Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireDestinyExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
napoBo3 Soul Master 130 215 150 Bonuses
AllELFSet Muse Elf 1 20 660 Bonuses
AKKIset0 Dark Wizard 1 0 16 Bonuses
-HardCore- Blade Master 275 216 660 Bonuses
AJIELLIA Blade Knight 29 0 80 Bonuses
BeginerSet Elf 1 0 60 Bonuses
SierAdam2 Dark Lord 1 0 12 Bonuses
SierAdAm8 Dark Lord 2 0 12 Bonuses
AKKISET3 Dark Wizard 1 0 16 Bonuses
CrustedSt Dark Knight 1 0 16 Bonuses
METIHBECT Blade Knight 1 16 2,580 Bonuses
-HArrAH0- Blade Master 113 0 72 Bonuses
MilenniuM Dark Lord 69 0 240 Bonuses
PantheonDK Blade Knight 2 20 180 Bonuses
MGStarterP Magic Gladiator 5 0 150 Bonuses
EEys Muse Elf 51 0 12 Bonuses
ExcSet12 Dark Lord 1 1 480 Bonuses
AncSet02 Elf 1 1 30 Bonuses
ExcSet02 Dark Wizard 1 1 120 Bonuses
AncSet01 Dark Lord 1 1 300 Bonuses
IntoWind Elf 1 3 12 Bonuses
DarkPhoenx Blade Knight 1 21 24 Bonuses
Set002 Magic Gladiator 2 20 468 Bonuses
01HP Blade Master 144 215 468 Bonuses
Set004 Blade Knight 2 20 29 Bonuses
ReddSpirit Muse Elf 1 0 12 Bonuses
3355 Dark Knight 1 0 1,200 Bonuses
Elf13set Elf 1 0 780 Bonuses
sidnei Duel Master 51 0 60 Bonuses
SHOWME Magic Gladiator 79 206 120 Bonuses
TheRaven Muse Elf 32 30 14 Bonuses
Culfo Lord Emperor 207 215 3,000 Bonuses
ItemsDL Dark Lord 26 0 300 Bonuses
MrKim Dark Lord 80 59 14 Bonuses
baZby High Elf 140 148 1,080 Bonuses
pon4k Dark Lord 2 0 120 Bonuses
-BeSiK- Blade Master 234 44 9,600 Bonuses
GuzHiding Magic Gladiator 59 1 6,000 Bonuses
-Impress- Lord Emperor 265 216 888 Bonuses
Jva4ka Muse Elf 33 41 24 Bonuses
ChiBox Blade Knight 24 70 480 Bonuses
GINeRaK Dark Lord 15 28 12 Bonuses
BoJIwEbHnK Magic Gladiator 13 47 12 Bonuses
Strelka Muse Elf 111 129 180 Bonuses
Samsung Grand Master 103 215 600 Bonuses
x30Chaos Dark Wizard 1 0 12 Bonuses
MUreF4iK Grand Master 112 104 12 Bonuses
354141 Blade Knight 2 0 12 Bonuses