Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireDestinyExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
exxy Soul Master 47 9 12 Bonuses
KpbIca Grand Master 163 100 9,600 Bonuses
OLDER Dark Lord 69 42 600 Bonuses
kreativ Soul Master 119 90 300 Bonuses
b0mjetto Blade Knight 102 60 360 Bonuses
Anem Lord Emperor 169 100 780 Bonuses
DTrump Dark Lord 62 53 120 Bonuses
Occa High Elf 107 62 216 Bonuses
HellHound Lord Emperor 111 71 240 Bonuses
OnlyYou Soul Master 34 2 12 Bonuses
LadyElf Muse Elf 118 90 360 Bonuses
TAHK Lord Emperor 231 101 7,200 Bonuses
WhyAlwayMe Muse Elf 41 5 12 Bonuses
NorthNight Soul Master 58 15 36 Bonuses
-BismarcK- Dark Lord 94 60 216 Bonuses
RoninSon Soul Master 83 39 198 Bonuses
HiBake Soul Master 62 35 50 Bonuses
AQUAmen Grand Master 149 94 400 Bonuses
FaNTaZeR Dark Lord 162 95 420 Bonuses
SlayerV High Elf 111 85 306 Bonuses
Dormon Duel Master 172 93 960 Bonuses
Raulici Blade Knight 63 8 12 Bonuses
ManDaLa Grand Master 108 84 336 Bonuses
ASHCROWSET Dark Knight 1 0 360 Bonuses
BJORNE Blade Master 129 100 3,600 Bonuses
blonde2 Elf 59 0 12 Bonuses
SMaster Soul Master 1 20 37 Bonuses
FreeSk Grand Master 115 99 960 Bonuses
Narco High Elf 144 100 8,400 Bonuses
WoooDoTa Magic Gladiator 80 35 76 Bonuses
SoricelI Magic Gladiator 102 20 35 Bonuses
SoriceII Magic Gladiator 102 20 35 Bonuses
SoriceIl Magic Gladiator 102 20 35 Bonuses
Soricell Magic Gladiator 102 20 35 Bonuses
Vortex Lord Emperor 90 48 120 Bonuses
Elios Soul Master 102 48 210 Bonuses
xTirionx Magic Gladiator 81 36 120 Bonuses
blonde Elf 59 1 12 Bonuses
norm1 Elf 59 0 12 Bonuses
CrowStorm Magic Gladiator 16 0 240 Bonuses
LordPro Dark Lord 77 94 720 Bonuses
WizardPro Soul Master 77 61 600 Bonuses
BuffBaoPhe Muse Elf 114 93 449 Bonuses
Elnin0 Soul Master 41 1 12 Bonuses
GodLegend Grand Master 119 94 480 Bonuses
Zues Dark Lord 70 80 540 Bonuses
KongSoul Soul Master 1 30 1,333 Bonuses
KongClone Muse Elf 1 30 13,333 Bonuses
KongDL Dark Lord 1 31 1,333 Bonuses
HowDOyouDO Magic Gladiator 7 0 228 Bonuses