Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 ULTIMATE TheKing Grand Master 288 101 77 Online
2 GGwp Noobsaybot Blade Master 380 101 66 Online
3 ULTIMATE Gragora Grand Master 330 101 58 Online
4 GGwp -KOCMOC- Grand Master 80 101 56 Offline
5 GuarD scuko Lord Emperor 295 101 52 Online
6 GuarD -Mozart- Lord Emperor 400 101 49 Online
7 GuarD Tauriel High Elf 354 101 49 Online
8 SuperMan BoBo Duel Master 382 101 48 Online
9 DOBRO -Z-L-O- Grand Master 378 101 48 Online
10 SuperMan VinaHeyy Lord Emperor 351 101 48 Online
11 SuperMan Sender Grand Master 234 101 48 Online
12 SuperMan Kolinz Blade Master 352 101 47 Online
13 GuarD -n1ce- Duel Master 400 101 46 Online
14 SuperMan BangDi High Elf 353 101 46 Online
15 ULTIMATE VanBuuren Grand Master 382 101 45 Offline
16 SuperMan LoDitVN Duel Master 293 101 45 Online
17 GGwp 6i6iVN High Elf 387 101 43 Offline
18 ULTIMATE -Prophet- Duel Master 360 101 43 Offline
19 CUBE -Koya- Grand Master 64 101 43 Offline
20 - Scizo Grand Master 44 101 40 Offline
21 PEAK2018 Jack-Ketch Lord Emperor 383 101 38 Online
22 SuperMan TrumDL Lord Emperor 380 101 38 Online
23 PEAK2018 --Goku-- Duel Master 400 101 37 Online
24 PHATXIT Doughnut Lord Emperor 378 101 37 Online
25 - -Another- Grand Master 368 101 37 Offline
26 SuperMan BigTits High Elf 347 101 37 Online
27 - Obelisk Blade Master 370 101 36 Offline
28 GGwp nonJlaBok Duel Master 335 101 36 Online
29 GuarD d0k3r0k Blade Master 388 101 35 Online
30 TribuZen JustFeel Duel Master 400 101 34 Offline
31 GGwp Gyurza Duel Master 386 101 34 Offline
32 Alone JackyChan Blade Master 384 101 34 Online
33 SuperMan -PG- Grand Master 383 101 34 Online
34 HERO Ichigo Blade Master 370 101 34 Offline
35 GGwp Armen Blade Master 361 101 34 Online
36 PHATXIT MrRuby Duel Master 15 101 33 Offline
37 KILLALL -ManhQuan- Lord Emperor 400 101 32 Offline
38 AlcoClub Ulfang Lord Emperor 388 101 32 Offline
39 - Shark3 Duel Master 361 101 32 Online
40 - Elizum Grand Master 361 101 32 Online
41 SuperMan -An11stVN- Blade Master 308 101 32 Online
42 WelderS VN-Chube Blade Master 306 101 32 Online
43 GGwp -MTri-ADM Lord Emperor 83 101 32 Offline
44 GGwp NhatRi-VN Grand Master 388 101 31 Online
45 - StreamOFF High Elf 378 101 31 Offline
46 - V0GUE Duel Master 371 101 31 Offline
47 - Shark4 Lord Emperor 362 101 31 Online
48 Alone TieuLyTu Duel Master 263 101 31 Online
49 HOME Maximum Grand Master 38 101 31 Online
50 PHATXIT DeNnY Grand Master 15 101 31 Offline
51 GGwp -Pi28-ADM High Elf 388 101 30 Offline
52 GuarD Abram Lord Emperor 369 101 30 Online
53 GGwp --R-y-a-n- Duel Master 345 101 30 Online
54 GGwp Shroud High Elf 325 101 30 Online
55 GGwp KrausE Lord Emperor 400 101 29 Online
56 GuarD DeadInside Grand Master 400 101 29 Online
57 HERO He4ucTbMG Duel Master 387 101 29 Offline
58 12312 Wampella Blade Master 378 101 29 Online
59 PHATXIT JENya High Elf 15 101 29 Offline
60 TribuZen manthau Duel Master 400 101 28 Offline
61 Master ShynoVN Lord Emperor 400 101 28 Online
62 - MasterYoda Grand Master 388 101 28 Offline
63 GuarD -MORBIUS- Grand Master 372 101 28 Online
64 - -14KapaT- Lord Emperor 365 101 28 Offline
65 PHATXIT MrKaKa Grand Master 298 101 28 Online
66 Master -ZHO- Duel Master 15 101 28 Offline
67 HOME KoKoMi Lord Emperor 392 101 27 Offline
68 GGwp ZZippO Duel Master 400 101 26 Online
69 GGwp BadBunny Blade Master 392 101 26 Offline
70 - Tokyo Grand Master 391 101 26 Offline
71 HERO WindRunner High Elf 375 101 26 Offline
72 ULTIMATE Trigger Blade Master 373 101 26 Online
73 AlcoClub Finwe Duel Master 362 101 26 Online
74 GuarD MUZHIKOV Duel Master 361 101 26 Offline
75 PEAK2018 MgicVN Duel Master 361 101 26 Online
76 GGwp -Cheloo- Lord Emperor 345 101 26 Online
77 GGwp -Shogun- Blade Master 333 101 26 Online
78 - KANAB1S Duel Master 331 101 26 Offline
79 - -CAPSLOCK- High Elf 45 101 26 Offline
80 PEAK2018 BossBBQ Blade Master 400 101 25 Offline
81 GuarD -Xenomorph Blade Master 398 101 25 Online
82 AlcoClub Fenrir Blade Master 395 101 25 Offline
83 ULTIMATE TIGI Blade Master 393 101 25 Offline
84 HOME GnouCcc Grand Master 161 101 25 Online
85 - Blumex Grand Master 101 101 25 Offline
86 TribuZen SonGR Duel Master 400 101 24 Offline
87 ULTIMATE -Gau- Lord Emperor 400 101 24 Offline
88 GuarD -ByBLiK- Blade Master 363 101 24 Online
89 - Athena1 High Elf 363 101 24 Online
90 GuarD Rezak Lord Emperor 321 101 24 Online
91 HERO IIKingII Grand Master 383 101 23 Offline
92 PHATXIT TequiLa Duel Master 361 101 23 Offline
93 GGwp -An0ther- Grand Master 360 101 23 Online
94 - -KrausE- Blade Master 339 101 23 Offline
95 GGwp -MoRTReD- Lord Emperor 392 101 22 Online
96 Matrix -SKY- High Elf 389 101 22 Online
97 PEAK2018 bahamut Grand Master 362 101 22 Online
98 GuarD Swipe Lord Emperor 311 101 22 Offline
99 GuarD GauVn Blade Master 116 101 22 Offline
100 GGwp MoRTReD Duel Master 1 101 22 Offline