Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Jugla Blade Master 219 55 240 Bonuses
SmekerSM Grand Master 278 216 600 Bonuses
huriicanee Magic Gladiator 2 0 72 Bonuses
thunderset Magic Gladiator 3 0 60 Bonuses
Ar4ijs Blade Knight 31 39 24 Bonuses
-RRQ- Lord Emperor 274 216 420 Bonuses
sinelf High Elf 345 216 6,000 Bonuses
AgoJIbF Grand Master 4 57 24 Bonuses
Frankish Dark Lord 139 146 60 Bonuses
MonAmourKa High Elf 128 216 1,560 Bonuses
-Johnson- Blade Master 154 215 2,640 Bonuses
Raketaas Lord Emperor 1 215 240 Bonuses
petergofSM Grand Master 115 20 24 Bonuses
BraveExc Dark Knight 1 0 84 Bonuses
PantheoAnc Blade Knight 1 0 198 Bonuses
-Salladin- Duel Master 292 216 480 Bonuses
Im0tH3p Grand Master 283 216 600 Bonuses
Scrin Soul Master 139 215 100 Bonuses
JIucenok High Elf 88 200 84 Bonuses
-j7- Grand Master 380 216 1,999 Bonuses
iRasalat-- Lord Emperor 264 215 35,040 Bonuses
XumpocTb Duel Master 267 216 696 Bonuses
-KingSize- Lord Emperor 245 216 696 Bonuses