Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
xxUrielLxx Soul Master 119 88 35 Bonuses
XUDAH Duel Master 3 200 115 Bonuses
SoloGod Blade Master 72 200 173 Bonuses
CTAMATOM Soul Master 68 215 69 Bonuses
RuFul Muse Elf 33 0 60 Bonuses
trol6 Muse Elf 48 20 35 Bonuses
AZMOL Grand Master 2 215 70 Bonuses
-Karantin- Grand Master 380 216 2,070 Bonuses
BlackJek Duel Master 255 216 345 Bonuses
BeJlukaH Grand Master 105 113 500 Bonuses
GieQ High Elf 299 216 575 Bonuses
Douane Dark Lord 3 215 138 Bonuses