Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 391 101 128 Online
2 VN4FUN 3BEPU Duel Master 357 101 40 Offline
3 SNUFF Pronto High Elf 400 101 36 Offline
4 KING DLAka2020 Lord Emperor 368 101 36 Online
5 KING -6IX9INE- Grand Master 378 101 34 Online
6 SNUFF -YEET- Grand Master 287 101 34 Online
7 Powerlog -Drago Grand Master 398 101 33 Offline
8 KING -GaladrieL High Elf 400 101 32 Online
9 Showtime BornRich Grand Master 400 101 31 Online
10 Nord prozet Lord Emperor 326 101 31 Offline
11 KING -AlexLion- Blade Master 400 101 30 Online
12 - -Hercules- Blade Master 400 101 30 Offline
13 SNUFF -BJIaguMup Grand Master 400 101 29 Offline
14 - -VanCian- Blade Master 400 101 28 Offline
15 KING Sense Lord Emperor 332 101 28 Online
16 0lympuS -DevI- Grand Master 400 101 27 Online
17 SNUFF -SeafareR- Grand Master 348 101 27 Offline
18 Covid999 Daddy-Rich Duel Master 188 101 27 Offline
19 EmPower -PG13- Duel Master 155 101 27 Offline
20 RichKid Sesshomaru Grand Master 400 101 26 Offline
21 RichKid H4Anh Duel Master 376 101 26 Online
22 KING -Lucifer- Lord Emperor 365 101 26 Online
23 ORDER -OG- Duel Master 365 101 26 Offline
24 VN4FUN -3BEPU- High Elf 400 101 25 Offline
25 SNUFF -Nicaea- High Elf 400 101 25 Offline
26 KING Game4Fun Duel Master 55 101 25 Online
27 KING xGiancOx Lord Emperor 377 101 24 Online
28 HelliON MCZZ Blade Master 234 101 24 Offline
29 - hass Lord Emperor 400 101 23 Offline
30 Justice -KaMyHucT- Grand Master 145 101 23 Offline
31 SNUFF Dominator Lord Emperor 400 101 22 Online
32 - -Knight- Blade Master 400 101 22 Offline
33 KING Manazine Duel Master 395 101 22 Offline
34 - BeDangKhoi Blade Master 400 101 20 Offline
35 KING KimoChi- Lord Emperor 400 101 20 Online
36 Hunters TanTan Blade Master 335 101 20 Offline
37 SNUFF SpeedWagon Lord Emperor 398 101 19 Online
38 RichKid -Napoleon- Lord Emperor 384 101 19 Online
39 - Andrej High Elf 337 101 19 Offline
40 KING BlueCat Grand Master 337 101 19 Offline
41 - FataMare High Elf 125 101 19 Online
42 VN4FUN Rumble Grand Master 400 101 18 Online
43 - -Violet- Duel Master 400 101 18 Offline
44 - -RaZeR- Lord Emperor 400 101 18 Online
45 SNUFF 7eleven High Elf 392 101 18 Online
46 XXXX KarmaLT Duel Master 380 101 18 Online
47 KING -VoldeMort Duel Master 293 101 18 Offline
48 - akyc Grand Master 221 101 18 Offline
49 SNUFF -OMG-WTF- Lord Emperor 400 101 17 Offline
50 EmPower Enanor High Elf 350 101 17 Offline
51 0lympuS -HoruS- Grand Master 329 101 17 Online
52 Showtime TocDoMG Duel Master 314 101 17 Online
53 - MrsAvocado High Elf 156 101 17 Offline
54 HelliON Supern0vA Lord Emperor 87 101 17 Offline
55 KING BladOzito Grand Master 400 101 16 Offline
56 - DorianGrey Lord Emperor 400 101 16 Offline
57 RichKid b9kb9k Lord Emperor 400 101 16 Offline
58 - -Time- Lord Emperor 375 101 16 Offline
59 SAKURA -A-Love-P- High Elf 143 101 16 Online
60 VN4FUN -Chip- Lord Emperor 400 101 15 Offline
61 VN4FUN BiG-Munk Grand Master 373 101 15 Offline
62 KING BirdBoss Lord Emperor 332 101 15 Online
63 - -Saric Duel Master 400 101 14 Offline
64 - Paseak Blade Master 397 101 14 Offline
65 - xVanCianx High Elf 392 101 14 Offline
66 HelliON BUTCHER High Elf 319 101 14 Online
67 HelliON Rastinen High Elf 293 101 14 Online
68 HelliON trot Lord Emperor 83 101 14 Offline
69 SNUFF -MoHaX- Grand Master 367 101 13 Offline
70 0lympuS PakSongHjp Grand Master 355 101 13 Online
71 aXyJlu StasDL Lord Emperor 354 101 13 Offline
72 - Adept Grand Master 345 101 13 Offline
73 bbbb junnn Grand Master 159 101 13 Online
74 - Aventador Grand Master 158 101 13 Offline
75 0lympuS MegaRED Duel Master 380 101 12 Online
76 KING bundz Duel Master 147 101 12 Offline
77 KING -K48-Fudo Lord Emperor 400 101 11 Online
78 - keb4ik Grand Master 400 101 11 Online
79 - -Stab- Blade Master 380 101 11 Offline
80 KING Courage Lord Emperor 358 101 11 Online
81 Showtime TheHope Lord Emperor 357 101 11 Offline
82 - iZnoGouD Lord Emperor 325 101 11 Offline
83 SNUFF Witch High Elf 400 101 10 Offline
84 RichKid CsRAY Blade Master 400 101 10 Offline
85 KING Tribunal Lord Emperor 400 101 10 Offline
86 Seasons Autumn- Duel Master 379 101 10 Online
87 RichKid -MOFs- Lord Emperor 365 101 10 Offline
88 - -TMH- Blade Master 353 101 10 Offline
89 - k1dman Lord Emperor 345 101 10 Offline
90 - -SauCoDoc Duel Master 328 101 10 Offline
91 - -BTP- Duel Master 278 101 10 Offline
92 - -GG- Lord Emperor 400 101 9 Offline
93 - -Thuy- Blade Master 400 101 9 Offline
94 BOMBezno MaF1a Duel Master 395 101 9 Online
95 0lympuS -AchilleS- Lord Emperor 366 101 9 Offline
96 - Dobermann Grand Master 362 101 9 Offline
97 HelliON Cinderella High Elf 360 101 9 Offline
98 aXyJlu MrAgressor Blade Master 340 101 9 Online
99 SNUFF -MoishA- Grand Master 215 101 9 Online
100 - SRT8 Blade Master 212 101 9 Offline