Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeAvalonMegaVegasExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Xoma Blade Master 163 72 2,300 Bonuses
Daddy-Rich Duel Master 298 101 863 Bonuses
Bavaria Grand Master 372 101 633 Bonuses
-ConcordE- High Elf 380 101 633 Bonuses
Smerch Duel Master 380 101 633 Bonuses
-Gohan- Blade Master 380 101 1,840 Bonuses
SonGau Duel Master 380 101 1,438 Bonuses
-Aloha Lord Emperor 295 101 322 Bonuses
-Heartbeat High Elf 380 101 1,150 Bonuses
Bladecito Grand Master 203 100 138 Bonuses
-HATE- Grand Master 257 100 161 Bonuses
Kvanarin Blade Master 270 101 449 Bonuses
Nimfomanka High Elf 194 101 167 Bonuses
METADON High Elf 364 100 690 Bonuses
PapaBoSS Muse Elf 106 83 115 Bonuses
-Bratik- Blade Master 220 90 207 Bonuses
Superme Grand Master 334 101 322 Bonuses
King Blade Master 331 100 414 Bonuses
Marijuana Duel Master 380 101 644 Bonuses
CoffeeJazz Duel Master 380 101 414 Bonuses
Urahara Magic Gladiator 83 20 20 Bonuses
KoCamXuc Grand Master 239 101 230 Bonuses
B6789 Grand Master 261 101 345 Bonuses
KreRy Lord Emperor 132 94 575 Bonuses
TiKi High Elf 257 101 10,350 Bonuses
MrThird Magic Gladiator 1 0 35 Bonuses
Tradition Grand Master 84 51 46 Bonuses
-MapuxyaH- Blade Master 327 101 575 Bonuses
DaNNyAUS Grand Master 379 101 575 Bonuses
PERUVIAN Blade Master 299 98 345 Bonuses
zLamXungz Blade Master 222 101 265 Bonuses
Cospri High Elf 244 100 6,900 Bonuses
Shark4 Lord Emperor 380 101 7,475 Bonuses
IceKrystal Duel Master 380 101 450 Bonuses
NAF-NAF High Elf 327 101 1,495 Bonuses
elas0xTM Blade Master 380 101 2,300 Bonuses
Kundum5 Dark Knight 1 0 276 Bonuses
Violetas5 Elf 3 0 46 Bonuses
Violetas4 Elf 1 0 46 Bonuses
-X-A-M- Lord Emperor 380 101 2,300 Bonuses
Mekss Lord Emperor 300 101 3,000 Bonuses
Box100 Soul Master 99 75 58 Bonuses
DonCarleon Soul Master 1 75 58 Bonuses
Tifany Muse Elf 1 75 23 Bonuses
Emiri Grand Master 380 100 529 Bonuses
SAMURAI Blade Master 183 83 288 Bonuses
Espario Lord Emperor 211 101 230 Bonuses
VYvY High Elf 299 101 173 Bonuses
MOLOTOV Duel Master 380 100 173 Bonuses
-zoo- Lord Emperor 270 101 343 Bonuses