Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Blitzar Grand Master 108 70 200 Bonuses
Wheein2 Muse Elf 1 75 72 Bonuses
JABS Dark Lord 128 100 144 Bonuses
begin Grand Master 276 101 4,800 Bonuses
Happy-M13- Lord Emperor 240 101 720 Bonuses
Dunkelheit Grand Master 217 101 340 Bonuses
RamzeSs Muse Elf 130 96 360 Bonuses
TaoLaTien Magic Gladiator 79 95 180 Bonuses
Prikolist Grand Master 146 100 480 Bonuses
-wazzaey- Lord Emperor 124 101 600 Bonuses
TheKing Duel Master 100 64 72 Bonuses
setdll Dark Lord 1 0 600 Bonuses
DietSoda Dark Lord 81 80 480 Bonuses
Vito Blade Master 233 101 1,440 Bonuses
Alicia High Elf 109 68 268 Bonuses
Scale3OPT Dark Lord 1 0 420 Bonuses
LeatherFO Dark Knight 2 0 720 Bonuses
DarkAlex Grand Master 220 101 450 Bonuses
CCTV3 Grand Master 206 101 700 Bonuses
DarkFriend Lord Emperor 173 101 336 Bonuses
Sophetia Muse Elf 116 98 840 Bonuses
BadBunny High Elf 224 101 960 Bonuses
Heika Magic Gladiator 92 83 96 Bonuses
FATE Duel Master 231 101 1,200 Bonuses
phamquangz Dark Lord 96 92 600 Bonuses
setset Blade Knight 184 75 396 Bonuses
DarkFrost High Elf 196 100 12 Bonuses