Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 Nord MEGAS Lord Emperor 376 11 123 Offline
2 LegioN KabbaL Lord Emperor 309 11 119 Online
3 HydrA BurgerKing Duel Master 344 11 108 Online
4 Nord prozet Duel Master 354 11 93 Online
5 - osadnik Blade Master 313 11 90 Offline
6 LegioN CKBEPHA High Elf 116 11 90 Online
7 Nord MEPJIuH Grand Master 321 11 85 Offline
8 SkyLine ATALANTA High Elf 400 11 81 Offline
9 - -Cue- Grand Master 88 11 79 Offline
10 HydrA -Daddy- Grand Master 397 11 70 Online
11 HydrA Morgana High Elf 400 11 66 Offline
12 HydrA -RamzeS- Lord Emperor 349 11 65 Online
13 vDRv Vigo Lord Emperor 61 11 65 Online
14 Teremok MukcTypKa Duel Master 281 11 63 Online
15 STAYA NorthMan Grand Master 173 11 63 Offline
16 - Quasar Lord Emperor 358 11 62 Online
17 HydrA -OMG-WTF- Lord Emperor 400 11 61 Offline
18 - Marcella Lord Emperor 373 11 60 Online
19 Nord Quant Lord Emperor 400 11 58 Offline
20 - xellex Grand Master 383 11 58 Offline
21 HydrA Zanyda Lord Emperor 400 11 57 Offline
22 - JorjiK Grand Master 307 11 54 Offline
23 Teremok Veron Duel Master 367 11 53 Online
24 HydrA Skorp Blade Master 386 11 52 Online
25 HydrA Morph Lord Emperor 400 11 51 Offline
26 Nord Rong Duel Master 394 11 50 Online
27 Nord -Gordex- Lord Emperor 311 11 50 Online
28 Teremok gradusnik Lord Emperor 400 11 48 Offline
29 HydrA -KyCb- Duel Master 388 11 44 Online
30 HydrA Blume Grand Master 369 11 42 Online
31 - -Fath3R- Duel Master 385 11 41 Online
32 - Alenka High Elf 400 11 39 Offline
33 EndlesS OzzZ Duel Master 327 11 36 Online
34 Teremok MAXA Duel Master 382 11 35 Offline
35 SuDDeN Doomy Blade Master 356 11 35 Online
36 HydrA Wili Lord Emperor 400 11 34 Offline
37 SkyLine mgJoe Duel Master 331 11 34 Offline
38 - Odal Lord Emperor 400 11 33 Offline
39 SkyLine c0ca1ne Lord Emperor 325 11 33 Offline
40 SkyLine AlakAzAM Grand Master 374 11 31 Online
41 Teremok Magik Duel Master 329 11 30 Online
42 - VoVaSiK Duel Master 383 11 29 Offline
43 LegioN CyCJluk Grand Master 322 11 29 Offline
44 HydrA Berzloy Blade Master 400 11 28 Offline
45 EndlesS zwitter Blade Master 365 11 28 Online
46 Nord Bonnie High Elf 288 11 28 Online
47 Teremok -aNOTher- Grand Master 362 11 27 Online
48 Nord -Sp0on Lord Emperor 317 11 27 Online
49 - karat Duel Master 388 11 26 Offline
50 Nord SAPFIR Blade Master 381 11 26 Offline
51 Nord LastHope High Elf 361 11 26 Offline
52 - HeRoKiLLeR Duel Master 400 11 25 Offline
53 SkyLine Krimskiu Grand Master 378 11 25 Online
54 Nord l7apagoKc Duel Master 339 11 25 Online
55 - ART3MIS High Elf 203 11 25 Online
56 SkyLine KaPaMeJlb High Elf 129 11 25 Online
57 Nord Tigress High Elf 400 11 24 Offline
58 - -AIPO- Duel Master 364 11 24 Offline
59 Nord Fandorin Grand Master 400 11 23 Offline
60 SkyLine Zeus Grand Master 390 11 23 Offline
61 Nord eminem Grand Master 346 11 23 Offline
62 SkyLine Bucknasty Blade Master 307 11 23 Online
63 - bYmbLebee Duel Master 358 11 22 Online
64 HydrA MoonCat High Elf 346 11 22 Online
65 SkyLine Sunset Lord Emperor 394 11 21 Online
66 - Prime High Elf 375 11 21 Offline
67 Teremok Abiona High Elf 309 11 20 Online
68 Asylum -Paranoik- Duel Master 211 11 20 Offline
69 - Xaxa Grand Master 341 11 19 Online
70 EndlesS Dumitra High Elf 339 11 19 Offline
71 ZION -Bien- Lord Emperor 279 11 19 Online
72 - -iBOSS- Grand Master 400 11 17 Offline
73 STAYA Raccoon Grand Master 367 11 17 Offline
74 SkyLine -Gavr- Blade Master 314 11 17 Offline
75 - pelf High Elf 367 11 15 Offline
76 Nord -TukTak- Blade Master 325 11 15 Offline
77 HydrA Brandy Grand Master 386 11 14 Online
78 SkyLine LOkosta Lord Emperor 332 11 14 Online
79 LegioN DeLaLauma High Elf 400 11 13 Offline
80 Teremok GoodNight Grand Master 382 11 13 Online
81 - -M13X- Grand Master 322 11 13 Online
82 Teremok -nCuXomuK- Lord Emperor 307 11 13 Online
83 Teremok B1ACK Grand Master 66 11 13 Online
84 - Poison-X Lord Emperor 323 11 12 Offline
85 ZION -DaMpas- Duel Master 243 11 12 Online
86 - MnegiNN Blade Master 400 11 11 Offline
87 - -Xemmi- Lord Emperor 400 11 11 Offline
88 SkyLine -inslde Duel Master 386 11 11 Online
89 - Korn Duel Master 356 11 11 Offline
90 HydrA -Deadora- High Elf 332 11 11 Online
91 EndlesS KaHaT Grand Master 311 11 11 Online
92 - Invictus Grand Master 400 11 10 Offline
93 - osad Blade Master 367 11 10 Offline
94 EndlesS OzzzY Lord Emperor 344 11 10 Online
95 - Romantika High Elf 400 11 9 Offline
96 Nord -Templar- Lord Emperor 400 11 9 Offline
97 Solo CrunkJuice Grand Master 384 11 9 Offline
98 Smale oLdWoLv Lord Emperor 377 11 9 Online
99 HydrA npeLecTb Lord Emperor 298 11 9 Online
100 EndlesS Fortehno Duel Master 400 11 8 Offline