Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
TonyHawk Magic Gladiator 31 75 299 Bonuses
Manja High Elf 200 101 900 Bonuses
Guarana High Elf 211 101 4,800 Bonuses
SunRise Duel Master 166 101 840 Bonuses
eminem Grand Master 207 101 2,400 Bonuses
LyKaTiu Dark Lord 77 29 132 Bonuses
Xpymstik Blade Knight 102 56 120 Bonuses
LightPlat Dark Lord 2 0 240 Bonuses
MazaiKa Blade Master 264 101 12,000 Bonuses
Insaider Dark Lord 60 12 60 Bonuses
MockBa Muse Elf 108 73 168 Bonuses
idiSuda Dark Lord 34 3 80 Bonuses
SetVine Elf 1 0 190 Bonuses
QOfDarK High Elf 103 70 170 Bonuses
Order Lord Emperor 240 101 1,111 Bonuses
DrZLO Blade Master 111 100 1,080 Bonuses
Shank Duel Master 219 101 1,440 Bonuses
SuperE Elf 58 1 12 Bonuses
fd2342 Dark Lord 59 13 12 Bonuses
MrTienVn Muse Elf 34 5 12 Bonuses
blonde7 Elf 59 0 12 Bonuses
DrunkenAE Muse Elf 51 32 42 Bonuses
SetOdinWin Elf 1 0 12 Bonuses
DrPepper Lord Emperor 220 101 1,500 Bonuses
REDLine Dark Knight 42 10 12 Bonuses
00000ooooo Magic Gladiator 61 0 1,800 Bonuses
-Sun Grand Master 200 100 1,200 Bonuses
4ukYJI9 Muse Elf 59 23 24 Bonuses