Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 350 101 234 Online
2 BOSS -DevI- Grand Master 384 101 82 Online
3 KING DLAka2020 Lord Emperor 342 101 68 Offline
4 - -6IX9INE- Grand Master 296 101 64 Online
5 - -YEET- Grand Master 264 101 59 Offline
6 SNUFF Sense Lord Emperor 319 101 58 Online
7 DarkSoul -K48-Fudo- Grand Master 394 101 54 Online
8 - -Saric Duel Master 369 101 54 Offline
9 TRIBE junnn Grand Master 83 101 52 Online
10 - Wolverine Lord Emperor 345 101 50 Offline
11 SNUFF Dominator Lord Emperor 41 101 48 Online
12 - BlueCat Grand Master 400 101 47 Online
13 KING KimoChi- Lord Emperor 375 101 47 Online
14 Asgard -HateMost- Blade Master 400 101 44 Online
15 - -Drago Grand Master 400 101 44 Online
16 SNUFF -Timeless- Grand Master 359 101 44 Online
17 - --Hades-- Duel Master 400 101 43 Offline
18 - -GaladrieL High Elf 400 101 43 Online
19 SNUFF xGiancOx Lord Emperor 371 101 41 Offline
20 Hunters TanTan Blade Master 218 101 41 Online
21 SNUFF -colobok- High Elf 398 101 39 Online
22 SNUFF NebulaX High Elf 400 101 38 Offline
23 - -Elentari- High Elf 392 101 38 Online
24 Club -Chip- Lord Emperor 385 101 38 Online
25 - Daddy-Rich Duel Master 218 101 38 Offline
26 Powerlog Game4Fun Duel Master 400 101 37 Offline
27 SNUFF hass Lord Emperor 333 101 37 Online
28 - SpeedWagon Lord Emperor 122 101 37 Online
29 SNUFF -Nicaea- High Elf 382 101 36 Online
30 - -SeafareR- Grand Master 362 101 36 Offline
31 KING A-Love-P Lord Emperor 347 101 36 Online
32 - Rumble Grand Master 305 101 36 Offline
33 - BornRich Grand Master 15 101 36 Offline
34 Club -CHICKEN- Duel Master 400 101 35 Online
35 Powerlog -BMW- Blade Master 400 101 35 Offline
36 SNUFF Rastinen High Elf 390 101 35 Online
37 - -Hercules- Blade Master 368 101 35 Offline
38 - PakSongHjp Grand Master 349 101 35 Offline
39 - -BJIaguMup Grand Master 15 101 35 Online
40 - -HoruS- Grand Master 392 101 34 Offline
41 - -AchilleS- Lord Emperor 308 101 34 Offline
42 BOSS Mr-H Duel Master 290 101 34 Online
43 SNUFF Autumn- Duel Master 312 101 33 Online
44 SNUFF Malibu-Inc Lord Emperor 300 101 33 Offline
45 - H4Anh Duel Master 400 101 32 Offline
46 - -Napoleon- Lord Emperor 400 101 32 Online
47 - -Time- Lord Emperor 361 101 32 Online
48 Nord prozet Lord Emperor 326 101 31 Offline
49 GGEZ -Flash- Blade Master 400 101 30 Offline
50 - xGame4Funx High Elf 391 101 30 Offline
51 KING BeDangKhoi Blade Master 338 101 30 Online
52 - Fulgrem Grand Master 1 101 30 Offline
53 SNUFF BladOzito Grand Master 400 101 29 Online
54 Relax Anneli High Elf 400 101 29 Offline
55 - -3BEPU- High Elf 381 101 29 Offline
56 Cooler fefels Duel Master 371 101 29 Online
57 TRIBE CivicTypeR Duel Master 345 101 29 Offline
58 SNUFF AnocToJI Blade Master 326 101 29 Online
59 - 3a6ACTOBKA Blade Master 79 101 29 Offline
60 - -VoldeMort Duel Master 400 101 25 Offline
61 BOSS Paseak Blade Master 400 101 25 Online
62 - -Endroid- Blade Master 400 101 25 Offline
63 - 7eleven High Elf 400 101 25 Online
64 - MegaRED Duel Master 400 101 25 Offline
65 BOSS -Charlies Duel Master 400 101 24 Online
66 Asgard TocDoMG Duel Master 400 101 24 Online
67 - iBUYPWR Lord Emperor 356 101 24 Offline
68 SNUFF shadeUA Grand Master 347 101 24 Online
69 - Enma Grand Master 400 101 23 Offline
70 - DorianGrey Lord Emperor 400 101 23 Offline
71 - FataMare High Elf 372 101 23 Offline
72 TRIBE Glatron Lord Emperor 52 101 23 Online
73 - PyM9H4uK High Elf 400 101 22 Offline
74 Club BiG-Munk Grand Master 400 101 22 Online
75 TRIBE BUXO Blade Master 400 101 22 Offline
76 SNUFF Enanor High Elf 386 101 22 Offline
77 - Francisco Blade Master 374 101 22 Offline
78 - -Shield- Blade Master 335 101 22 Offline
79 - MrsAvocado High Elf 257 101 22 Offline
80 - Courage Lord Emperor 101 101 22 Offline
81 BOSS -OMG-WTF- Lord Emperor 398 101 21 Online
82 SNUFF xNishee Blade Master 400 101 20 Online
83 - Ariaa- Duel Master 400 101 20 Offline
84 BalanCe Mol4 Duel Master 357 101 20 Offline
85 SNUFF -Cka3- Lord Emperor 338 101 20 Offline
86 - oPNHo Duel Master 324 101 20 Online
87 - NuKleR Grand Master 160 101 20 Offline
88 - MrAgressor Blade Master 75 101 20 Offline
89 Lost Panika Grand Master 400 101 19 Offline
90 KING Opelllek High Elf 400 101 19 Online
91 SNUFF React Blade Master 395 101 19 Online
92 Powerlog SweetDeva High Elf 388 101 19 Offline
93 Club 5GocXoai Lord Emperor 381 101 19 Online
94 QuynhAnh JimmyWopo Grand Master 367 101 19 Offline
95 Powerlog -Violet- Duel Master 330 101 19 Offline
96 - bundz Duel Master 400 101 18 Offline
97 - -RaZeR- Lord Emperor 400 101 18 Online
98 Powerlog Aventador Grand Master 400 101 18 Online
99 SNUFF GreatKing Lord Emperor 396 101 18 Online
100 - ChamTuuKa Lord Emperor 391 101 18 Online