Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Destiny

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireDestinyExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
ichorsetik Soul Master 1 1 786 Bonuses
empireseti Dark Lord 1 1 306 Bonuses
Empireset0 Dark Lord 1 1 305 Bonuses
empire0 Dark Lord 1 1 306 Bonuses
habitsetik Soul Master 1 1 133 Bonuses
ProstoAdik Blade Knight 144 100 600 Bonuses
xxBUDOYxx Duel Master 177 101 168 Bonuses
WIZsucker Grand Master 80 101 168 Bonuses
-X-A-M- Blade Master 252 101 1,560 Bonuses
-B-e-S- Duel Master 156 101 1,800 Bonuses
-MamBa- High Elf 281 101 7,200 Bonuses
Wild Dark Wizard 1 0 108 Bonuses
-Valkyrie- Muse Elf 155 92 276 Bonuses
GuardiSET Elf 1 0 156 Bonuses
AkkiSet Dark Wizard 2 0 60 Bonuses
Mr-B-Wolf Blade Master 232 100 240 Bonuses
-Lipton- High Elf 281 101 2,280 Bonuses
ResQue Lord Emperor 214 93 168 Bonuses
gnida High Elf 114 100 144 Bonuses
HaHepBaX Soul Master 64 80 60 Bonuses
welldone Duel Master 263 93 1,000 Bonuses
FreeCrasH Grand Master 156 100 144 Bonuses
kikeeBK Blade Master 262 101 1,200 Bonuses
-Mercenary Lord Emperor 270 101 684 Bonuses
Legendaryy Dark Wizard 1 0 266 Bonuses
PlateSEt14 Dark Knight 1 0 400 Bonuses
Kiber Magic Gladiator 1 95 50 Bonuses
bardak Duel Master 268 101 1,440 Bonuses
Avenger Lord Emperor 232 100 3,000 Bonuses
UberBDSM Lord Emperor 194 90 266 Bonuses
ACTPOHABT Dark Knight 4 0 600 Bonuses