Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 HOMIE TheKing Grand Master 172 101 103 Online
2 GGwp Noobsaybot Blade Master 189 101 98 Online
3 - Gragora Grand Master 400 101 81 Online
4 GGwp -Cerebrum- Grand Master 374 101 77 Online
5 SuperMan VinaHeyy Lord Emperor 372 101 72 Online
6 SAMURAI Tauriel High Elf 400 101 71 Offline
7 SuperMan BoBo Duel Master 198 101 71 Online
8 SuperMan Sender Grand Master 349 101 70 Online
9 GGwp -AloooooE- Grand Master 391 101 69 Online
10 SuperMan Kolinz Blade Master 361 101 69 Online
11 SuperMan BangDi High Elf 378 101 67 Online
12 SuperMan LoDitVN Duel Master 355 101 66 Online
13 HOMIE llGunnerll Lord Emperor 396 101 62 Online
14 HOMIE Doughnut Lord Emperor 87 101 61 Online
15 - scuko Lord Emperor 400 101 59 Offline
16 SuperMan TrumDL Lord Emperor 379 101 58 Online
17 SuperMan BigTits High Elf 348 101 58 Online
18 HOMIE -mElya Grand Master 316 101 56 Online
19 SuperMan -PG- Grand Master 395 101 55 Online
20 - -n1ce- Duel Master 368 101 54 Offline
21 GGwp 6i6iVN High Elf 336 101 54 Offline
22 SAMURAI Wampella Blade Master 258 101 54 Online
23 HOMIE VanBuuren Grand Master 370 101 53 Offline
24 HOMIE JackyChan Blade Master 383 101 52 Online
25 SuperMan -An11stVN- Blade Master 373 101 52 Online
26 Alelejah -AIoooooE- Grand Master 387 101 51 Offline
27 AlcoClub d0k3r0k Blade Master 365 101 50 Offline
28 SAMURAI -Prophet- Duel Master 365 101 49 Online
29 SAMURAI Koza4okDL Lord Emperor 360 101 49 Online
30 Shark Armen Blade Master 298 101 49 Online
31 PHATXIT MrRuby Duel Master 1 101 49 Offline
32 GGwp nonJlaBok Duel Master 400 101 48 Online
33 Shark Elizum Grand Master 400 101 47 Online
34 Shark Shark3 Duel Master 399 101 47 Online
35 Shark Shark4 Lord Emperor 391 101 47 Online
36 - VN-Chube Blade Master 354 101 47 Offline
37 - Gyurza Duel Master 389 101 46 Offline
38 GGwp -MAN-S0RRY Lord Emperor 369 101 46 Offline
39 PHATXIT JENya High Elf 349 101 46 Online
40 - Toob High Elf 400 101 45 Offline
41 - TieuLyTu Duel Master 365 101 45 Offline
42 GGwp -Cheloo- Lord Emperor 356 101 45 Offline
43 GGwp KrausE Lord Emperor 353 101 44 Offline
44 PHATXIT DeNnY Grand Master 242 101 44 Offline
45 HOMIE DeadInside Grand Master 382 101 43 Offline
46 SAMURAI -Maliketh- Lord Emperor 399 101 42 Offline
47 GGwp Shroud High Elf 278 101 42 Online
48 Another -Another- Grand Master 59 101 42 Offline
49 PHATXIT MrKaKa Grand Master 333 101 41 Online
50 - Scizo Grand Master 391 101 40 Offline
51 - -Pi28-ADM High Elf 376 101 40 Offline
52 SAMURAI BparHapoga Grand Master 257 101 40 Online
53 Shark Athena1 High Elf 392 101 39 Online
54 - BadBunny Blade Master 389 101 38 Offline
55 GGwp anabolic Blade Master 354 101 38 Online
56 - -An0ther- Grand Master 10 101 38 Offline
57 XoSoMB --Goku-- Duel Master 400 101 37 Offline
58 HOMIE -ManhQuan- Lord Emperor 292 101 37 Offline
59 HOMIE Trigger Blade Master 400 101 36 Online
60 SAMURAI -MTri-ADM Lord Emperor 394 101 35 Offline
61 GGwp ChupapiVN Lord Emperor 394 101 35 Offline
62 HOMIE Nopie Lord Emperor 389 101 35 Online
63 HOMIE KoKoMi Lord Emperor 387 101 35 Offline
64 - Maximum Grand Master 363 101 35 Offline
65 GGwp ZZippO Duel Master 352 101 35 Online
66 OneGuild -Paradox- Lord Emperor 341 101 35 Offline
67 SAMURAI -ZHO- Duel Master 140 101 35 Offline
68 TribuZen JustFeel Duel Master 400 101 34 Offline
69 Jewell Ichigo Blade Master 400 101 34 Online
70 SAMURAI -Shogun- Blade Master 400 101 33 Offline
71 - -GauPi- Duel Master 400 101 33 Offline
72 - -Vaniusa- Grand Master 398 101 33 Offline
73 SAMURAI --R-y-a-n- Duel Master 393 101 33 Offline
74 HOMIE -SKY- High Elf 339 101 33 Online
75 - -KrausE- Blade Master 114 101 33 Offline
76 SAMURAI MEPEH Blade Master 400 101 32 Offline
77 SuperMan Sorry High Elf 191 101 32 Online
78 SAMURAI MoRTReD Duel Master 1 101 32 Offline
79 - Hayoung High Elf 376 101 31 Offline
80 PHATXIT LexusLx600 Blade Master 295 101 31 Online
81 - -Wagner- Blade Master 248 101 31 Offline
82 SAMURAI -MoRTReD- Lord Emperor 392 101 30 Online
83 Jewell He4ucTbMG Duel Master 360 101 30 Offline
84 Jewell ShynoVN Lord Emperor 356 101 30 Online
85 - -ByBLiK- Blade Master 340 101 30 Offline
86 HOMIE BILLY Duel Master 309 101 30 Offline
87 SAMURAI -Gau- Lord Emperor 189 101 30 Offline
88 GGwp -MAN-SORRY Grand Master 396 101 29 Online
89 - GnouCcc Grand Master 393 101 29 Offline
90 SAMURAI -Xenomorph Blade Master 389 101 29 Online
91 TribuZen manthau Duel Master 370 101 29 Offline
92 PHATXIT jokerc Duel Master 138 101 29 Online
93 - -CAPSLOCK- High Elf 400 101 28 Offline
94 GGwp Tokyo Grand Master 393 101 28 Offline
95 - JohDepp Duel Master 374 101 28 Offline
96 - TIGI Blade Master 297 101 28 Offline
97 - ChuBen Duel Master 358 101 27 Offline
98 - WindRunner High Elf 400 101 26 Online
99 carnivan HunterMU Grand Master 378 101 26 Offline
100 Jewell HienYeu091 Blade Master 391 101 25 Offline