
Rockers Blade Master 212 99 12 Bonuses
TrungT33 Lord Emperor 173 101 180 Bonuses
14Gaionset Magic Gladiator 1 0 960 Bonuses
SilverLord Dark Lord 102 75 360 Bonuses
1StBK Blade Master 214 101 1,680 Bonuses
Doremon High Elf 111 101 180 Bonuses
DPSetDDRF Blade Knight 2 0 2,160 Bonuses
VanDam Duel Master 200 100 600 Bonuses
MrNhatRi Lord Emperor 233 101 1,140 Bonuses
phamquangz Dark Lord 96 92 96 Bonuses
Batrock Duel Master 212 100 1,000 Bonuses
BRoNzEE13 Dark Knight 1 0 456 Bonuses
Kyrie High Elf 233 101 696 Bonuses