Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Avalon

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginAvalonMegaDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
LinhSparta Grand Master 174 30 403 Bonuses
Duszek Blade Knight 79 14 288 Bonuses
MGBeer Duel Master 180 38 460 Bonuses
Tywin Duel Master 191 44 1,150 Bonuses
Gori03 Muse Elf 12 13 101 Bonuses
ZzBABYzZ Muse Elf 83 35 575 Bonuses
elfBEO Muse Elf 9 1 14 Bonuses
BloodWave Soul Master 58 10 58 Bonuses
SuperDK Blade Knight 51 6 12 Bonuses
Mullsanne Magic Gladiator 95 16 253 Bonuses
HoaTranh High Elf 115 25 345 Bonuses
W1zarD Grand Master 212 46 2,300 Bonuses
MphGe Magic Gladiator 124 22 230 Bonuses
HypeDW Soul Master 66 6 40 Bonuses
BadLiar Magic Gladiator 62 3 23 Bonuses
500kkk Blade Knight 1 25 219 Bonuses
Tokyo Grand Master 215 46 920 Bonuses
ZzQUEENzZ High Elf 121 44 1,149 Bonuses
Teemo Dark Lord 66 34 340 Bonuses
Red15 Muse Elf 1 25 230 Bonuses
Ethereal Soul Master 83 14 150 Bonuses
Raizen Blade Knight 83 14 150 Bonuses
PoPrikolu Muse Elf 98 22 288 Bonuses
Kappa Soul Master 114 41 1,380 Bonuses
OptimaL Soul Master 92 7 115,000 Bonuses
yandexElda Lord Emperor 247 47 4,600 Bonuses
DKShaq Blade Knight 33 3 35 Bonuses
Amogus Muse Elf 96 33 575 Bonuses
Revan Blade Knight 83 30 600 Bonuses
GreyMg Magic Gladiator 26 12 150 Bonuses
MegaladoN Grand Master 267 50 1,725 Bonuses
Njno Lord Emperor 158 41 679 Bonuses
turu Magic Gladiator 96 30 350 Bonuses
SiSu Duel Master 244 43 1,725 Bonuses
S2ChoEM Blade Knight 102 21 230 Bonuses
Jack86Tuoi Magic Gladiator 36 10 115 Bonuses
LasVegaS Blade Master 183 45 1,150 Bonuses
Maximus Dark Lord 84 9 575 Bonuses
JayChou Soul Master 66 4 46 Bonuses
TeaMo Blade Knight 83 17 173 Bonuses
Nightfall Soul Master 97 20 230 Bonuses
RAGE Blade Knight 41 4 35 Bonuses
MGCHOCA Magic Gladiator 102 20 345 Bonuses
Wizer Blade Knight 145 37 702 Bonuses