Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-BeSiK- Blade Master 234 44 8,400 Bonuses
3verovoD Grand Master 79 0 144 Bonuses
EthanPoole Blade Knight 0 215 170 Bonuses
Semma Magic Gladiator 69 215 102 Bonuses
Klounesa Muse Elf 2 200 102 Bonuses
test02 Duel Master 100 150 240 Bonuses
-bazoorip- Blade Master 271 159 600 Bonuses
BrasseT Dark Knight 5 0 25 Bonuses
CTePeo Muse Elf 59 20 12 Bonuses
ThunderSet Magic Gladiator 3 0 34 Bonuses
XanaX Blade Master 111 215 400 Bonuses
CmokoBHuca High Elf 270 216 600 Bonuses
Culfo Lord Emperor 211 215 312 Bonuses
3355 Dark Knight 1 0 750 Bonuses
WedLock Blade Master 263 185 666 Bonuses
ExcSet02 Dark Wizard 1 1 84 Bonuses
Labatrias Grand Master 281 216 780 Bonuses
bytop Grand Master 221 215 540 Bonuses
ErgliS Blade Master 125 0 22 Bonuses
-Taipan- Grand Master 265 168 510 Bonuses
-Douglas- Grand Master 141 190 168 Bonuses
Set004 Blade Knight 2 20 19 Bonuses
Clester Blade Knight 59 11 90 Bonuses
-GiN- Grand Master 270 215 900 Bonuses
J3nea Blade Master 183 177 186 Bonuses
zabuwenij Grand Master 2 170 90 Bonuses
AncSet20 Soul Master 1 1 20 Bonuses
AncSet21 Magic Gladiator 1 1 12 Bonuses
BronzLRD Dark Knight 1 0 24 Bonuses
CronusSph Dark Wizard 1 0 24 Bonuses
WarriorLet Dark Knight 3 0 42 Bonuses
BrassLDD9 Dark Knight 1 0 24 Bonuses
platee Dark Knight 6 0 72 Bonuses
haddes13al Dark Wizard 1 0 1,200 Bonuses
hades15all Dark Wizard 1 0 900 Bonuses
-ZERO- Blade Master 281 216 2,400 Bonuses
METIHBECT Blade Knight 1 16 4,200 Bonuses
Dimentop Grand Master 139 202 600 Bonuses
FaceMan Blade Master 274 215 720 Bonuses
enOdooG Blade Master 252 216 600 Bonuses
Raguel Blade Master 281 216 1,800 Bonuses
ItemsDL Dark Lord 26 0 275 Bonuses
AJIELLIA Blade Knight 29 0 80 Bonuses
BeginerSet Elf 1 0 50 Bonuses
BblKaPb Blade Knight 1 215 200 Bonuses
-X-X-X- Soul Master 68 45 12 Bonuses
Boltjara Blade Knight 36 26 120 Bonuses
Ronniin Dark Lord 11 0 960 Bonuses