Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 43Movie -Culi- Lord Emperor 383 31 5 Online
2 TROY Porosenok High Elf 369 31 5 Online
3 43Movie -Sanji- Grand Master 328 31 5 Online
4 43Movie KAZANTIP Duel Master 379 31 4 Online
5 TROY korDL Lord Emperor 361 31 4 Online
6 43Movie lmbalance Grand Master 273 31 4 Offline
7 TROY -Crystal- Blade Master 367 31 3 Online
8 TROY UNCZ Blade Master 328 31 3 Online
9 43Movie neigrok Blade Master 328 31 3 Offline
10 43Movie 1ChemXong Duel Master 320 31 3 Online
11 TROY GiamDoc Duel Master 388 31 2 Online
12 TROY ThuKy-O- Grand Master 387 31 2 Online
13 TROY OSTEO Duel Master 387 31 2 Online
14 TROY MagicLuZ Grand Master 376 31 2 Online
15 MaMen KeKhongTen Grand Master 338 31 2 Online
16 HARDCORE xLuciferx Grand Master 396 31 1 Online
17 43Movie KOLENVAL Lord Emperor 385 31 1 Offline
18 TROY PhoGiamDoc Blade Master 398 30 0 Online
19 43Movie PeugeHka Lord Emperor 395 30 0 Online
20 TROY INVICTUS Lord Emperor 394 30 0 Online
21 43Movie Shinigami High Elf 391 30 0 Online
22 BURNED Poseidon Lord Emperor 382 30 0 Online
23 TROY -OnlyMe- Duel Master 381 30 0 Online
24 KingTeLv DeLight Grand Master 380 30 0 Online
25 MaMen Lyrical- Grand Master 371 30 0 Online
26 TROY Anskil High Elf 367 30 0 Offline
27 TROY BaoKe Lord Emperor 366 30 0 Online
28 HARDCORE akorotkihE High Elf 359 30 0 Online
29 MaMen -Bum-Bao- Duel Master 355 30 0 Online
30 HARDCORE akorotkih Blade Master 352 30 0 Online
31 HARDCORE BeBuVuTo High Elf 351 30 0 Online
32 43Movie Data Duel Master 350 30 0 Online
33 TROY LordXomi Lord Emperor 348 30 0 Online
34 BURNED DimDam Lord Emperor 347 30 0 Offline
35 TROY Odal Grand Master 340 30 0 Online
36 GayClub -MAXiMUS- Grand Master 334 30 0 Online
37 TROY MrBenGun Lord Emperor 333 30 0 Online
38 43Movie -Osin- High Elf 332 30 0 Online
39 - -MORBIUS- Grand Master 328 30 0 Offline
40 43Movie Freaky High Elf 328 30 0 Offline
41 TROY wiglewigle High Elf 327 30 0 Online
42 43Movie -Security- Blade Master 322 30 0 Online
43 43Movie crassik High Elf 320 30 0 Offline
44 43Movie KTyJIxy Lord Emperor 306 30 0 Offline
45 BraTuKu Kicker Duel Master 300 30 0 Online
46 GayClub Gobin Grand Master 298 30 0 Offline
47 TheAce -Monkey- Duel Master 262 30 0 Offline
48 - Smile Grand Master 222 30 0 Offline
49 TheAce -Dinosaur- Grand Master 194 30 0 Online
50 - Tommy Grand Master 175 30 0 Offline
51 43Movie Imbalance High Elf 162 30 0 Offline
52 - Stormen Grand Master 64 30 0 Offline
53 TheAce Staryi Grand Master 398 29 0 Online
54 TROY -DareD- Blade Master 387 29 0 Online
55 TROY Pupik Grand Master 386 29 0 Online
56 TROY -LasVegaS- Blade Master 385 29 0 Online
57 MaMen 79-EvilGod Duel Master 372 29 0 Online
58 Flame XinhGai High Elf 369 29 0 Online
59 43Movie Hurikane Grand Master 348 29 0 Online
60 TROY FinalGame Grand Master 334 29 0 Online
61 43Movie DESP Grand Master 329 29 0 Online
62 BraTuKu Vomper Grand Master 328 29 0 Online
63 - name Grand Master 325 29 0 Online
64 Shuriken Johnny Grand Master 314 29 0 Offline
65 - BULKA High Elf 303 29 0 Offline
66 - SugarBaby High Elf 246 29 0 Offline
67 ViNaTaBa Vampire Duel Master 221 29 0 Offline
68 BURNED Tank Blade Master 120 29 0 Offline
69 - BTC-MOON Duel Master 98 29 0 Offline
70 TROY OweMe High Elf 56 29 0 Online
71 - Bao-Bao Duel Master 398 28 0 Offline
72 MaMen BlueELF High Elf 397 28 0 Online
73 SAIGON 19cm Duel Master 394 28 0 Online
74 HISPANIC Nnyx Grand Master 390 28 0 Online
75 FUMO BKDB Grand Master 390 28 0 Online
76 TROY Mhrrr Duel Master 389 28 0 Online
77 TROY -Jumple- High Elf 389 28 0 Online
78 - CTpaHuK Lord Emperor 388 28 0 Offline
79 - MACARENA Blade Master 379 28 0 Offline
80 TROY OHuKC Duel Master 370 28 0 Online
81 HARDCORE voltah Duel Master 367 28 0 Online
82 TROY Tomahawk High Elf 366 28 0 Online
83 TheAce -Svara- Grand Master 366 28 0 Online
84 43Movie EternaL Duel Master 363 28 0 Online
85 TheAce -XpycT- Lord Emperor 363 28 0 Online
86 Right BlackTea Grand Master 352 28 0 Offline
87 TROY Kahex Grand Master 349 28 0 Online
88 Gamers Vacuum Grand Master 345 28 0 Online
89 43Movie Aenemel Blade Master 335 28 0 Online
90 HARDCORE Speechless Grand Master 298 28 0 Online
91 43Movie -Angel- Duel Master 256 28 0 Online
92 43Movie EquIibrium Blade Master 254 28 0 Online
93 - mIRC High Elf 171 28 0 Online
94 HISPANIC Cheux Lord Emperor 112 28 0 Online
95 TROY SkyMag Grand Master 94 28 0 Online
96 43Movie MOLOTOK Lord Emperor 393 27 0 Online
97 BURNED RoyalRage Grand Master 393 27 0 Online
98 4STR4 KOCMOH4FT Duel Master 382 27 0 Offline
99 TROY YOLO Blade Master 382 27 0 Online
100 TROY kerasine Lord Emperor 373 27 0 Online