Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 397 101 182 Online
2 Cooler -DevI- Grand Master 235 101 58 Online
3 - -YEET- Grand Master 400 101 56 Offline
4 BOSS -6IX9INE- Grand Master 400 101 54 Online
5 KING DLAka2020 Lord Emperor 396 101 54 Offline
6 - 3BEPU Duel Master 381 101 50 Online
7 SNUFF Sense Lord Emperor 397 101 49 Offline
8 - -Drago Grand Master 400 101 41 Online
9 BOSS Wolverine Lord Emperor 394 101 41 Offline
10 SNUFF -GaladrieL High Elf 188 101 41 Online
11 - -AlexLion- Blade Master 171 101 40 Online
12 Soul -K48-Fudo- Grand Master 243 101 39 Online
13 SNUFF Dominator Lord Emperor 377 101 38 Online
14 - Pronto High Elf 400 101 37 Offline
15 KING BlueCat Grand Master 342 101 36 Online
16 - BornRich Grand Master 1 101 36 Offline
17 PASuper Manazine Duel Master 400 101 35 Offline
18 Hunters TanTan Blade Master 365 101 35 Offline
19 SNUFF xGiancOx Lord Emperor 400 101 34 Offline
20 KING -OG- Duel Master 400 101 34 Online
21 TRIBE junnn Grand Master 297 101 34 Online
22 KING -Hercules- Blade Master 400 101 33 Offline
23 - SpeedWagon Lord Emperor 373 101 33 Offline
24 - Game4Fun Duel Master 366 101 33 Online
25 - -Nicaea- High Elf 400 101 32 Offline
26 SNUFF hass Lord Emperor 375 101 32 Offline
27 BOSS -BMW- Blade Master 346 101 32 Online
28 BOSS KimoChi- Lord Emperor 315 101 32 Online
29 SNUFF -BJIaguMup Grand Master 289 101 32 Offline
30 - -PG13- Duel Master 195 101 32 Offline
31 Nord prozet Lord Emperor 326 101 31 Offline
32 - H4Anh Duel Master 400 101 30 Offline
33 SNUFF -SeafareR- Grand Master 400 101 30 Online
34 SNUFF NebulaX High Elf 384 101 30 Online
35 Covid999 Daddy-Rich Duel Master 372 101 30 Online
36 SNUFF Rastinen High Elf 369 101 30 Offline
37 TikTok Rumble Grand Master 337 101 30 Online
38 INNERPLS -Flash- Blade Master 400 101 29 Offline
39 Divided -Time- Lord Emperor 398 101 29 Offline
40 - BeDangKhoi Blade Master 355 101 29 Offline
41 KING PakSongHjp Grand Master 358 101 28 Online
42 BOSS -Mirana- High Elf 278 101 28 Online
43 SNUFF -Napoleon- Lord Emperor 188 101 28 Online
44 BOSS -K48-Fudo Lord Emperor 400 101 27 Offline
45 SNUFF Autumn- Duel Master 371 101 27 Online
46 KING -3BEPU- High Elf 319 101 27 Online
47 SNUFF -colobok- High Elf 389 101 26 Online
48 BOSS -HoruS- Grand Master 348 101 26 Offline
49 Divided Korky Blade Master 400 101 25 Offline
50 TwoPiece MegaRED Duel Master 400 101 25 Offline
51 - 7eleven High Elf 400 101 24 Online
52 - iBUYPWR Lord Emperor 356 101 24 Offline
53 I13I Fulgrem Grand Master 294 101 23 Online
54 - -KaMyHucT- Grand Master 166 101 23 Offline
55 BOSS -VoldeMort Duel Master 400 101 22 Offline
56 TRIBE PyM9H4uK High Elf 400 101 22 Offline
57 XXXX KarmaLT Duel Master 400 101 22 Offline
58 SNUFF Malibu-Inc Lord Emperor 369 101 22 Online
59 KING -AchilleS- Lord Emperor 319 101 22 Online
60 Club -Chip- Lord Emperor 78 101 22 Offline
61 SNUFF BladOzito Grand Master 400 101 21 Offline
62 BOSS FataMare High Elf 400 101 21 Offline
63 RedCross MaF1a Duel Master 345 101 21 Offline
64 SNUFF Francisco Blade Master 340 101 21 Online
65 - TocDoMG Duel Master 336 101 20 Online
66 - MrsAvocado High Elf 287 101 20 Offline
67 BOSS Paseak Blade Master 400 101 19 Online
68 RedCross CivicTypeR Duel Master 399 101 19 Online
69 LOTStuFF Enanor High Elf 355 101 19 Online
70 - -Saric Duel Master 312 101 19 Offline
71 TRIBE BUXO Blade Master 64 101 19 Offline
72 InfinitY Jesodi Duel Master 1 101 19 Offline
73 - -OMG-WTF- Lord Emperor 400 101 18 Offline
74 - -Violet- Duel Master 400 101 18 Offline
75 - -RaZeR- Lord Emperor 400 101 18 Online
76 KING DorianGrey Lord Emperor 360 101 18 Online
77 - akyc Grand Master 339 101 18 Offline
78 BalanCe Mol4 Duel Master 1 101 18 Offline
79 Pappi WanShot Blade Master 400 101 17 Offline
80 - Opelllek High Elf 381 101 17 Offline
81 - BiG-Munk Grand Master 354 101 17 Offline
82 SNUFF AnocToJI Blade Master 187 101 17 Online
83 SNUFF Dobermann Grand Master 397 101 16 Offline
84 SNUFF -Timeless- Grand Master 395 101 16 Online
85 - oPNHo Duel Master 361 101 16 Offline
86 KING SweetDeva High Elf 120 101 16 Offline
87 KING bundz Duel Master 400 101 15 Online
88 KING Courage Lord Emperor 400 101 15 Offline
89 - BirdBoss Lord Emperor 400 101 15 Offline
90 Powerlog Aventador Grand Master 400 101 15 Online
91 - NuKleR Grand Master 400 101 14 Online
92 Soul MrAgressor Blade Master 367 101 14 Online
93 BOSS -GiancO- Duel Master 351 101 14 Offline
94 KING 888888 Lord Emperor 322 101 14 Offline
95 TRIBE Anneli High Elf 316 101 14 Online
96 BOSS McDonalds Duel Master 302 101 14 Online
97 - -MoHaX- Grand Master 397 101 13 Offline
98 TRIBE Glatron Lord Emperor 381 101 13 Online
99 SNUFF xNishee Blade Master 177 101 13 Online
100 - -SauCoDoc Duel Master 159 101 13 Offline