Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Buggyman Duel Master 170 22 2,400 Bonuses
MoHaX Grand Master 78 9 360 Bonuses
swiuyf Soul Master 48 0 60 Bonuses
BANAN Dark Lord 62 7 300 Bonuses
Gamajun Dark Lord 52 2 42 Bonuses
LamLee Blade Master 187 26 3,720 Bonuses
SaTanDeVil Dark Lord 18 0 24 Bonuses
GaRung Duel Master 229 27 2,400 Bonuses
ExitBM Blade Master 102 17 1,200 Bonuses
TienNuVN Muse Elf 120 15 2,500 Bonuses
SuyNghi Magic Gladiator 82 0 12 Bonuses
AdolHitler Blade Knight 27 6 180 Bonuses
French Dark Lord 60 2 80 Bonuses
WindSet Elf 2 0 540 Bonuses
edySan Duel Master 196 25 2,400 Bonuses
Gaion Dark Lord 99 11 500 Bonuses
DarkKobolt Dark Lord 95 13 600 Bonuses
VuaBoCap Soul Master 97 15 852 Bonuses
Hecarim Dark Lord 83 16 780 Bonuses
zilik Blade Knight 78 9 420 Bonuses
MooDuck Dark Lord 66 5 180 Bonuses
bubbles Magic Gladiator 75 6 216 Bonuses
18cm Blade Knight 83 8 480 Bonuses
nadzedai Soul Master 112 12 888 Bonuses
Taipan Dark Lord 79 5 70 Bonuses
ypaa Magic Gladiator 55 1 47 Bonuses
Guardin Muse Elf 92 9 600 Bonuses
JustDark Dark Lord 74 7 198 Bonuses
SmiIe Magic Gladiator 82 0 12 Bonuses
SuMRaK Magic Gladiator 69 9 600 Bonuses
KyoShiro Lord Emperor 257 30 3,600 Bonuses
QueenBless High Elf 139 28 5,040 Bonuses
Dark2sit Blade Knight 87 6 144 Bonuses
Dark3sit Soul Master 95 7 240 Bonuses
Rambo Blade Knight 66 4 180 Bonuses
Thrones Magic Gladiator 67 4 180 Bonuses
Spells Soul Master 66 4 180 Bonuses
JIu3aBeTa High Elf 147 16 1,200 Bonuses
Rich Elf 9 2 54 Bonuses
MajorDW Soul Master 86 6 180 Bonuses
-Sacrus- Lord Emperor 131 17 960 Bonuses
APower Duel Master 187 27 3,000 Bonuses
Mafia Magic Gladiator 83 6 204 Bonuses
Violot Soul Master 70 6 200 Bonuses
ZzZeuszZ Soul Master 86 12 900 Bonuses
ViKinG11 Blade Knight 9 13 2,040 Bonuses
KumanThong Magic Gladiator 81 0 12 Bonuses
QuachTinh Magic Gladiator 82 0 12 Bonuses
IronTeEth Blade Knight 92 6 240 Bonuses
LalLA Muse Elf 69 1 24 Bonuses