Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Yukimura Blade Master 314 35 6,000 Bonuses
LordSena Lord Emperor 126 31 1,020 Bonuses
Yalda High Elf 211 35 600 Bonuses
scuka High Elf 257 33 1,080 Bonuses
-LouisVN- Blade Master 340 35 2,880 Bonuses
Volkodaw Dark Lord 80 6 18 Bonuses
-TheDevil- Blade Master 295 36 6,000 Bonuses
CharChar Duel Master 220 33 1,440 Bonuses
xQzMe Dark Lord 96 20 84 Bonuses
MotGiatMo Dark Lord 166 27 198 Bonuses
Bastard Blade Knight 80 10 31 Bonuses
AnaLizaToR High Elf 312 35 3,000 Bonuses
KaRtTeLL Duel Master 339 36 4,800 Bonuses
LichKing Lord Emperor 107 21 240 Bonuses
PRAVDA Soul Master 76 7 30 Bonuses
LoKiiiii Blade Knight 55 10 80 Bonuses
Tonyzz Soul Master 80 10 60 Bonuses
1AUD Blade Master 242 35 1,800 Bonuses
Cutie High Elf 268 36 1,680 Bonuses
DeMANACA Blade Master 146 24 228 Bonuses
LEmaster- Lord Emperor 289 36 3,360 Bonuses
-DeeZer- Grand Master 220 35 840 Bonuses
NPC666 High Elf 193 27 300 Bonuses
hKNELF High Elf 238 31 360 Bonuses