Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
iRasalat-- Lord Emperor 264 215 41,400 Bonuses
99Hp High Elf 136 215 360 Bonuses
6a6arpoM Muse Elf 1 0 43 Bonuses
ReffTlnec Grand Master 127 216 360 Bonuses
BAGON Blade Master 170 203 8,040 Bonuses
BerkutDM Magic Gladiator 38 215 240 Bonuses
BeginerSet Elf 1 0 40 Bonuses
funtik93 Soul Master 88 201 120 Bonuses
etorepcik Blade Master 380 216 1,320 Bonuses
SmekerSM Grand Master 278 216 420 Bonuses
Bombermem Grand Master 273 72 420 Bonuses