Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
chokko High Elf 290 101 360 Bonuses
GroM777 Soul Master 171 93 1,080 Bonuses
GoooD Lord Emperor 192 100 120 Bonuses
karablik Soul Master 155 100 120 Bonuses
karabl1k Dark Lord 193 97 120 Bonuses
GroM Grand Master 163 100 720 Bonuses
Chiga Grand Master 221 100 120 Bonuses
DOMiNATiON Grand Master 216 100 72 Bonuses
MrBi Muse Elf 88 100 240 Bonuses
Kundun Blade Knight 38 4 12 Bonuses
JoeFleming Grand Master 372 101 8,000 Bonuses
TrungT33 Lord Emperor 183 101 300 Bonuses
AnocToJI Blade Master 311 101 25,200 Bonuses
HopHey Grand Master 159 98 240 Bonuses
Valiant13 Magic Gladiator 5 0 288 Bonuses
CASIO Lord Emperor 70 101 240 Bonuses
-VySoi- Lord Emperor 345 101 420 Bonuses
zohhan Blade Master 229 101 216 Bonuses
GOODPLAYER Duel Master 174 101 216 Bonuses
RAMBUS Blade Master 198 101 216 Bonuses
-Emperor- Lord Emperor 281 101 1,680 Bonuses
RaFFiXx Blade Master 152 100 360 Bonuses
-Flash- Blade Master 299 101 3,600 Bonuses
AnGeeL Grand Master 363 101 1,440 Bonuses
QuestGame Grand Master 289 101 300 Bonuses
TieuSat Magic Gladiator 173 95 96 Bonuses
lllllIII Grand Master 300 101 12 Bonuses
KpacuBo Blade Master 216 101 12 Bonuses
Namshud Lord Emperor 340 101 12 Bonuses
MuadDipp Dark Lord 145 94 180 Bonuses
Assakura Magic Gladiator 75 95 384 Bonuses
-PerseuS- Lord Emperor 270 100 300 Bonuses
-Artorias- Blade Master 343 101 13,800 Bonuses