Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
SonAnka Grand Master 380 101 2,875 Bonuses
--Goku-- Duel Master 380 101 2,800 Bonuses
BaBaTrung High Elf 278 96 229 Bonuses
aggro Duel Master 308 100 229 Bonuses
Liverpool Duel Master 380 101 1,035 Bonuses
TieuLyTu Duel Master 380 101 12 Bonuses
Ignore Lord Emperor 360 98 690 Bonuses
Unholysoul Duel Master 264 101 2,300 Bonuses
7h30 Magic Gladiator 1 95 12 Bonuses
-MAN-S0RRY Lord Emperor 380 101 920 Bonuses
bOmjetta High Elf 303 101 460 Bonuses
Xenomorph Duel Master 289 100 288 Bonuses
Finwe Duel Master 285 101 345 Bonuses
Tokyo Grand Master 380 101 10,500 Bonuses
TaXua Grand Master 357 101 575 Bonuses
NHUM Magic Gladiator 168 76 115 Bonuses
Shark4 Lord Emperor 380 101 1,380 Bonuses
zGauDogUnu Grand Master 196 84 12 Bonuses
Athena1 High Elf 380 101 1,725 Bonuses
Elizum Grand Master 380 101 1,380 Bonuses
Shark3 Duel Master 380 101 1,380 Bonuses
Ryan Lord Emperor 380 101 483 Bonuses
RIGGER Blade Master 301 100 1,150 Bonuses
ThichGaySu Duel Master 308 101 230 Bonuses
-AMV- Lord Emperor 345 101 345 Bonuses
PlayerDead Blade Master 380 101 1,093 Bonuses
Long87 Grand Master 146 70 115 Bonuses
Emiri Grand Master 280 96 3,450 Bonuses
METADON High Elf 364 100 1,127 Bonuses