Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Relax IamSmile Duel Master 396 101 82 Online
2 - 3BEPU Duel Master 400 101 37 Offline
3 SNUFF -YEET- Grand Master 356 101 31 Online
4 SNUFF Pronto High Elf 286 101 31 Online
5 Powerlog -Drago Grand Master 400 101 30 Offline
6 ORDER -OG- Duel Master 340 101 26 Offline
7 SNUFF -BJIaguMup Grand Master 165 101 26 Online
8 SNUFF Dominator Lord Emperor 400 101 22 Offline
9 KING -Hercules- Blade Master 400 101 21 Offline
10 - -PG13- Duel Master 377 101 21 Offline
11 KING -VanCian- Blade Master 380 101 20 Online
12 KING -Lucifer- Lord Emperor 375 101 20 Offline
13 ORDER prozet Lord Emperor 392 101 19 Online
14 KING DLAka2020 Lord Emperor 381 101 19 Online
15 SNUFF bizy High Elf 378 101 19 Online
16 RichKid Daddy-Rich Duel Master 368 101 19 Online
17 ORDER 400kg Duel Master 400 101 18 Offline
18 SNUFF qBacca Lord Emperor 353 101 18 Offline
19 KING -GaladrieL High Elf 301 101 18 Online
20 - akyc Grand Master 221 101 18 Offline
21 KING KimoChi- Lord Emperor 357 101 17 Online
22 Showtime BornRich Grand Master 312 101 17 Online
23 - FataMare High Elf 163 101 17 Offline
24 KING xGiancOx Lord Emperor 156 101 17 Online
25 SNUFF 7eleven High Elf 400 101 16 Online
26 RichKid b9kb9k Lord Emperor 400 101 16 Online
27 - BeDangKhoi Blade Master 382 101 16 Offline
28 KING -6IX9INE- Grand Master 380 101 16 Online
29 - -Witch- High Elf 367 101 16 Offline
30 SNUFF SpeedWagon Lord Emperor 345 101 16 Online
31 KING -AlexLion- Blade Master 312 101 16 Online
32 0lympuS H4Anh Duel Master 400 101 15 Online
33 SNUFF -SeafareR- Grand Master 400 101 15 Online
34 - -HoruS- Grand Master 292 101 15 Offline
35 KING Game4Fun Duel Master 280 101 15 Offline
36 ORDER DorianGrey Lord Emperor 400 101 14 Offline
37 - -MochA- Grand Master 397 101 14 Offline
38 IMM0RTAL BiG-Munk Grand Master 396 101 14 Online
39 HorizonT Champion Lord Emperor 392 101 14 Offline
40 0lympuS -Saric Duel Master 362 101 14 Offline
41 - BUTCHER High Elf 279 101 14 Offline
42 SNUFF -OMG-WTF- Lord Emperor 400 101 13 Online
43 KING -A-Love-P- High Elf 400 101 13 Online
44 ORDER Andrej High Elf 368 101 13 Online
45 - -GiancO- Duel Master 364 101 13 Offline
46 ORDER -RaZeR- Lord Emperor 342 101 13 Online
47 ORDER Paseak Blade Master 271 101 13 Offline
48 - Aventador Grand Master 95 101 13 Offline
49 PROSTO StasDL Lord Emperor 76 101 13 Offline
50 World Gone Grand Master 298 101 12 Offline
51 SNUFF -3BEPU- High Elf 400 101 11 Online
52 KING bundz Duel Master 400 101 11 Online
53 KING -VoldeMort Duel Master 387 101 11 Online
54 - -Stab- Blade Master 357 101 11 Online
55 Showtime TheHope Lord Emperor 316 101 11 Online
56 KING BirdBoss Lord Emperor 226 101 11 Online
57 KING Sense Lord Emperor 171 101 11 Online
58 SNUFF Witch High Elf 400 101 10 Offline
59 CULT -KaMyHucT- Grand Master 389 101 10 Online
60 - -TMH- Blade Master 353 101 10 Offline
61 0lympuS -SauCoDoc Duel Master 318 101 10 Online
62 IMM0RTAL -DevI- Grand Master 308 101 10 Offline
63 ORDER Supern0vA Lord Emperor 288 101 10 Online
64 ORDER -GG- Lord Emperor 400 101 9 Offline
65 RichKid CsRAY Blade Master 400 101 9 Offline
66 SNUFF -Knight- Blade Master 392 101 9 Online
67 ORDER Adept Grand Master 389 101 9 Online
68 SNUFF -MoHaX- Grand Master 345 101 9 Online
69 0lympuS -MOFs- Lord Emperor 313 101 9 Online
70 0lympuS MegaRED Duel Master 311 101 9 Online
71 LowKey Enanor High Elf 307 101 9 Offline
72 ORDER Phamond High Elf 284 101 9 Offline
73 - iZnoGouD Lord Emperor 272 101 9 Online
74 - -BTP- Duel Master 98 101 9 Offline
75 ORDER SRT8 Blade Master 400 101 8 Offline
76 - MrAgressor Blade Master 400 101 8 Offline
77 CULT k1dman Lord Emperor 398 101 8 Offline
78 SNUFF Latvietis Lord Emperor 392 101 8 Online
79 IMM0RTAL -Chip- Lord Emperor 335 101 8 Online
80 - HEADShot High Elf 400 101 7 Offline
81 Showtime TocDoMG Duel Master 390 101 7 Online
82 KING BlueCat Grand Master 369 101 7 Online
83 - OkyHb Lord Emperor 364 101 7 Offline
84 SNUFF Swandive Blade Master 339 101 7 Online
85 KING MrsAvocado High Elf 321 101 7 Online
86 Hunters TanTan Blade Master 158 101 7 Online
87 ORDER -Gordex- High Elf 400 101 6 Online
88 - Tribunal Lord Emperor 400 101 6 Offline
89 - McDonalds Duel Master 390 101 6 Offline
90 November -iSM- Grand Master 303 101 6 Offline
91 HelliON akulas Blade Master 400 101 5 Online
92 ORDER Proper12 Grand Master 385 101 5 Offline
93 KING Manazine Duel Master 379 101 5 Online
94 HelliON PyM9H4uK High Elf 377 101 5 Online
95 MenLy Live Duel Master 373 101 5 Offline
96 - -K48-Fudo Lord Emperor 363 101 5 Offline
97 SNUFF -MoishA- Grand Master 338 101 5 Online
98 KING -Napoleon- Lord Emperor 310 101 5 Online
99 KING SweetDeva High Elf 400 101 4 Online
100 - -N00b- Lord Emperor 393 101 4 Offline