Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-Jocker Duel Master 264 36 345 Bonuses
-X-X-X-X- Soul Master 124 27 69 Bonuses
Enter123 Blade Master 351 36 748 Bonuses
BKxBless Blade Master 380 36 6,555 Bonuses
StormCrowS Magic Gladiator 2 0 403 Bonuses
AnaLizaToR High Elf 357 36 288 Bonuses
Morv Duel Master 380 36 633 Bonuses
NAF-NAF High Elf 327 36 1,150 Bonuses
Icey Grand Master 198 35 104 Bonuses
JustChaos Blade Master 212 35 1,058 Bonuses
sama Magic Gladiator 76 15 115 Bonuses
MGUS Duel Master 299 36 575 Bonuses
Walhalla Blade Master 183 35 230 Bonuses
Lajk Lord Emperor 295 36 920 Bonuses
Cloudy High Elf 380 36 9,200 Bonuses
ELFUS Muse Elf 109 35 230 Bonuses
OShi1 Duel Master 380 36 690 Bonuses
Face2Face Lord Emperor 278 36 2,128 Bonuses
manymy High Elf 380 36 1,150 Bonuses
Combat Grand Master 380 36 900 Bonuses
KleriK Duel Master 206 30 460 Bonuses
NeCR0S1s Grand Master 380 36 380 Bonuses
AMERlCA Grand Master 315 36 1,093 Bonuses
HenkerBK Blade Master 306 36 575 Bonuses