Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterOriginMegaEmpireDeusExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Beauty Muse Elf 48 2 150 Bonuses
Zenitsu Dark Wizard 16 0 24 Bonuses
zGodKiller Magic Gladiator 35 6 360 Bonuses
Chelsea Soul Master 32 1 59 Bonuses
Excellent Blade Knight 55 2 120 Bonuses
MeMe Soul Master 48 3 156 Bonuses
Kiperi Dark Lord 28 5 216 Bonuses
Jenna Muse Elf 1 1 84 Bonuses
LordWar Soul Master 106 13 840 Bonuses
GODz Soul Master 92 6 480 Bonuses
TheMirroR Dark Knight 29 0 48 Bonuses
OneKill Magic Gladiator 64 3 120 Bonuses
Vlxx Magic Gladiator 1 2 168 Bonuses
Killdoggy Muse Elf 68 0 36 Bonuses