Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 HydrA MrPer4ik Duel Master 241 11 208 Online
2 RSPZD FightorDie Grand Master 355 11 181 Online
3 SkyLine KabbaL Lord Emperor 395 11 177 Online
4 RoyaL Mercurial Duel Master 379 11 172 Online
5 HydrA BurgerKing Duel Master 350 11 150 Online
6 LegioN CKBEPHA High Elf 387 11 139 Online
7 - MEGAS Lord Emperor 400 11 126 Offline
8 Nord -BLACK- Grand Master 400 11 124 Offline
9 HydrA -Daddy- Grand Master 389 11 117 Offline
10 Nord MEPJIuH Grand Master 372 11 105 Offline
11 HydrA -YEET- Grand Master 400 11 102 Offline
12 - -ZZippo- Duel Master 324 11 102 Offline
13 - -ooOps Lord Emperor 346 11 101 Offline
14 Master -Z-L-O- Grand Master 342 11 96 Offline
15 - whyEz- Lord Emperor 150 11 95 Online
16 - prozet Duel Master 400 11 94 Offline
17 HydrA Zanyda Lord Emperor 391 11 92 Online
18 ZION osadnik Blade Master 400 11 91 Offline
19 EllemenT -Fath3R- Duel Master 365 11 89 Online
20 HydrA JorjiK Grand Master 320 11 89 Offline
21 InvaderS OzzZ Duel Master 375 11 87 Online
22 HydrA Berzloy Duel Master 400 11 86 Offline
23 Nord gradusnik Lord Emperor 331 11 85 Offline
24 Nord -Unknown- Grand Master 400 11 84 Offline
25 - MukcTypKa Duel Master 335 11 83 Offline
26 HydrA z0lik Grand Master 327 11 83 Offline
27 - ATALANTA High Elf 400 11 82 Offline
28 HydrA Skorp Blade Master 350 11 81 Offline
29 - Quee Lord Emperor 43 11 81 Offline
30 SkyLine Sunset Lord Emperor 367 11 79 Offline
31 SkyLine Bucknasty Blade Master 179 11 79 Offline
32 HydrA -ShElBi- Lord Emperor 399 11 78 Offline
33 - Xaxa Grand Master 286 11 78 Online
34 SkyLine inside Duel Master 400 11 77 Offline
35 RoyaL -SunRise- Duel Master 371 11 75 Offline
36 RoyaL Torn Lord Emperor 350 11 74 Online
37 Nord Gordex- Lord Emperor 400 11 72 Offline
38 - RadoMF Grand Master 179 11 71 Offline
39 SkyLine AlakAzAM Grand Master 343 11 70 Offline
40 Nord -Gordex-- Lord Emperor 400 11 69 Offline
41 Nord Rong Duel Master 400 11 68 Offline
42 - Morgana High Elf 400 11 67 Offline
43 HydrA PRAVAKATOR Blade Master 400 11 67 Online
44 RoyaL --Mutilate Grand Master 368 11 67 Online
45 SkyLine -ALAK- Lord Emperor 335 11 67 Offline
46 SkyLine Krimskiu Grand Master 400 11 66 Offline
47 Nord -KuVaLDa- Grand Master 400 11 65 Offline
48 RoyaL -KyCb- Duel Master 388 11 65 Offline
49 HydrA -Bien- Lord Emperor 378 11 65 Online
50 TRIBUT xGAZx Grand Master 361 11 65 Online
51 - Odal Lord Emperor 400 11 64 Offline
52 - NorthMan Grand Master 380 11 64 Offline
53 Wanted Darklaw Lord Emperor 220 11 64 Offline
54 Nord -Gordex- Lord Emperor 400 11 63 Offline
55 RoyaL -6paToK- Lord Emperor 400 11 63 Online
56 Nord Quant Lord Emperor 373 11 63 Offline
57 RoyaL -Alpine- Blade Master 351 11 63 Offline
58 - -OMG-WTF- Lord Emperor 316 11 63 Offline
59 TOMCK nas75 High Elf 376 11 61 Online
60 RedRains BugzBunny Grand Master 383 11 60 Online
61 - FJlAKOH Duel Master 388 11 59 Online
62 InvaderS OzzzY Lord Emperor 382 11 59 Online
63 SkyLine mgJoe Duel Master 345 11 59 Offline
64 EndlesS zwitter Blade Master 400 11 58 Offline
65 KingSize Klerik Grand Master 382 11 58 Offline
66 HydrA Morph Lord Emperor 346 11 58 Offline
67 - thaIl Duel Master 371 11 57 Offline
68 Nord Magik Duel Master 326 11 57 Offline
69 - Tigress High Elf 397 11 56 Offline
70 EllemenT narcoS Grand Master 365 11 56 Online
71 RoyaL Re3ak Lord Emperor 333 11 56 Online
72 HydrA -ReDo High Elf 358 11 55 Offline
73 HydrA Dumitra High Elf 88 11 55 Online
74 HydrA -Gufi- Grand Master 400 11 54 Offline
75 RoyaL --KOCMOC-- Blade Master 364 11 53 Online
76 HydrA Wili Lord Emperor 396 11 52 Offline
77 - Blume Grand Master 355 11 52 Offline
78 - -KpbIca- Lord Emperor 400 11 51 Offline
79 - GoodNight Grand Master 400 11 51 Offline
80 SkyLine BloodyHawk Duel Master 304 11 51 Offline
81 NonStres BacuJIucK Duel Master 395 11 50 Offline
82 InvaderS izverg Duel Master 353 11 49 Offline
83 - AndreyK Lord Emperor 400 11 48 Offline
84 ZION -MaLdiTo- Blade Master 326 11 48 Online
85 Nord Stall0ne High Elf 400 11 47 Offline
86 BE4HUK Be4HuK Grand Master 394 11 47 Online
87 - Dicember Duel Master 400 11 46 Offline
88 - Abiona High Elf 400 11 46 Offline
89 HydrA MoonCat High Elf 400 11 46 Offline
90 KnazLand Covid-19 High Elf 400 11 46 Offline
91 SkyLine mixpal Lord Emperor 330 11 45 Offline
92 Nord LastHope High Elf 400 11 43 Offline
93 ZION MiaKhalifa High Elf 368 11 43 Online
94 SkyLine ART3MIS High Elf 328 11 43 Offline
95 InvaderS OzOn High Elf 374 11 42 Online
96 RoyaL Cpakare3 Grand Master 369 11 42 Offline
97 - DarkDream Duel Master 346 11 42 Offline
98 - MogecT Lord Emperor 388 11 41 Offline
99 SkyLine CyCJluk Grand Master 370 11 41 Offline
100 Nord andree Grand Master 400 11 40 Online