Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-IS-Chickn Blade Master 257 99 2,070 Bonuses
Radioncheg Soul Master 70 12 30 Bonuses
Carry High Elf 227 96 920 Bonuses
Yokohama Lord Emperor 89 60 200 Bonuses
-VM- Grand Master 257 97 1,472 Bonuses
OngGia Blade Knight 206 81 12 Bonuses
PrinceJr Grand Master 142 64 288 Bonuses
EXECUTORE Blade Master 183 100 2,000 Bonuses
Deore Grand Master 363 100 2,530 Bonuses
Volkath Lord Emperor 189 91 1,150 Bonuses
qBacca Grand Master 270 99 1,610 Bonuses
Redundant Dark Lord 101 51 460 Bonuses
SSTrunks Duel Master 179 63 575 Bonuses
-IS-Pu Blade Master 219 94 900 Bonuses
Elyz High Elf 96 42 185 Bonuses
KappaHI Blade Knight 4 45 127 Bonuses
Bloha Muse Elf 102 45 115 Bonuses
ZloyZayac Soul Master 51 31 115 Bonuses
-KnareL- Blade Master 228 95 1,035 Bonuses
Xcity Dark Lord 199 88 350 Bonuses
-LBJ- Blade Master 229 87 1,150 Bonuses
STVOL Magic Gladiator 99 28 81 Bonuses
LoveGame Muse Elf 77 28 60 Bonuses
Tokyo Magic Gladiator 3 53 288 Bonuses
Ueno Blade Knight 1 48 288 Bonuses
Harajuku Muse Elf 1 53 288 Bonuses
Shinjuku Soul Master 48 54 288 Bonuses
DLOneHit Dark Lord 112 54 268 Bonuses
MooN Muse Elf 136 65 383 Bonuses
coput Muse Elf 70 53 150 Bonuses
79Savage Soul Master 177 75 575 Bonuses
Ryuuguu Blade Knight 98 48 230 Bonuses
Vortez Grand Master 172 91 575 Bonuses
Besha Blade Knight 103 43 500 Bonuses
ngggaaa Duel Master 209 92 575 Bonuses
ThanhPhat Blade Master 107 76 403 Bonuses
dm2x11 Blade Master 155 79 460 Bonuses
MrTruong Blade Knight 130 59 219 Bonuses
Pudzyn Soul Master 83 30 262 Bonuses
GirlXinh Muse Elf 202 82 661 Bonuses
DarkDao Blade Master 197 86 661 Bonuses
DarkKiller Lord Emperor 183 96 1,380 Bonuses
BaBaTrung High Elf 219 96 506 Bonuses
-Green- Blade Master 131 73 483 Bonuses
SuTiNioR Soul Master 59 3 12 Bonuses
TraDa Dark Lord 54 17 115 Bonuses