Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Vegas

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeAvalonMegaVegasExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
KingSlayer Blade Master 309 101 1,380 Bonuses
JeinerDM Grand Master 220 81 564 Bonuses
KikarsLV Duel Master 237 101 1,150 Bonuses
Buprofen Soul Master 147 55 115 Bonuses
Goodman Duel Master 299 101 1,375 WBonuses
HAGL Soul Master 104 41 92 Bonuses
RumJakiRo Dark Lord 84 64 150 Bonuses
EmiFukada High Elf 183 70 196 Bonuses
Peekaboo Duel Master 286 101 1,035 Bonuses
DWDEPZAI Soul Master 101 50 12 Bonuses
-OG- Lord Emperor 183 76 403 Bonuses
Magik Duel Master 229 83 575 Bonuses
WILK Blade Master 261 97 690 Bonuses
Good Dark Lord 61 30 17 WBonuses
NoNamo Blade Master 211 97 1,035 Bonuses
ChoiGo Blade Knight 1 33 79 Bonuses
Chopper Lord Emperor 174 73 230 Bonuses
imSky Duel Master 181 75 345 Bonuses
noFunAllow Blade Master 275 101 1,121 Bonuses
Rezzered Duel Master 219 101 2,300 Bonuses
meyem Grand Master 254 100 920 Bonuses
-Gobin- Blade Master 267 101 1,100 WBonuses
RaKe High Elf 336 101 805 Bonuses
Glynsalor High Elf 174 95 439 Bonuses
ViVi High Elf 169 70 460 Bonuses
Temar Grand Master 220 80 575 Bonuses
MaJLaJuNa High Elf 267 81 345 Bonuses
Lexus Muse Elf 189 50 88 WBonuses