Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 BEATDOWN FightorDie Grand Master 379 11 273 Online
2 RoyaL Mercurial Duel Master 330 11 256 Online
3 RoyaL Deutscher Duel Master 375 11 225 Offline
4 - KabbaL Lord Emperor 400 11 194 Online
5 HydrA BurgerKing Duel Master 295 11 181 Offline
6 HydrA -Daddy- Grand Master 372 11 156 Online
7 LegioN CKBEPHA High Elf 400 11 144 Offline
8 RoyaL -BLACK- Grand Master 345 11 142 Online
9 EllemenT -Fath3R- Duel Master 400 11 131 Online
10 - MEGAS Lord Emperor 400 11 128 Offline
11 RoyaL gradusnik Lord Emperor 400 11 121 Offline
12 EllemenT Xaxa Grand Master 337 11 120 Online
13 InvaderS OzzZ Duel Master 400 11 114 Online
14 HydrA Zanyda Lord Emperor 340 11 114 Online
15 - -ooOps Lord Emperor 389 11 111 Offline
16 - MEPJIuH Grand Master 400 11 109 Online
17 - -YEET- Grand Master 366 11 107 Offline
18 HydrA -BOSS-- Duel Master 338 11 107 Online
19 KiNG --Mutilate Grand Master 178 11 104 Online
20 HydrA z0lik Grand Master 400 11 99 Offline
21 RoyaL Quee Lord Emperor 325 11 99 Online
22 HydrA Skorp Blade Master 400 11 98 Offline
23 BadBoys osadnik Blade Master 400 11 97 Offline
24 - whyEz- Lord Emperor 389 11 97 Offline
25 - Definite Duel Master 393 11 96 Offline
26 Master -Z-L-O- Grand Master 342 11 96 Offline
27 - prozet Duel Master 400 11 95 Offline
28 HydrA PRAVAKATOR Blade Master 400 11 95 Offline
29 RoyaL BOOYAH Grand Master 400 11 94 Offline
30 - -ShElBi- Lord Emperor 400 11 90 Offline
31 - MukcTypKa Duel Master 236 11 89 Online
32 InvaderS OzzzY Lord Emperor 1 11 89 Online
33 HydrA -Bien- Lord Emperor 400 11 88 Offline
34 EllemenT narcoS Grand Master 380 11 88 Online
35 aLife Klerik Grand Master 278 11 88 Online
36 HydrA ATALANTA High Elf 400 11 87 Offline
37 guards 4ymba Lord Emperor 400 11 85 Offline
38 exodia thaIl Duel Master 392 11 85 Offline
39 RoyaL -6paToK- Lord Emperor 389 11 85 Online
40 HydrA CyCJluk Grand Master 370 11 85 Offline
41 - Dumitra High Elf 268 11 85 Online
42 - -Unknown- Grand Master 400 11 84 Offline
43 HydrA Bucknasty Blade Master 385 11 81 Offline
44 SkyLine Sunset Lord Emperor 400 11 79 Offline
45 KiNG -SunRise- Duel Master 378 11 78 Offline
46 SkyLine inside Duel Master 400 11 77 Offline
47 HydrA MoonCat High Elf 395 11 76 Online
48 - GoodNight Grand Master 384 11 76 Online
49 TRIBUT xGAZx Grand Master 378 11 76 Offline
50 RoyaL -Whiskey- Lord Emperor 400 11 75 Offline
51 - Proctolog Lord Emperor 320 11 73 Offline
52 - Rong Duel Master 400 11 71 Offline
53 HydrA mgJoe Duel Master 400 11 70 Offline
54 RoyaL -Dark- Duel Master 396 11 70 Offline
55 SkyLine AlakAzAM Grand Master 354 11 70 Offline
56 OkyHari Arow Grand Master 400 11 68 Offline
57 InvaderS OzOn High Elf 400 11 68 Online
58 DuzBat FJlAKOH Duel Master 215 11 68 Offline
59 RoyaL Odal Lord Emperor 400 11 67 Online
60 - loneWolf Grand Master 400 11 67 Offline
61 RoyaL KONUNG Blade Master 400 11 67 Online
62 - -KyCb- Duel Master 392 11 67 Offline
63 - Krimskiu Grand Master 400 11 66 Offline
64 RoyaL Chief Lord Emperor 400 11 65 Offline
65 HydrA Wili Lord Emperor 400 11 65 Offline
66 - Quant Lord Emperor 400 11 65 Offline
67 MecTHue BuHTuk Duel Master 356 11 65 Online
68 - BugzBunny Grand Master 400 11 64 Offline
69 - -OMG-WTF- Lord Emperor 400 11 64 Offline
70 - -Gordex- Lord Emperor 400 11 63 Offline
71 ZION -ReDo High Elf 384 11 63 Offline
72 SLivki zwitter Blade Master 325 11 63 Offline
73 - Magik Duel Master 400 11 61 Offline
74 - Re3ak Lord Emperor 369 11 61 Offline
75 - baver Blade Master 400 11 60 Offline
76 HydrA Morph Lord Emperor 385 11 60 Offline
77 exodia ExPro Grand Master 400 11 59 Online
78 exodia bagamol High Elf 377 11 59 Offline
79 ZION -MaLdiTo- Blade Master 385 11 58 Online
80 RSPZD -Ego1st- Duel Master 161 11 58 Online
81 Teremok -LiTMaNeN- Grand Master 357 11 56 Offline
82 HydrA -TuMoH- Duel Master 394 11 55 Offline
83 Noname Obi-Wan Lord Emperor 161 11 55 Offline
84 xxxx mixpal Lord Emperor 400 11 53 Offline
85 Teremok -nCuXomuK- Lord Emperor 400 11 52 Online
86 OneMTime Blueberry High Elf 400 11 51 Offline
87 RoyaL -ExPro- Blade Master 394 11 51 Online
88 ZION AndreyK Lord Emperor 325 11 51 Online
89 - BacuJIucK Duel Master 399 11 50 Online
90 Relax Covid-19 High Elf 353 11 49 Offline
91 RoyaL KaPblTo Lord Emperor 347 11 49 Offline
92 - Tactful Duel Master 205 11 49 Offline
93 HydrA WhatAHell Grand Master 354 11 48 Online
94 Bucher Kirra High Elf 340 11 48 Offline
95 ZION MiaKhalifa High Elf 400 11 47 Offline
96 abiona Abiona High Elf 264 11 47 Offline
97 - Dicember Duel Master 400 11 46 Offline
98 - Cheer Grand Master 213 11 45 Offline
99 RoyaL LastHope High Elf 400 11 44 Offline
100 - Tw1x Grand Master 368 11 44 Online