Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-Hayabusa- Duel Master 281 216 14,400 Bonuses
12Serapfim Elf 1 20 600 Bonuses
AkklSet8 Dark Wizard 1 0 14 Bonuses
SatiIris0 Elf 1 0 14 Bonuses
LOKIset0 Magic Gladiator 2 0 20 Bonuses
CrustedSeI Dark Knight 1 0 12 Bonuses
Habitx9 Soul Master 1 0 96 Bonuses
Strelka Muse Elf 111 144 480 Bonuses
NoirHawk Blade Master 220 216 420 Bonuses
Naitwalker Duel Master 207 106 600 Bonuses
HADES12 Soul Master 2 1 264 Bonuses
--6pac-- Duel Master 212 216 1,020 Bonuses
6pac High Elf 281 216 480 Bonuses
PsiXxDL Dark Lord 2 35 65 Bonuses
MrCiKoTiLo Blade Master 35 81 240 Bonuses
-Gorr- Blade Master 281 216 720 Bonuses
Time2Kill Grand Master 270 216 480 Bonuses
-Kyle- Blade Master 252 216 480 Bonuses
Valiant13 Magic Gladiator 1 0 120 Bonuses
-BeSiK- Blade Master 234 47 3,000 Bonuses
GDset14PVP Blade Knight 1 20 6,000 Bonuses
-GoodHash- Lord Emperor 271 215 840 Bonuses
Ramsen Magic Gladiator 2 215 90 Bonuses
Uma4HxD Dark Wizard 1 20 13,200 Bonuses
SilerRa1n Grand Master 51 200 100 Bonuses
PrinceOfMu Magic Gladiator 70 200 100 Bonuses
CrazyChel Soul Master 40 215 96 Bonuses
-RRQ- Lord Emperor 274 216 1,800 Bonuses
ItemsDL Dark Lord 26 0 160 Bonuses
AJIELLIA Blade Knight 29 0 70 Bonuses
BeginerSet Elf 1 0 40 Bonuses
pro2h Blade Master 59 110 360 Bonuses
Daiver Grand Master 132 216 1,800 Bonuses