Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 HydrA MrPer4ik Duel Master 282 11 181 Online
2 LegioN KabbaL Lord Emperor 349 11 158 Online
3 KingSize FightorDie Grand Master 383 11 143 Online
4 RoyaL Mercurial Duel Master 334 11 137 Online
5 HydrA BurgerKing Duel Master 400 11 134 Offline
6 - MEGAS Lord Emperor 400 11 126 Offline
7 LegioN CKBEPHA High Elf 342 11 121 Online
8 Nord -BLACK- Grand Master 353 11 110 Online
9 HydrA -Daddy- Grand Master 385 11 104 Online
10 Nord MEPJIuH Grand Master 400 11 103 Offline
11 - -ZZippo- Duel Master 324 11 102 Offline
12 Master -Z-L-O- Grand Master 329 11 95 Offline
13 - prozet Duel Master 400 11 94 Offline
14 HydrA -YEET- Grand Master 366 11 94 Online
15 HydrA -ooOps Lord Emperor 326 11 94 Online
16 ZION osadnik Blade Master 400 11 91 Offline
17 RoyaL whyEz- Lord Emperor 389 11 89 Online
18 SkyLine ATALANTA High Elf 400 11 82 Offline
19 - MukcTypKa Duel Master 33 11 82 Offline
20 - -Unknown- Grand Master 400 11 81 Offline
21 - Veron Duel Master 343 11 80 Online
22 Nord Quee Lord Emperor 392 11 79 Online
23 HydrA Zanyda Lord Emperor 341 11 79 Online
24 EllemenT -Fath3R- Duel Master 367 11 73 Online
25 HydrA z0lik Grand Master 381 11 71 Offline
26 - Babka High Elf 370 11 71 Offline
27 - RadoMF Grand Master 179 11 71 Offline
28 InvaderS OzzZ Duel Master 394 11 69 Online
29 HydrA JorjiK Grand Master 304 11 69 Online
30 Nord gradusnik Lord Emperor 382 11 68 Online
31 Nord Gordex- Lord Emperor 400 11 67 Online
32 HydrA Berzloy Duel Master 400 11 66 Offline
33 HydrA Skorp Blade Master 388 11 66 Offline
34 Nord -Gordex-- Lord Emperor 400 11 65 Online
35 TRIBUT xGAZx Grand Master 355 11 65 Offline
36 HydrA -Mercenary Lord Emperor 333 11 65 Offline
37 SkyLine -ALAK- Lord Emperor 391 11 64 Offline
38 Nord Rong Duel Master 387 11 64 Online
39 - -KyCb- Duel Master 162 11 64 Offline
40 Nord -Gordex- Lord Emperor 400 11 63 Offline
41 HydrA -OMG-WTF- Lord Emperor 400 11 62 Offline
42 - -Evil- Duel Master 365 11 62 Offline
43 SkyLine AlakAzAM Grand Master 339 11 62 Offline
44 - -KrausE- Lord Emperor 324 11 62 Offline
45 SkyLine Sunset Lord Emperor 194 11 62 Online
46 SkyLine Bucknasty Blade Master 400 11 61 Online
47 RoyaL -Alpine- Blade Master 332 11 61 Offline
48 - Quant Lord Emperor 400 11 60 Offline
49 Nord -KuVaLDa- Grand Master 400 11 57 Online
50 RoyaL --Mutilate Grand Master 393 11 57 Online
51 - Xaxa Grand Master 399 11 56 Online
52 HydrA PRAVAKATOR Blade Master 398 11 55 Online
53 ZION -Bien- Lord Emperor 346 11 55 Online
54 - -ReDo High Elf 400 11 54 Offline
55 HydrA Morph Lord Emperor 400 11 54 Offline
56 - FJlAKOH Duel Master 383 11 54 Offline
57 Wanted Darklaw Lord Emperor 374 11 54 Online
58 RoyaL -6paToK- Lord Emperor 368 11 54 Online
59 SkyLine inside Duel Master 400 11 53 Offline
60 Nord Tigress High Elf 331 11 53 Online
61 RedRains BugzBunny Grand Master 316 11 53 Online
62 SkyLine Krimskiu Grand Master 309 11 53 Online
63 EndlesS zwitter Blade Master 380 11 52 Online
64 - SM101r281q Grand Master 222 11 52 Offline
65 - -KpbIca- Lord Emperor 400 11 51 Offline
66 SkyLine mgJoe Duel Master 395 11 51 Offline
67 HydrA -Gufi- Grand Master 380 11 51 Online
68 - Blume Grand Master 400 11 50 Offline
69 RoyaL BacuJIucK Duel Master 399 11 49 Online
70 Nord Magik Duel Master 384 11 49 Offline
71 Nord Odal Lord Emperor 378 11 49 Online
72 - BessPredel Duel Master 54 11 49 Offline
73 Nord GoodNight Grand Master 382 11 48 Online
74 HydrA Wili Lord Emperor 400 11 47 Offline
75 BisDak -MaLdiTo- Blade Master 400 11 47 Offline
76 HydrA --KOCMOC-- Blade Master 342 11 47 Offline
77 ZION AndreyK Lord Emperor 315 11 47 Offline
78 KingSize Klerik Grand Master 341 11 46 Online
79 HydrA MoonCat High Elf 400 11 45 Offline
80 Nord -Gordex High Elf 400 11 45 Offline
81 TOMCK nas75 High Elf 374 11 45 Online
82 - Covid-19 High Elf 88 11 45 Offline
83 HydrA Dumitra High Elf 330 11 44 Online
84 - Abiona High Elf 183 11 44 Offline
85 - DarkDream Duel Master 346 11 42 Offline
86 - MiaKhalifa High Elf 400 11 41 Offline
87 SkyLine BloodyHawk Duel Master 381 11 40 Offline
88 InvaderS OzzzY Lord Emperor 371 11 40 Online
89 Nord Marshall Blade Master 400 11 38 Offline
90 Nord -aNOTher- Grand Master 385 11 38 Online
91 - Potatoes Blade Master 400 11 37 Offline
92 SkyLine ART3MIS High Elf 398 11 37 Offline
93 Nord LastHope High Elf 392 11 37 Online
94 RoyaL Cpakare3 Grand Master 361 11 37 Online
95 - RamzeS High Elf 325 11 37 Offline
96 HydrA -Wasabi- Blade Master 400 11 36 Offline
97 InvaderS izverg Duel Master 376 11 36 Online
98 RoyaL -KpaKeH- Blade Master 359 11 36 Offline
99 EllemenT narcoS Grand Master 335 11 36 Online
100 - -Abaddon- Lord Emperor 53 11 36 Offline