Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Mayhem akorotkih Blade Master 334 31 47 Online
2 TheAce XpeHBaMa Duel Master 368 31 39 Online
3 Mayhem -Culi- Lord Emperor 325 31 39 Online
4 TROY Porosenok High Elf 103 31 39 Online
5 TheAce Naxx Duel Master 357 31 37 Online
6 TROY -Crystal- Blade Master 365 31 35 Online
7 AVENGERS DESP Grand Master 352 31 35 Online
8 Mayhem -OnlyMe- Duel Master 386 31 34 Offline
9 TROY OHuKC Duel Master 352 31 33 Online
10 DarkS1DE -ToxaDark- Grand Master 348 31 33 Online
11 Mayhem Stronghold Grand Master 374 31 31 Offline
12 massive GiamDoc Duel Master 400 31 30 Online
13 Mayhem DeLight Lord Emperor 341 31 30 Online
14 TheAce -MORBIUS- Grand Master 331 31 30 Online
15 TROY -Envy- Lord Emperor 397 31 29 Online
16 TROY Vacuum Grand Master 389 31 29 Online
17 Mayhem eternaL Duel Master 354 31 29 Online
18 TROY korDL Lord Emperor 392 31 28 Offline
19 Mayhem OSTEO Duel Master 391 31 28 Offline
20 - PhoGiamDoc Blade Master 280 31 28 Offline
21 Mayhem akorotkihE High Elf 396 31 25 Online
22 Mayhem Data Duel Master 372 31 24 Online
23 Babaujab Lyrical- Grand Master 399 31 23 Online
24 Abducted Pupik Grand Master 279 31 23 Online
25 Mayhem voltah Duel Master 400 31 22 Offline
26 Mayhem BlueELF High Elf 336 31 22 Online
27 massive Vesais Grand Master 390 31 21 Online
28 TROY Odal Grand Master 338 31 21 Online
29 Mayhem lmbalance Grand Master 261 31 21 Online
30 DarkS1DE KeKhongTen Grand Master 400 31 20 Online
31 Mayhem Shinigami High Elf 377 31 20 Offline
32 TheAce -XpycT- Lord Emperor 178 31 20 Online
33 Mayhem -MAXiMUS- Grand Master 318 31 19 Online
34 TheAce Urmicoll Blade Master 306 31 19 Online
35 Mayhem -Heimdall- Lord Emperor 360 31 18 Online
36 TheAce -Ikss- Lord Emperor 323 31 18 Offline
37 TheAce -Iks- Blade Master 320 31 18 Online
38 Mayhem Callisto High Elf 400 31 17 Online
39 AVENGERS -K-A-T- Blade Master 397 31 17 Online
40 ChillOUT INVICTUS Lord Emperor 392 31 17 Online
41 TROY kerasine Lord Emperor 389 31 17 Offline
42 Abducted -Monkey- Duel Master 389 31 17 Online
43 TheAce Retch Grand Master 131 31 17 Offline
44 Babaujab Anskil High Elf 390 31 16 Online
45 Mayhem DEZOMORFIN Lord Emperor 313 31 16 Online
46 TROY MrBenGun Lord Emperor 378 31 15 Offline
47 TheAce Freaky High Elf 344 31 15 Online
48 Mayhem -Freaky- High Elf 309 31 15 Offline
49 - UNCZ Blade Master 280 31 15 Offline
50 TROY Kahex Grand Master 400 31 13 Online
51 AVENGERS Warrior01 Lord Emperor 299 31 13 Online
52 TROY -Magik- High Elf 341 31 12 Offline
53 BraTuKu Kicker Duel Master 318 31 12 Offline
54 TROY -Jumple- High Elf 81 31 12 Online
55 - -Bum-Bao- Duel Master 400 31 11 Offline
56 Babaujab Vampire Duel Master 348 31 11 Online
57 - ziombelek Lord Emperor 333 31 11 Offline
58 TheAce Mottorhead Lord Emperor 384 31 10 Online
59 WhyNot Malyshka High Elf 344 31 10 Online
60 Mayhem -Zeus- Duel Master 218 31 10 Online
61 Abducted Pumpy High Elf 366 31 9 Online
62 - Mhrrr Duel Master 319 31 9 Offline
63 TROY -LasVegaS- Blade Master 365 31 8 Online
64 TROY KOCMOH4FT Duel Master 356 31 7 Online
65 BraTuKu Vomper Grand Master 258 31 7 Offline
66 Mayhem Aenemel Blade Master 387 31 6 Online
67 Abducted use-a-gun Grand Master 15 31 6 Online
68 TROY wopp1k Blade Master 379 31 5 Offline
69 TROY Agresywny Lord Emperor 369 31 5 Online
70 Mayhem Timeless Lord Emperor 364 31 5 Online
71 TheAce TomCat Blade Master 352 31 5 Online
72 WhyNot FoXy Duel Master 301 31 5 Online
73 Mayhem -MindBody- Blade Master 136 31 5 Offline
74 AVENGERS -KIP- High Elf 374 31 4 Online
75 TheAce Redison Grand Master 349 31 4 Online
76 TROY Agresywne High Elf 400 31 3 Online
77 blue Staryi Grand Master 400 31 3 Offline
78 TROY BinLaden High Elf 384 31 3 Online
79 TheAce NoName Grand Master 370 31 3 Online
80 AVENGERS EquIibrium Blade Master 370 31 3 Online
81 AVENGERS oTxoDoS Lord Emperor 346 31 3 Online
82 Mayhem -Insta- Grand Master 400 31 2 Online
83 Mayhem shpika4ki Blade Master 391 31 2 Online
84 WhyNot happik Lord Emperor 334 31 2 Online
85 TROY Phonomania Blade Master 278 31 2 Offline
86 TheAce N1nT3nDo High Elf 226 31 2 Online
87 - -MKW- Blade Master 148 31 1 Online
88 TROY GraM Grand Master 132 31 1 Online
89 - Moshi Duel Master 400 30 0 Offline
90 Abducted -Dinosaur- Grand Master 399 30 0 Online
91 DarkS1DE 19cm Duel Master 396 30 0 Online
92 - CANCERBERO Grand Master 390 30 0 Online
93 TheAce Rostadie Duel Master 385 30 0 Online
94 TROY SalapeT Grand Master 381 30 0 Online
95 - Tomahawk High Elf 381 30 0 Offline
96 AVENGERS Borman Grand Master 380 30 0 Offline
97 StarPers KhanhDaLat Grand Master 372 30 0 Online
98 AVENGERS MCTuTeJIb Duel Master 368 30 0 Offline
99 - Nnyx Grand Master 363 30 0 Offline
100 Mayhem Ronny Blade Master 360 30 0 Offline