Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-TheBoss- Blade Master 380 216 1,898 Bonuses
-Bandana- Blade Master 380 216 1,380 Bonuses
Reweto Magic Gladiator 66 215 58 Bonuses
setall1 Dark Knight 1 0 500 Bonuses
SetAll Dark Knight 1 0 1,093 Bonuses
Wit4her Grand Master 152 0 500 Bonuses
FuriaSM Soul Master 3 0 35 Bonuses
marr1 Grand Master 7 0 18 Bonuses
-Berloga- Blade Master 283 216 1,610 Bonuses
CKAMEuKO Duel Master 169 202 748 Bonuses
ne4eHbkoo2 Dark Lord 7 200 12 Bonuses
BerkutLE Lord Emperor 36 200 115 Bonuses
bkancset31 Dark Knight 3 0 29 Bonuses
completemg Magic Gladiator 3 0 115 Bonuses
ancbkset13 Dark Knight 3 0 92 Bonuses
bkset35234 Dark Knight 3 0 81 Bonuses
prodigy78 High Elf 160 215 161 Bonuses
ancsmset32 Dark Wizard 3 0 29 Bonuses
ancsetsm13 Soul Master 3 0 138 Bonuses
EvilNgel Grand Master 270 126 518 Bonuses
MGset35213 Magic Gladiator 3 0 69 Bonuses
smset13 Soul Master 3 0 115 Bonuses
U3BO34UK Lord Emperor 170 64 29 Bonuses
ChiBox Blade Knight 94 151 575 Bonuses
pon4k Dark Lord 2 0 12 Bonuses
Orlando Blade Knight 98 0 14 Bonuses
lKillerXl Blade Master 234 54 748 Bonuses
-BierKill- Lord Emperor 281 216 2,300 Bonuses
-ReD- High Elf 197 216 800 Bonuses
SatiIris00 Elf 1 0 16 Bonuses
CrustedArc Dark Knight 1 0 16 Bonuses
ewwa Elf 1 0 460 Bonuses