Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là danh sách những chiến binh tích cực nhất, những người có số lượt Reset cao nhất.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.

Máy chủ có Hệ thông reset đơn giản.

Xếp hạng chỉ hiển thị những người chơi hoạt động trong 30 ngày qua.


Bảng xếp hạng Reset
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ
1 HELLO Mercurial Duel Master 398 11 475 Online
2 RoyaL FightorDie Grand Master 352 11 452 Online
3 HELLO Deutscher Duel Master 400 11 258 Offline
4 RoyaL -BLACK- Grand Master 368 11 216 Offline
5 EllemenT -Fath3R- Duel Master 325 11 201 Online
6 HydrA -Bien- Lord Emperor 267 11 192 Offline
7 RoyaL gradusnik Lord Emperor 341 11 189 Online
8 RoyaL GoodNight Grand Master 344 11 188 Offline
9 HydrA -BOSS-- Duel Master 342 11 182 Online
10 EllemenT Xaxa Grand Master 326 11 178 Online
11 HydrA FUNERAL Duel Master 400 11 169 Online
12 - -Daddy- Grand Master 400 11 166 Offline
13 HydrA OzzZ Duel Master 400 11 161 Online
14 HydrA Lebovsky High Elf 400 11 153 Offline
15 aLife Klerik Grand Master 400 11 148 Offline
16 RoyaL Quee Lord Emperor 400 11 146 Offline
17 MIDNIGHT CKBEPHA High Elf 400 11 145 Online
18 HydrA WhatAHell Grand Master 376 11 145 Online
19 HydrA Zanyda Lord Emperor 220 11 144 Online
20 EAgames -6paToK- Lord Emperor 398 11 139 Offline
21 - narcoS Grand Master 400 11 138 Offline
22 HELLO izverg Duel Master 346 11 134 Online
23 HydrA OzzzY Lord Emperor 352 11 129 Online
24 MYMs MEGAS Lord Emperor 400 11 128 Offline
25 HydrA -YEET- Grand Master 374 11 127 Offline
26 - -Ray- Grand Master 400 11 126 Online
27 HydrA -EST- Lord Emperor 400 11 124 Offline
28 OkyHari Arow Grand Master 343 11 122 Online
29 Valhalla masyane4ka Grand Master 400 11 121 Online
30 RoyaL -SunRise- Duel Master 375 11 117 Online
31 RoyaL -Dark- Duel Master 400 11 116 Offline
32 HydrA -ooOps Lord Emperor 400 11 116 Offline
33 - LaGraf Blade Master 400 11 115 Offline
34 MIDNIGHT V0VASIK Duel Master 360 11 115 Online
35 Valhalla Dragonfly Blade Master 397 11 114 Online
36 - MukcTypKa Duel Master 317 11 111 Offline
37 RSPZD -Ego1st- Duel Master 105 11 110 Online
38 MecTHue BuHTuk Duel Master 400 11 109 Offline
39 - z0lik Grand Master 383 11 108 Offline
40 - Clyde Blade Master 400 11 103 Offline
41 - Dumitra High Elf 400 11 100 Offline
42 HydrA MoonCat High Elf 400 11 100 Offline
43 HydrA OzOn High Elf 400 11 100 Online
44 MIDNIGHT whyEz- Lord Emperor 400 11 99 Offline
45 - prozet Duel Master 400 11 96 Offline
46 RoyaL Gordex- Grand Master 400 11 96 Offline
47 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 356 11 96 Online
48 HydrA Wili Lord Emperor 1 11 96 Online
49 - PRAVAKATOR Blade Master 400 11 95 Offline
50 RoyaL -Whiskey- Lord Emperor 400 11 92 Offline
51 - ATALANTA High Elf 400 11 91 Offline
52 HydrA CyCJluk Grand Master 400 11 90 Offline
53 HydrA Bucknasty Blade Master 400 11 90 Offline
54 Pacific FOREX Duel Master 400 11 89 Online
55 EllemenT Khezlat Duel Master 400 11 88 Online
56 RoyaL -Gufi- Grand Master 336 11 86 Offline
57 - -Unknown- Grand Master 400 11 84 Offline
58 HydrA -MaLdiTo- Blade Master 400 11 84 Online
59 pentagon zwitter Blade Master 325 11 84 Online
60 - Sunset Lord Emperor 400 11 81 Offline
61 RoyaL Odal Lord Emperor 398 11 80 Online
62 - -Nacht- Lord Emperor 365 11 79 Offline
63 HELLO Tw1x Grand Master 123 11 79 Online
64 HydrA Krimskiu Grand Master 279 11 78 Offline
65 - TsuyoiTora Lord Emperor 400 11 76 Offline
66 - -MooN- Grand Master 400 11 75 Offline
67 NoWar SuperMariO Duel Master 330 11 75 Offline
68 - AlakAzAM Grand Master 320 11 75 Offline
69 HELLO BugzBunny Grand Master 391 11 74 Online
70 DuzBat FJlAKOH Duel Master 345 11 74 Offline
71 HELLO Quant Lord Emperor 400 11 72 Offline
72 RoyaL KillShot High Elf 330 11 72 Online
73 - -TuMoH- Duel Master 329 11 72 Offline
74 - -DoubleTop Lord Emperor 1 11 72 Offline
75 - Xponoc Duel Master 274 11 71 Offline
76 RoyaL KONUNG Blade Master 400 11 70 Offline
77 HydrA Redundant Lord Emperor 196 11 70 Online
78 RoyaL Chief Lord Emperor 400 11 68 Offline
79 ZION AndreyK Lord Emperor 355 11 68 Offline
80 - loneWolf Grand Master 348 11 68 Offline
81 - Magik Duel Master 251 11 68 Offline
82 - -ALAK- Lord Emperor 400 11 67 Offline
83 Valhalla CbIPOK High Elf 387 11 67 Online
84 WildLife Oriole Blade Master 369 11 65 Online
85 - KaPblTo Lord Emperor 400 11 64 Offline
86 - -ReDo High Elf 400 11 64 Offline
87 HELLO ZheKoN4iK Lord Emperor 389 11 64 Online
88 - POLUMRAK Grand Master 400 11 62 Offline
89 - baver Blade Master 400 11 61 Offline
90 HydrA Immortal Grand Master 389 11 61 Offline
91 - Re3ak Lord Emperor 370 11 61 Offline
92 Valhalla Ouch Lord Emperor 206 11 61 Online
93 HydrA Morph Lord Emperor 400 11 60 Online
94 BooM -ExPro- Blade Master 400 11 60 Offline
95 - -BOSS- Blade Master 400 11 58 Offline
96 RoyaL -RadoMF- Lord Emperor 382 11 58 Online
97 XMEN -DiwaTa- High Elf 218 11 55 Offline
98 - Esdeath Lord Emperor 400 11 54 Offline
99 Mariupol blondin Grand Master 392 11 54 Offline
100 HELLO TomShelby Lord Emperor 381 11 53 Online