Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
DKSetALL Blade Knight 1 0 780 Bonuses
BraveALL13 Blade Knight 2 0 1,440 Bonuses
ThunderSet Magic Gladiator 3 0 100 Bonuses
saxamasaxa Grand Master 220 216 348 Bonuses
NoirHawk Blade Master 220 216 960 Bonuses
Bombermem Grand Master 271 20 300 Bonuses
-BeSiK- Blade Master 234 45 8,400 Bonuses
ItemsDL Dark Lord 26 0 200 Bonuses
AJIELLIA Blade Knight 29 0 80 Bonuses
BeginerSet Elf 1 0 50 Bonuses
Doctors Blade Master 211 84 4,800 Bonuses
MullorD Lord Emperor 109 201 204 Bonuses
LrefDDhp8d Dark Knight 1 0 156 Bonuses
Kenny Grand Master 92 110 240 Bonuses
LikeQQ Grand Master 271 216 816 Bonuses
-Impress- Lord Emperor 265 216 840 Bonuses
SetBaruga Magic Gladiator 1 0 50 Bonuses
B0RA2 Soul Master 103 0 50 Bonuses
Ypss Grand Master 264 216 768 Bonuses
-PatrioT Lord Emperor 264 216 768 Bonuses