Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Comfort Grand Master 363 36 960 Bonuses
CHIKATILLO Duel Master 110 29 288 Bonuses
-GAF Blade Master 363 36 12 Bonuses
LostHelm Magic Gladiator 181 25 60 Bonuses
Zil1 Blade Master 202 34 900 Bonuses
Kryfear Duel Master 367 36 600 Bonuses
Nightwing Duel Master 232 31 360 Bonuses
-GoD- Grand Master 380 36 3,600 Bonuses
Unholysoul Duel Master 114 29 420 Bonuses
-PoseiDoN- High Elf 171 23 468 Bonuses
Flashlike Dark Lord 84 20 168 Bonuses
Swe3zy Lord Emperor 215 33 500 Bonuses
-LasVegaS- Grand Master 345 36 1,200 Bonuses
VanBuuren Blade Master 261 36 2,400 Bonuses
RasielMS Grand Master 295 34 300 Bonuses
Yalda High Elf 217 35 720 Bonuses
Force Blade Master 355 36 1,560 Bonuses
HellSing Duel Master 380 36 2,040 Bonuses