Xếp hạng

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 KiNG FightorDie Grand Master 385 11 324 Online
2 RoyaL Mercurial Duel Master 393 11 303 Online
3 - Deutscher Duel Master 338 11 227 Offline
4 HydrA BurgerKing Duel Master 348 11 195 Online
5 HydrA -Daddy- Grand Master 384 11 166 Offline
6 RoyaL -BLACK- Grand Master 400 11 157 Online
7 EllemenT -Fath3R- Duel Master 306 11 149 Online
8 HydrA -BOSS-- Duel Master 355 11 138 Online
9 EllemenT Xaxa Grand Master 139 11 138 Offline
10 - gradusnik Lord Emperor 400 11 131 Offline
11 HydrA Zanyda Lord Emperor 400 11 126 Offline
12 HydrA -Bien- Lord Emperor 375 11 115 Offline
13 HydrA Skorp Blade Master 400 11 112 Offline
14 HydrA -ooOps Lord Emperor 400 11 112 Offline
15 RoyaL -6paToK- Lord Emperor 327 11 111 Online
16 - --Mutilate Grand Master 400 11 110 Offline
17 - MEPJIuH Grand Master 400 11 109 Offline
18 HydrA z0lik Grand Master 366 11 107 Offline
19 aLife Klerik Grand Master 383 11 106 Online
20 - GoodNight Grand Master 397 11 105 Online
21 RoyaL Quee Lord Emperor 385 11 104 Online
22 EllemenT narcoS Grand Master 332 11 103 Online
23 - osadnik Blade Master 400 11 100 Online
24 HydrA MoonCat High Elf 364 11 98 Offline
25 - whyEz- Lord Emperor 353 11 98 Online
26 - Dumitra High Elf 400 11 96 Offline
27 - Definite Duel Master 393 11 96 Offline
28 Master -Z-L-O- Grand Master 342 11 96 Offline
29 - prozet Duel Master 400 11 95 Offline
30 RoyaL Glayd Grand Master 400 11 94 Offline
31 SLivki izverg Duel Master 348 11 93 Offline
32 OkyHari Arow Grand Master 352 11 91 Online
33 - MukcTypKa Duel Master 123 11 91 Offline
34 HydrA Bucknasty Blade Master 400 11 89 Offline
35 - CyCJluk Grand Master 367 11 89 Offline
36 HydrA ATALANTA High Elf 400 11 88 Online
37 Insect Insect Duel Master 350 11 87 Offline
38 - -Dark- Duel Master 398 11 86 Offline
39 HydrA Darklaw Lord Emperor 159 11 86 Offline
40 KiNG -SunRise- Duel Master 310 11 85 Online
41 - -Unknown- Grand Master 400 11 84 Offline
42 HydrA Sunset Lord Emperor 400 11 81 Offline
43 RoyaL -Whiskey- Lord Emperor 400 11 80 Online
44 - RadoMF Grand Master 11 11 80 Offline
45 MecTHue BuHTuk Duel Master 368 11 78 Online
46 ZION -MaLdiTo- Blade Master 353 11 78 Online
47 TRIBUT xGAZx Grand Master 293 11 78 Offline
48 - inside Duel Master 400 11 77 Offline
49 RoyaL Odal Lord Emperor 353 11 74 Offline
50 KiNG -Alpine- Blade Master 253 11 74 Offline
51 - Rong Duel Master 381 11 73 Offline
52 - WhatAHell Grand Master 395 11 72 Offline
53 - Babka High Elf 400 11 71 Offline
54 - Xponoc Duel Master 273 11 71 Offline
55 - AlakAzAM Grand Master 355 11 70 Offline
56 exodia GoldenFLY High Elf 345 11 70 Online
57 SLivki ExPro Grand Master 400 11 69 Offline
58 DuzBat FJlAKOH Duel Master 389 11 69 Offline
59 SLivki zwitter Blade Master 383 11 69 Online
60 RoyaL KONUNG Blade Master 364 11 69 Offline
61 HydrA Krimskiu Grand Master 400 11 68 Offline
62 - -KyCb- Duel Master 365 11 68 Offline
63 HydrA -TuMoH- Duel Master 337 11 68 Offline
64 - loneWolf Grand Master 400 11 67 Offline
65 - -ALAK- Lord Emperor 346 11 67 Online
66 RoyaL Chief Lord Emperor 400 11 66 Offline
67 HydrA Wili Lord Emperor 400 11 66 Offline
68 - Magik Duel Master 389 11 66 Offline
69 - BugzBunny Grand Master 341 11 66 Offline
70 exodia FUNERAL Duel Master 390 11 65 Online
71 ZION -ReDo High Elf 400 11 64 Offline
72 - -Gordex- Lord Emperor 400 11 63 Offline
73 - -Gufi- Grand Master 381 11 63 Offline
74 exodia -LiTMaNeN- Grand Master 287 11 63 Offline
75 - baver Blade Master 400 11 61 Offline
76 RSPZD -Ego1st- Duel Master 344 11 61 Online
77 RoyaL KaPblTo Lord Emperor 400 11 60 Offline
78 HydrA Morph Lord Emperor 400 11 60 Offline
79 EllemenT Tw1x Grand Master 387 11 60 Online
80 - MGkila Duel Master 399 11 58 Online
81 KiNG 6aT9 Blade Master 344 11 58 Online
82 ZION AndreyK Lord Emperor 329 11 58 Offline
83 FreeStyL -nCuXomuK- Lord Emperor 400 11 57 Offline
84 RoyaL -Bonjour- Grand Master 373 11 57 Online
85 RoyaL -ExPro- Blade Master 400 11 56 Online
86 - -npo6ka- High Elf 397 11 56 Offline
87 - -Nacht- Lord Emperor 378 11 56 Offline
88 exodia Prodigy Blade Master 347 11 54 Online
89 Mapuynol POLUMRAK Grand Master 310 11 53 Online
90 - BacuJIucK Duel Master 399 11 50 Offline
91 OkyHari comandor Duel Master 158 11 50 Offline
92 ZION MiaKhalifa High Elf 400 11 49 Offline
93 Relax Covid-19 High Elf 375 11 49 Offline
94 - Tactful Duel Master 205 11 49 Offline
95 SLivki Dragonfly Blade Master 400 11 47 Online
96 exodia Esdeath Lord Emperor 358 11 47 Online
97 abiona Abiona High Elf 264 11 47 Offline
98 EllemenT Khezlat Duel Master 385 11 46 Online
99 HydrA -MooN- Grand Master 400 11 45 Offline
100 RoyaL SAPFIR Blade Master 400 11 45 Offline