Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeAvalonMegaVegasExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Mini0 High Elf 145 0 81 Bonuses
-G-MAN- Duel Master 380 216 1,265 Bonuses
ROTADERP Lord Emperor 380 216 1,495 Bonuses
sinelf High Elf 357 216 2,300 Bonuses
iRasalat-- Lord Emperor 264 215 518 Bonuses
ZoLTaN Grand Master 259 131 414 Bonuses
-I7pu3pak- Lord Emperor 264 215 437 Bonuses
MadMaxMG Duel Master 274 216 368 Bonuses
-madd- Grand Master 380 216 600 Bonuses
-Defender- Lord Emperor 220 216 345 Bonuses
-Snickers- Grand Master 380 216 1,035 Bonuses
-SpiDi- Lord Emperor 380 216 1,035 Bonuses
MGwpik Duel Master 84 216 173 Bonuses
SN1K3RS01 Grand Master 104 215 95 Bonuses
-Sigma- Blade Master 241 216 345 Bonuses
-Share- High Elf 131 216 115 Bonuses
Valyria High Elf 232 216 299 Bonuses