Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeAvalonMegaVegasExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Motive Magic Gladiator 61 46 110 WBonuses
-Eclat- Grand Master 380 101 13,800 Bonuses
TitoWeed Magic Gladiator 82 49 575 Bonuses
boecbob Blade Master 380 101 1,150 Bonuses
-Mader0s- Grand Master 371 101 1,380 Bonuses
xGODx Blade Master 14 31 35 Bonuses
JohDepp Duel Master 380 101 690 Bonuses
npomokawka Grand Master 191 86 115 Bonuses
Dogman Blade Master 380 101 2,875 Bonuses
Emiri Grand Master 332 100 2,990 Bonuses
Turbo Soul Master 163 61 173 Bonuses
lMGl Magic Gladiator 140 66 230 Bonuses
G4Time Lord Emperor 191 100 1,150 Bonuses
-Aloha Lord Emperor 295 101 380 Bonuses
WizMatik Grand Master 162 101 230 Bonuses
-Heartbeat High Elf 380 101 1,150 Bonuses
JustEvil Grand Master 245 101 282 Bonuses
Nimfomanka High Elf 194 101 224 Bonuses
perfect Duel Master 183 101 201 Bonuses
-Pun1sher- Magic Gladiator 79 46 81 Bonuses
PapaBoSS Muse Elf 106 83 173 Bonuses
Pro100BoSS Blade Master 158 94 115 Bonuses
-Bratik- Blade Master 220 90 299 Bonuses
King Blade Master 331 100 621 Bonuses
Marijuana Duel Master 380 101 690 Bonuses
Superme Grand Master 334 101 426 Bonuses
MGbonus Magic Gladiator 1 55 81 Bonuses
1stVN-TP Duel Master 379 101 1,093 Bonuses
Elf-Blue High Elf 166 101 437 Bonuses
-NoStresS- Lord Emperor 380 101 552 Bonuses
wazzaey Duel Master 181 100 150 Bonuses
Athena1 High Elf 380 101 1,725 Bonuses
PERUVIAN Blade Master 299 98 1,438 Bonuses
DaNNyAUS Grand Master 379 101 575 Bonuses
Lamela Grand Master 380 101 3,338 Bonuses
ThichGaySu Duel Master 308 101 1,495 Bonuses
DLAka2020 Lord Emperor 380 101 21,850 Bonuses
MrsAvocado High Elf 380 101 23,000 Bonuses
iBOPOH Lord Emperor 225 101 288 Bonuses
-Lea- Grand Master 172 101 288 Bonuses
vecaisbuks Blade Master 148 101 288 Bonuses
CCTV7 Duel Master 114 101 1,725 Bonuses
-elasoxTM- Lord Emperor 380 101 575 Bonuses
Lajk Lord Emperor 312 101 460 Bonuses
xPanda Duel Master 128 101 575 Bonuses
Neodfygdfg Dark Wizard 1 1 184 Bonuses
-Truninho- Blade Master 380 101 1,800 Bonuses
Smithsdfsd Dark Knight 1 1 33 Bonuses
Smithhi Dark Knight 1 1 33 Bonuses
Smithh4 Dark Knight 1 1 200 Bonuses