Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 VINATABA MoCbKa Grand Master 16 101 11 Online
2 VINATABA MrDrusso Duel Master 339 101 9 Online
3 DreamerS Sosna Lord Emperor 377 101 8 Online
4 GuarD Qwizzyx High Elf 301 101 8 Online
5 RAGE DeadInside Grand Master 361 101 7 Online
6 VINATABA ShereKhan Grand Master 377 101 6 Offline
7 RedFire toxatowkin Grand Master 364 101 6 Offline
8 RAGE deadlnslde Duel Master 327 101 6 Online
9 VINATABA Rift Grand Master 299 101 6 Online
10 VINATABA VENOM Duel Master 397 101 5 Online
11 RAGE from Lord Emperor 391 101 5 Online
12 GuarD -14KapaT- Lord Emperor 386 101 5 Online
13 VINATABA Faai Lord Emperor 382 101 5 Online
14 RAGE tehniQ Blade Master 358 101 5 Online
15 RAGE Monz Grand Master 295 101 5 Online
16 VINATABA thamMyVN Blade Master 214 101 5 Offline
17 GuarD floMaster Grand Master 400 101 4 Online
18 DreamerS zongoDL Lord Emperor 388 101 4 Offline
19 RedFire Silverhead Grand Master 386 101 4 Online
20 RedFire alewka911 High Elf 384 101 4 Offline
21 GuarD -ZHO- Duel Master 368 101 4 Online
22 Secret ConNguaVN Lord Emperor 318 101 4 Offline
23 VINATABA -Beasty- Grand Master 276 101 4 Online
24 VINATABA bulea Grand Master 101 101 4 Online
25 VINATABA DauTienVN Duel Master 82 101 4 Offline
26 - TienPro Duel Master 400 101 3 Offline
27 GuarD MrOx Blade Master 400 101 3 Online
28 GuarD hiatus Blade Master 400 101 3 Online
29 GuarD ZZippO Duel Master 400 101 3 Online
30 Secret Whites Lord Emperor 399 101 3 Online
31 GGwp MoRTReD Duel Master 398 101 3 Online
32 GuarD Strapon High Elf 390 101 3 Online
33 GuarD Extreme Blade Master 390 101 3 Offline
34 VINATABA VAMZIS Grand Master 388 101 3 Offline
35 - Blue Grand Master 387 101 3 Online
36 GuarD SALAMANCA Lord Emperor 381 101 3 Online
37 VINATABA AliGaTor Blade Master 371 101 3 Online
38 GuarD KeksXD Grand Master 352 101 3 Online
39 Secret SatMocLong Duel Master 338 101 3 Online
40 PODPIVAS Tauriel High Elf 326 101 3 Online
41 GuarD befxke High Elf 323 101 3 Offline
42 GGwp -Death- Lord Emperor 320 101 3 Online
43 RAGE perfect Duel Master 319 101 3 Online
44 GuarD Walle Blade Master 312 101 3 Offline
45 GuarD KrausE Lord Emperor 303 101 3 Online
46 Latviesi Letardo Duel Master 291 101 3 Offline
47 PODPIVAS Korben Duel Master 244 101 3 Online
48 - RedBull Grand Master 241 101 3 Offline
49 VINATABA GooD Lord Emperor 166 101 3 Online
50 VINATABA sosok Blade Master 152 101 3 Online
51 GuarD CAPSLOCK High Elf 79 101 3 Offline
52 Nomadic haruko High Elf 400 101 2 Online
53 RAGE MegaPiharj Grand Master 390 101 2 Online
54 Nomadic -Lobster- Blade Master 389 101 2 Online
55 Nomadic Hanamichi Lord Emperor 385 101 2 Online
56 VINATABA drovosek Blade Master 381 101 2 Online
57 RAGE Imbalance Blade Master 376 101 2 Online
58 RAGE EndGame Lord Emperor 374 101 2 Online
59 RAGE nascar Grand Master 373 101 2 Online
60 GuarD mikrolive Duel Master 373 101 2 Online
61 GuarD papaNja Grand Master 368 101 2 Online
62 RAGE DropDeaD Lord Emperor 367 101 2 Online
63 GuarD scuko Lord Emperor 366 101 2 Online
64 Nomadic DienTuVN Grand Master 364 101 2 Online
65 GuarD -Z-L-O- Grand Master 347 101 2 Online
66 PODPIVAS VanBuuren Grand Master 342 101 2 Online
67 PODPIVAS BoJI4aPa Blade Master 332 101 2 Online
68 RAGE NoProblem Grand Master 332 101 2 Online
69 GGwp Noobsaybot Blade Master 324 101 2 Online
70 GuarD Darke Lord Emperor 300 101 2 Online
71 Secret DeMANACA Duel Master 276 101 2 Online
72 Nomadic VuBua Blade Master 199 101 2 Online
73 GuarD BilyBamBam Blade Master 176 101 2 Online
74 VINATABA Frsq Grand Master 97 101 2 Online
75 GuarD Yukimura Blade Master 78 101 2 Offline
76 RAGE deadinslde High Elf 400 101 1 Offline
77 PODPIVAS user Blade Master 398 101 1 Online
78 Nomadic -GauPi- Duel Master 397 101 1 Online
79 Secret Oops Grand Master 396 101 1 Offline
80 VINATABA Pi28 High Elf 385 101 1 Online
81 Secret MrSiro2020 Blade Master 384 101 1 Online
82 GuarD Anem Lord Emperor 383 101 1 Online
83 RAGE xPODLIVAx Lord Emperor 379 101 1 Offline
84 Nomadic TieuPhuong Grand Master 374 101 1 Offline
85 GuarD -wazzaey- Lord Emperor 372 101 1 Offline
86 Nomadic VN-Chube Blade Master 370 101 1 Online
87 AEVina 79TeamMomo Duel Master 366 101 1 Online
88 Nomadic BILLY Duel Master 366 101 1 Online
89 Nomadic Ichigo Blade Master 365 101 1 Online
90 alone ObiWan Lord Emperor 364 101 1 Online
91 Nomadic NiaKi Grand Master 364 101 1 Offline
92 PODPIVAS skynet Grand Master 357 101 1 Online
93 RAGE deadlnside High Elf 355 101 1 Online
94 RAGE WORLD Lord Emperor 351 101 1 Offline
95 Secret Gandalf Grand Master 344 101 1 Online
96 PODPIVAS pemukc123 Grand Master 341 101 1 Online
97 AEVina Bleach Blade Master 325 101 1 Online
98 guKapu Monarch Grand Master 318 101 1 Offline
99 INPERIAL JustFeel Duel Master 301 101 1 Offline
100 - TrumHPV Duel Master 264 101 1 Online