Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Balance Almighty Soul Master 352 1 0 Online
2 Balance Kahex Soul Master 343 1 0 Offline
3 Balance FortiS Magic Gladiator 296 1 0 Online
4 Home Trissss Blade Knight 268 1 0 Online
5 Movie43 123123123 Soul Master 141 1 0 Online
6 Balance Duplina Muse Elf 19 1 0 Online
7 Home -NhatRi- Soul Master 400 0 0 Online
8 Movie43 163ONMYNEC Magic Gladiator 399 0 0 Online
9 Movie43 KOLENVAL Magic Gladiator 399 0 0 Online
10 Movie43 PeugeHka Muse Elf 398 0 0 Online
11 Balance Fibonacci Blade Knight 394 0 0 Online
12 Balance Sky7 Soul Master 389 0 0 Online
13 Home Smell Dark Lord 388 0 0 Online
14 Balance Diversion Soul Master 387 0 0 Online
15 Movie43 Deimos Muse Elf 387 0 0 Offline
16 Home Marci Soul Master 386 0 0 Online
17 Home OnlyMe Magic Gladiator 385 0 0 Online
18 Movie43 neigrok Blade Knight 385 0 0 Online
19 Balance UNCZ Blade Knight 384 0 0 Online
20 Movie43 llll Soul Master 383 0 0 Online
21 Home XinhGai Muse Elf 382 0 0 Online
22 Justice cosco Muse Elf 381 0 0 Online
23 DangeR NoName Soul Master 379 0 0 Online
24 - KAZANTIP Magic Gladiator 378 0 0 Online
25 Balance BANANA Muse Elf 378 0 0 Online
26 Home name Soul Master 376 0 0 Online
27 Movie43 Data Magic Gladiator 376 0 0 Online
28 Balance Speechless Magic Gladiator 376 0 0 Online
29 Balance Shin0bi Soul Master 375 0 0 Online
30 Movie43 LasVeGaS Soul Master 373 0 0 Online
31 Home Goldwin Magic Gladiator 371 0 0 Online
32 Balance Bagration Soul Master 371 0 0 Online
33 Movie43 NordOst Magic Gladiator 370 0 0 Online
34 Balance YOLO Blade Knight 370 0 0 Online
35 Balance wazzaey Muse Elf 368 0 0 Online
36 Balance BORODA Dark Lord 368 0 0 Online
37 Movie43 MACARENA Blade Knight 367 0 0 Online
38 - Stormen Soul Master 366 0 0 Online
39 Vinataba MyName Soul Master 366 0 0 Online
40 Balance Laco Soul Master 366 0 0 Online
41 Vinataba ChickenGoD Blade Knight 365 0 0 Online
42 Home Archer Muse Elf 364 0 0 Online
43 Vinataba KaLosTe Dark Lord 364 0 0 Online
44 Balance Athur Magic Gladiator 363 0 0 Online
45 Balance Ragnon Blade Knight 363 0 0 Online
46 Vinataba PeNa Muse Elf 363 0 0 Offline
47 Movie43 F1rst Muse Elf 362 0 0 Online
48 - crassik Muse Elf 362 0 0 Online
49 Home MikeThuys Soul Master 361 0 0 Online
50 Vinataba Poseidon Magic Gladiator 361 0 0 Online
51 CH1LL rPe6eHb Soul Master 360 0 0 Online
52 Balance Time Muse Elf 360 0 0 Online
53 MIRAGE Prefire Soul Master 360 0 0 Online
54 Balance MilfHunter Muse Elf 360 0 0 Online
55 - EvilLuck Soul Master 358 0 0 Online
56 Balance Thunder Magic Gladiator 358 0 0 Online
57 Home Summo Soul Master 357 0 0 Online
58 CityBoy zBaoBao Magic Gladiator 356 0 0 Online
59 CityBoy MeiMei Muse Elf 356 0 0 Online
60 Balance Mojkee Dark Lord 356 0 0 Online
61 MIRAGE Goodge Blade Knight 356 0 0 Online
62 Home Yamato Muse Elf 355 0 0 Online
63 Balance Sonic Blade Knight 355 0 0 Online
64 Balance tukyy Magic Gladiator 354 0 0 Online
65 - XxXx Muse Elf 354 0 0 Online
66 Balance SECRET Muse Elf 353 0 0 Online
67 MIRAGE mIRC Muse Elf 353 0 0 Online
68 Home Shank Magic Gladiator 353 0 0 Online
69 Home GoldNika Blade Knight 352 0 0 Online
70 - Tommy Dark Knight 351 0 0 Online
71 - kerasine Dark Lord 349 0 0 Online
72 DangeR ATOM Soul Master 348 0 0 Offline
73 Home 2R1sT Soul Master 348 0 0 Online
74 - Christina Elf 348 0 0 Online
75 MIRAGE MagicLuZ Soul Master 347 0 0 Online
76 Home PkClear Magic Gladiator 347 0 0 Online
77 - Zipers Soul Master 347 0 0 Online
78 Balance Benzo Magic Gladiator 347 0 0 Online
79 - Sollip Muse Elf 346 0 0 Online
80 - ggwp Soul Master 346 0 0 Online
81 - neveragain Magic Gladiator 346 0 0 Online
82 - Chaos Muse Elf 346 0 0 Offline
83 DangeR KingSlayer Magic Gladiator 345 0 0 Online
84 - Soul Soul Master 345 0 0 Offline
85 - Shizuka Magic Gladiator 345 0 0 Offline
86 Movie43 Maklion Blade Knight 345 0 0 Online
87 - Bless Blade Knight 345 0 0 Offline
88 - NaMi Elf 344 0 0 Online
89 Home PinLTA Blade Knight 344 0 0 Online
90 Home Amina Soul Master 343 0 0 Online
91 Home Gobin Soul Master 343 0 0 Online
92 - BeBuVuTo Elf 342 0 0 Online
93 Movie43 Svolo4 Muse Elf 341 0 0 Online
94 - NhatP Muse Elf 341 0 0 Online
95 - Tywin Soul Master 341 0 0 Online
96 Home TURK Dark Lord 340 0 0 Offline
97 - EternaL Magic Gladiator 340 0 0 Offline
98 - Gloria Muse Elf 339 0 0 Online
99 DangeR xDrive Soul Master 339 0 0 Online
100 Movie43 Ex1le Dark Lord 338 0 0 Online