Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 VNUNITED TheKing Grand Master 340 101 48 Online
2 - MoCbKa Grand Master 356 101 43 Offline
3 GuarD -Koya- Grand Master 1 101 39 Offline
4 GGwp Noobsaybot Blade Master 354 101 34 Offline
5 GuarD westy Duel Master 371 101 31 Offline
6 GuarD Silverhead Grand Master 344 101 31 Online
7 VNUNITED GooD Lord Emperor 349 101 30 Offline
8 ROGUE -Z-L-O- Grand Master 333 101 30 Online
9 HARDER Toob High Elf 269 101 30 Online
10 NoNames Gragora Grand Master 344 101 29 Online
11 GuarD scuko Lord Emperor 388 101 28 Online
12 - VanBuuren Grand Master 277 101 28 Offline
13 OoOOoO BoJI4aPa Blade Master 1 101 28 Offline
14 NoNames -Prophet- Duel Master 373 101 27 Offline
15 VNUNITED -GauPi- Duel Master 369 101 27 Online
16 NoNames ObiWan Lord Emperor 362 101 27 Online
17 MARVEL JustFeel Duel Master 395 101 26 Online
18 GuarD -14KapaT- Lord Emperor 379 101 25 Offline
19 GGwp 6i6iVN High Elf 385 101 24 Online
20 Rangers 1102 Blade Master 373 101 24 Online
21 SuperMan BoBo Duel Master 325 101 24 Online
22 SuperMan BangDi High Elf 304 101 24 Online
23 SuperMan Sender Grand Master 289 101 24 Online
24 SuperMan Kolinz Blade Master 288 101 24 Online
25 SuperMan VinaHeyy Lord Emperor 391 101 23 Online
26 Master --R-y-a-n- Duel Master 362 101 23 Offline
27 - -Po- Grand Master 359 101 23 Offline
28 GuarD Scizo Grand Master 352 101 23 Online
29 VNUNITED Jack-Ketch Lord Emperor 341 101 23 Offline
30 - -mElya Grand Master 318 101 23 Online
31 GuarD Tauriel High Elf 375 101 22 Online
32 MARVEL manthau Duel Master 326 101 22 Online
33 VNUNITED llGunnerll Lord Emperor 400 101 21 Online
34 VNUNITED Paparazzi Blade Master 393 101 21 Online
35 GuarD KrausE Lord Emperor 370 101 21 Offline
36 VnTribut -NR-ADM Lord Emperor 369 101 21 Offline
37 DonTryMe -Hades- Lord Emperor 366 101 21 Offline
38 SuperMan LoDitVN Duel Master 365 101 21 Online
39 VNUNITED Grisha Blade Master 335 101 21 Offline
40 - AliGaTor Blade Master 142 101 21 Offline
41 GGwp -Another- Grand Master 101 101 21 Offline
42 GuarD Abram Lord Emperor 400 101 20 Online
43 GuarD ZZippO Duel Master 389 101 20 Offline
44 HARDER BossBBQ Blade Master 348 101 20 Offline
45 VNUNITED -SKY- High Elf 299 101 20 Offline
46 MARVEL SunNyz Grand Master 265 101 20 Online
47 VNNO1 Truong-Phi Lord Emperor 1 101 20 Offline
48 Rangers testerpl High Elf 400 101 19 Offline
49 VNUNITED -TopBoy- Lord Emperor 392 101 19 Offline
50 GGwp nonJlaBok Duel Master 369 101 19 Online
51 GGwp -MTri-ADM Lord Emperor 364 101 19 Online
52 - LaiMayBay Duel Master 345 101 19 Offline
53 NoNames KoKoMi Lord Emperor 336 101 19 Online
54 - AMAZONKA High Elf 306 101 19 Offline
55 NoNames -ZHO- Duel Master 304 101 19 Online
56 Tribute Shinobi Duel Master 163 101 19 Offline
57 - -MORBIUS- Grand Master 108 101 19 Offline
58 VNUNITED -Home-ADM Blade Master 103 101 19 Offline
59 SaiGon TienPro Duel Master 88 101 19 Offline
60 HARDER JohDepp Duel Master 60 101 19 Offline
61 GuarD -CAPSLOCK- High Elf 39 101 19 Offline
62 Kolovrat -game- Blade Master 400 101 18 Offline
63 - -DinoBoy- Lord Emperor 400 101 18 Offline
64 - Obelisk Blade Master 397 101 18 Online
65 GGwp Armen Blade Master 388 101 18 Online
66 VNUNITED -R-y-a-n-- Lord Emperor 383 101 18 Online
67 GuarD -ByBLiK- Blade Master 381 101 18 Online
68 GGwp Gyurza Duel Master 360 101 18 Online
69 MARVEL SonGR Duel Master 314 101 18 Online
70 GetFight OnlyHate Grand Master 303 101 18 Offline
71 VNUNITED -Mikenco- Grand Master 77 101 18 Online
72 DonTryMe knight8x Grand Master 15 101 18 Offline
73 GuarD Extreme Blade Master 400 101 17 Online
74 VNUNITED Oops Grand Master 400 101 17 Offline
75 VNUNITED Elisa High Elf 400 101 17 Online
76 Rangers NhinLaSock Lord Emperor 400 101 17 Offline
77 Master Ichigo Blade Master 392 101 17 Online
78 VNUNITED TIGI Blade Master 383 101 17 Online
79 vipPro DeMANACA Duel Master 382 101 17 Offline
80 VNUNITED CB-Sock High Elf 371 101 17 Offline
81 VNUNITED Quan-Vu Blade Master 370 101 17 Online
82 VNUNITED TequiLa Duel Master 360 101 17 Online
83 AlcoClub -Viccc- Lord Emperor 344 101 17 Offline
84 POZETIV pots Lord Emperor 336 101 17 Offline
85 VNUNITED BILLY Duel Master 318 101 17 Online
86 - NhatRi-VN Grand Master 1 101 17 Offline
87 VNUNITED -NDV- Duel Master 400 101 16 Offline
88 OoOOoO LLIaKaJI Duel Master 389 101 16 Offline
89 - GauVn Blade Master 375 101 16 Offline
90 - Esdeath666 Duel Master 346 101 16 Offline
91 GuarD -CAPS- High Elf 332 101 16 Online
92 - Bleach Blade Master 278 101 16 Offline
93 - -Anhh-ADM Blade Master 205 101 16 Offline
94 NoNames -IGWT- Grand Master 201 101 16 Online
95 GuarD Blumex Grand Master 400 101 15 Online
96 GuarD -Yuki- Blade Master 400 101 15 Online
97 Rangers xKing Grand Master 400 101 15 Offline
98 VNUNITED Strapon High Elf 397 101 15 Offline
99 VNUNITED Minion Blade Master 374 101 15 Online
100 Power Shark4 Lord Emperor 371 101 15 Online